Πολιτικό πλαίσιο

Πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη


Σήμερα στην Ευρώπη καταγράφονται τάσεις και δυνάμεις που δεν συντάσσονται με το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες και την προσπάθεια για Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ταυτόχρονα, τo σύγχρονο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό σκηνικό, με την ακρίβεια, την κλιματική κρίση και με δύο πολέμους στα σύνορα της Ευρώπης, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για οπισθοδρόμηση, χειραγώγηση των λαών και στροφή στον ακραίο συντηρητισμό.

Πολιτικό στίγμα

Απεχθάνομαι οικτρά τους προσχηματικούς διαλόγους με προαποφασισμένες θέσεις και συμπεράσματα.

Πιστεύω στη λήψη αποφάσεων συνθέτοντας με οδηγό τις  απόψεις και τις ανάγκες των πολιτών. Ακούγοντας τους πολίτες και τους φορείς.

Επιλέγω τώρα να ξεκινήσω την προσπάθεια εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών. Μπορώ να συμβάλω στο πλαίσιο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα ανάδειξης και βελτίωσης των πολιτικών για το περιβάλλον, τον πρωτογενή τομέα, την κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω τη βούληση και τη γνώση να μην προχωρήσω με δοκιμασμένες επιλογές, αποφάσεις  και τετριμμένες λύσεις που απέτυχαν.

Θα αγωνιστώ μαζί σας για να γίνουμε μια αληθινά ευρωπαϊκή χώρα:

  • στην οποία δεν θα ξανακούσουμε πως τα τρένα, με τα οποία μετακινούνται οικονομικα και οικολογικά οι πολίτες, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
  • στην οποία δεν θα καταστρέφεται ο εθνικός, φυσικός μας πλούτος, και οι υποδομές, λόγω παρωχημένων και αναποτελεσματικών μοντέλων διαχείρισης φυσικών καταστροφών
  • στην οποία οι πολιτικές θα ενισχύουν την πρόληψη έναντι των επερχόμενων φυσικών καταστροφών και την ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων και υποδομών
  • που δεν θα παραπέμπεται διαρκώς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω μη τήρησης σοβαρότατων δεσμεύσεων για το περιβάλλον.
  • που θα αποτελεί το παράδειγμα και τον πρωτοπόρο στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων στην προστασία της φύσης, της υπαίθρου και του πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θα αγωνιστώ μαζί σας για την επίλυση των ζητημάτων με Ευρωπαϊκό τρόπο, αλλά με διακριτή Εθνική αναφορά με τον πολίτη στο επίκεντρο. Με το διάλογο και τη δημοκρατία στο επίκεντρο.

Καλώ τους πολίτες,

Σε δράση και κοινό αγώνα εντός της Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης της διαφθοράς, της σύγκρουσης συμφερόντων και της ευνοιοκρατίας. Με διαφάνεια, ενημέρωση, συμμετοχικότητα στη διαμόρφωση θέσεων, στρατηγικών και αποφάσεων.

Να αγωνιστούμε

  • για μια νέα πολιτική για το κλίμα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις συνθήκες ανταγωνισμού.
  • για να είναι οι πολίτες, ο διάλογος και η δημοκρατία στο επίκεντρο.

 

Για μια ζωή που αξίζει να τη ζεις!