Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

10 στόχοι του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Για μια Ελλάδα βιώσιμη και ανθεκτική το 2030

Βιώνουμε την εποχή της κλιματικής αλλαγής αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρα φυσικά φαινόμενα και κρίσεις. Για τις κρίσεις, τις συνέπειες και τη διαχείρισή τους υπεύθυνη είναι η εκάστοτε Κυβέρνηση, που οφείλει να περιορίζει τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων με ανθεκτικές υποδομές, με εκσυγχρονισμό μέσων και δικτύων, με κατάρτιση και εκπαίδευση φορέων και πολιτών. Οι κλιματικές συνθήκες το 2023 στην Ελλάδα, τόσο για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, όσο και για τη δημιουργία πλημμυρών ήταν οι δυσμενέστερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Οι καταστροφές όμως που επέφεραν, οφείλονται τόσο σε παθογένειες και λάθη του παρελθόντος, όσο και σε αστοχίες των πρόσφατων χρόνων (2007, 2018, 2021, 2023).

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, μέσω του μη αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης τους από την Κυβέρνηση, αποτελούν ανάχωμα στην πρόοδο, στην οικονομική και επισιτιστική ασφάλεια, στην ασφάλεια της υγείας και τελικά στο αξιοβίωτο των πολιτών της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ με υπευθυνότητα επεξεργάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Οι πολιτικές μας έχουν τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό – διεθνή χαρακτήρα, διαρθρώνονται στα εξής επίπεδα:

 • Περιβαλλοντικό (πώς οραματιζόμαστε το περιβάλλον της χώρας μας από τη φύση, μέχρι το αγροτικό τοπίο και τις πόλεις;)
 • Ενεργειακό (πώς θα εξυπηρετείται, με τι είδους καύσιμα και ενέργεια, από ποιες περιοχές, φυσικές ή μη;)
 • Αναπτυξιακό (τι είδους ανάπτυξη επιδιώκουμε στην Ελλάδα; ποιες εσωτερικές και εξωτερικές ανάγκες θα εξυπηρετούν οι πολιτικές μας;)
 • Κοινωνικό (η πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί για εμάς κεντρικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής).
  και στοχεύουν:
 • στη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών πόρων
 • στη διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας
 • στην εναρμόνιση της Ελλάδας με τις διεθνείς πρακτικές και συμφωνίες για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
  Το πλέγμα των πολιτικών μας για το περιβάλλον εναρμονίζεται και ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας:
 • Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030,
 • Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
 • Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης, που ορίζουν το πλήρες θεσμικό πλαίσιο για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγικοί στόχοι:
α) η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας
β) η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με το περιβάλλον και αφορούν:

 • προγράμματα ανάκαμψης για την ώθηση της οικονομίας προς μια αξιοβίωτη ανάπτυξη,
 • προγράμματα για αυξημένη ανθεκτικότητα στις τρέχουσες κλιματικές μεταβολές και τις επακόλουθες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι
α) η δημιουργία ενός διαυγούς και ανεξάρτητου συστήματος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, που βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο συμμετέχοντας ισότιμα στη διαμόρφωση αποφάσεων και πολιτικών για
το κλίμα και το περιβάλλον, τη χρήση των πόρων και για τη στρατηγική που θα χαράσσεται με στόχο την ολοκληρωμένη, αξιοβίωτη ανάπτυξη.
β) η δίκαιη και ισότιμη χρήση των φυσικών πόρων, η πρόσβαση σε αυτούς, η αξιοποίησή τους από όλους τους πολίτες, σε όποια περιοχή της χώρας και αν κατοικούν ή δραστηριοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει τους παρακάτω 4 Άξονες και 10 Στόχους, με ορίζοντα το 2030.

Άξονας Πολιτικής I: Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 1. Εφαρμογή διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας με μοντέλο αξιοβίωτης παραγωγικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 2. Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων.
 3. Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσών και του παράκτιου περιβάλλοντος.

Άξονας Πολιτικής II: Κλιματική αλλαγή: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων και υποδομών

 1. Δημιουργία και εφαρμογή νέου μοντέλου Ανθεκτικότητας, Πρόληψης, Προστασίας και Αποκατάστασης από την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές.
 2. Υλοποίηση Σχεδίου για την Κλιματική Ουδετερότητα με προστασία της Βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών σε εθνική κλίμακα.

Άξονας Πολιτικής III: Βιώσιμες πόλεις και αστικός σχεδιασμός

 1. Υλοποίηση του Σχεδίου Αξιοβίωτη και Δίκαιη πόλη, σε εθνική κλίμακα.
 2. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (αέρια ρύπανση/ποιότητα αέρα).
 3. Κυκλική οικονομία – διαχείριση αποβλήτων.

Άξονας Πολιτικής IV: ΑΠΕ-Περιβάλλον και Ενεργειακή Δημοκρατία

 1. Δημιουργία και εφαρμογή συμμετοχικού συστήματος Ενεργειακής Δημοκρατίας.
 2. Δημιουργία και εφαρμογή συμμετοχικού συστήματος Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Διακυβέρνησης.

Το Κίνημά μας σταθερά συνδεδεμένο με την κοινωνία, επιδιώκει την συνεννόηση σε ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως το περιβάλλον. Ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα αλλά και έμμεσα το αξιοβίωτο των πολιτών και την υπόσταση της χώρας (συχνά υποθηκεύοντας μελλοντικές κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, εκτός από περιβαλλοντικές).

Πιστεύουμε στον ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ουσίας, στη συνεννόηση και συναίνεση. Η Φύση δεν διαπραγματεύεται, δεν κάνει Συμβιβασμούς.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η προώθηση της κλιματικής δικαιοσύνης δεν είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι νικούν και κάποιοι χάνουν.

Ή κάνουμε πρόοδο σε όλα τα μέτωπα και όλοι μαζί θωρακιζόμαστε και νικάμε ή αντίθετα, όλοι μαζί χάνουμε.

Share this post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *