Εμπειρία

ΓΕΝΙΚΑ

Ιούλ 2000- σήμερα
Επιστημονικός υπεύθυνος και κύριος ερευνητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Δυτικής Ελλάδας/Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων/Τμήμα Βιολογίας.
Οκτ 1996 - 2000
Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής.
Απρ 1993 - Σεπ 1996
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Βοτανικής.
Σεπ 1987 - Απρ 1993:
Υποψήφιος Διδάκτορας-Ερευνητής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής.

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ερευνητική μετεκπαίδευση σε θέματα “Αριθμητικής Επεξεργασίας Χλωριδικών και Φυτοκοινωνιολογικών Δεδομένων” και “Χαρτογράφησης ειδών χλωρίδας και της βλάστησης” με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού, στο “Department of Terrestrial Ecology and Nature Conservation, Division of Plant Ecology and Nature Conservation, Agricultural University, Wageningen, Netherlands”

Ερευνητική μετεκπαίδευση σε τεχνικές διαχρονικής παρακολούθησης εξέλιξης-διαδοχής της βλάστησης (permanent plot sampling, sampling and mapping of vegetation complexes) και περαιτέρω εξειδίκευση-απόκτηση εμπειρίας στη χρήση ενός λογισμικού πακέτου αριθμητικής επεξεργασίας φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων (MEGATAB) στο ’’Institute for Biology II (Geobotany), University of Freiburg, Germany’’

Συμμετοχή στο Σεμινάριο “Introduction to the Multivariate Analysis of the Ecological Systems” που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία (Dipartimento di Scienze Ambientali, Universita Ca’ Foscari) με θέματα Αριθμητικές Μεθόδους Ανάλυσης χλωριδικών και φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων με μεθόδους Διευθέτησης (Ordination) και Ταξινόμησης (Classification) και οργανώθηκε από: Societa Botanica Italiana, Gruppo di Lavoro per l’ Ecologia, Societa Italiana di Fitosociologia, Centro di Ecologia Teorica ed Applicata-Gorizia.

Συμμετοχή στο Σεμινάριο “Analysis of Phytosociological Databases and Formalized Vegetation Classification ” (Dept. of Botany, Masaryk Univ. Brno) που αφορούσε τη χρήση ενός λογισμικού πακέτου αριθμητικής επεξεργασίας μεγάλων βάσεων φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων (JUICE)

Frei University of Berlin, Botanical Garden and Botanical Museum

Frei University of Berlin, Botanical Garden and Botanical Museum

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting (MAIA). HORIZON 2020. CALL: H2020-SC5-2018-1. TOPIC: SC5-18-2018. Scientific Coordinator: Prof. Dr. Lars Hein, Wageningen University (NL). 2018-2022.

Integrated Actions for the Conservation and Management of Natura 2000 Sites, Species and Ecosystems in Greece. LIFE-IP 4 Natura. Ministry of Environment and Energy. Scientific coordinator for the Ecosystem Services Mapping and Assessment in Greece. 2017-2025.

Framework service contract for providing services in the area of natural capital and ecosystem assessment. Lot 1: spatial analysis and mapping, informing ecosystem-based management”. European Environment Agency (EEA) & EU DG Environment. 2018-2021.

ESMERALDA – Enhancing Ecosystem Services Mapping for Policy and Decision Making). H2020 Coordination and Support Actions Topic: Enhancing mapping ecosystems and their services. Call: SC5-10a-2014 – Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials. Scientific Coordinator: Prof. Dr. Benjamin Burkhard, Kiel University (DE). 2015-2018.

WOODIV – Origin and congruence of taxonomic, phylogenetic, functional and paleoecological diversity patterns: the model of European-Mediterranean woody plant biodiversity. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Prof. Dr. Frédéric Médail, IMBE Aix-Marseille University (France). 2015 – 2019.

COST Action CA15226 – Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO). Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Prof Roberto TOGNETTI (Italy). 2016 – 2020.

European Red List of Habitat Types. Συντονιστής προγράμματος για την Ελλάδα: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG-Environment, ENV.B.3 – Nature/SER/2013/0025). Δεκέμβριος 2013 – Ιούνιος 2016.

Κωδικοποίηση, Καταγραφή και Χαρτογραφική αποτύπωση των πολιτισμικών τοπίων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016.

Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.

Ανάπτυξη υποδομών χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000». Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Νοέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.

Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των τύπων οικοτόπων στο δίκτυο Natura 2000 της Κύπρου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Τμήμα Περιβάλλοντος & Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου. Δεκέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013.

Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. Οκτώβριος 2013 – Οκτώβριος 2015.

Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Οκτώβριος 2013 – Οκτώβριος 2015.

Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων). Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων – Φορέας Διαχείρισης Λευκών Ορέων-Σαμαριάς. Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2015.

Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Οκτώβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.

Sustainable management and financing of wetland biodiversity – The case of Lake Stymfalia» (LIFE12 NAT/GR/000275)”. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Τράπεζα Πειραιώς. Ιανουάριος 2014 – Νοέμβριος 2017.

Citizen OBservatory WEB (COBWEB). Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Seventh Framework Programme (FP7), Theme [ENV.2012.6.5-1] [Developing community-based environmental monitoring and information systems using innovative and novel earth observation applications (Project ID 308513) (2012-2016).

Review of EUNIS forest habitat classification. Χρηματοδότηση: European Environment Agency. ALTERRA, Wageningen. May 2013 – May 2014.

BIOdiversity Multi-Source Monitoring System: from Space tO Species (BIO_SOS). Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Seventh Framework Programme (FP7), Theme [SPA.2010.1.1.-04] [Stimulating the development of GMES services in specific areas] (2010-2013).

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης. Χρηματοδότηση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) (2012).

FUME: «Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world». Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Λέκτορας Κούτσιας Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Seventh Framework Programme (FP7) (2009-2013).

Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων-LIFE08 ENV/GR000554. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Τσιριπίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φυτοκοινωνιολογική μελέτη στο πλαίσιο του έργου: 2010-2012).

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση και τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 σε Ελλάδα και Ιταλία – Πιλοτική Εφαρμογή σε κοινά οικοσυστήματα Ελλάδας- Ιταλίας / INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006-2009).

Βιώσιμη Διαχείριση Παραποτάμιων Δασών (Gestion Durable de Ripisylves) / Ripidurable). INTERREG IIIC-Sud. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2005-2008).

Χαρτογράφηση και Μελέτη για την Παρακολούθηση και Εξέλιξη Περιβαλλοντικών (Βιοτικών) Παραμέτρων και των Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων στους ταμιευτήρες του Συγκροτήματος Αχελώου. Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Η., Συγκρότημα Αχελώου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2008-2009).

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης Φυσικοχημικών Παραμέτρων στους ταμιευτήρες του Συγκροτήματος Αχελώου. Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Η., Συγκρότημα Αχελώου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2008-2009).

Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων και Τοπίων. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. INTERREG III A/ CARDS, Ελλάδα-Αλβανία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ» (2008).

Χαρτογράφηση και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της παραποτάμιας βλάστησης του ποταμού Ευρώτα. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Life-Environment (2005-2008).

Συλλογή – ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της βιοποικιλότητας της Ηπείρου. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Π.Ε.Π. Ηπείρου (2006).

Σχέδια παρακολούθησης για τα είδη προτεραιότητας και τα μικρο-αποθέματά τους στην Κρήτη. Life-Nature 2004: A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Θάνος Κων/νος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004-2007).

Σχέδιο διαχείρισης του οικοτόπου των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων στη Νήσο Κρήτη. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Life-Nature 2004-2007: Δράσεις Προστασίας των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Νήσου Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ (2004- 2007).

Εκτίμηση και Χαρτογράφηση Βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή των Τζουμέρκων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΥΠ.Ε.Π.Θ–Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ: Πυθαγόρας ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (2004-2007).

Χαρακτηρισμός νέων οικοτύπων Αραβίδοψης (Arabidopsis thaliana) από φυσικούς πληθυσμούς της Ελλάδας και ανάλυση των πρωτεϊνών της αραβίδοψης που αλληλεπιδρούν με γονίδια τελεστές από το φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Ερευνητής, υπεύθυνος για τους φυσικούς πληθυσμούς της Arabidopsis thaliana. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Μπούρτζης Κων/νος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΥΠ.Ε.Π.Θ–Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ: Πυθαγόρας ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (2004-2007).

Εγχειρίδιο Αναγνώρισης, Ερμηνείας και Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΥΠΕΧΩΔΕ (2004-2006).

Πειραματικές μελέτες για τις επιδράσεις της βόσκησης των δασών στη φυτική βιοποικιλότητα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Υπουργείο Ανάπτυξης-ΓΓΕΤ. Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα Ελλάδας-Γερμανίας (2002-2005).

Restoration and Conservation Management of Drana Lagoon in Evros Delta (LIFE-Nature2000: LIFE00NAT/GR/7198). Καταγραφή – Αξιολόγηση – Χαρτογράφηση -Παρακολούθηση και Διαχείριση τύπων οικοτόπων (βλάστησης) για την αποκατάσταση – προστασία της λιμνοθάλασσας Δράνα στον υγρότοπο του Έβρου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. LIFE-NATURE (2002- 2004).

Αναγνώριση – Περιγραφή – Αξιολόγηση – Χαρτογράφηση – Παρακολούθηση και Διαχείριση ειδών χλωρίδας και τύπων βλάστησης στο όρος Μαίναλο, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Nature: Conservation and Management of Menalo Mountain (LIFE 99 NAT/GR /006481).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001-2004).

Βιοποικιλότητα, ανάδειξη και προστασία του βελανιδοδάσους Ξηρόμερου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας). Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόγραμμα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (2002-2003).

Δράσεις αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης στη Λίμνη Τριχωνίδα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόγραμμα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2002-2003).

Conservation Management of Amvrakikos wetlands. Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ. Ερευνητής υπεύθυνος για τη χαρτογράφηση της βλάστησης-τύπων οικοτόπων. LIFE-NATURE (2002-2003).

1999 – 2001

Αναγνώριση, Περιγραφή και Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Γεωργίου Κυριάκος. Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΥΠΕΧΩΔΕ. Συντονιστής σε θέματα φυτοκοινωνιολογίας -Ερευνητής.

1999 – 2000

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation) (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Γεωργίου Κυριάκος. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κύπρου. Συντονιστής σε θέματα φυτοκοινωνιολογίας, τύπων οικοτόπων–Ερευνητής LIFE-NATURE Τρίτες Χώρες.

1998 – 2001

Εφαρμογή Διαχειριστικού Σχεδίου για την Caretta caretta στο Νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο. Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΥΠΕΧΩΔΕ. Ερευνητής υπεύθυνος για τη χαρτογράφηση της βλάστησης-τύπων οικοτόπων. LIFE-NATURE.

1998 – 2000

Βάση Δεδομένων των ενδημικών, υπενδημικών, απειλούμενων, σπάνιων και προστατευόμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας-ΧΛΩΡΙΣ. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Γεωργίου Κυριάκος. Ερευνητής.

1998 – 1999

Κριτήρια και Δείκτες Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών της Ελλάδας. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ). Ερευνητής.

1998 – 2000

Διαχειριστικές δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)- Υπουργείο Γεωργίας. LIFE-NATURE B4-3200/97/243. Ειδικός Σύμβουλος.

1998 – 2000

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής ειδικής προστασίας «Όρη Μπαρμπάς, Κλωκός και Φαράγγι Σελινούντα». Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)- Υπουργείο Γεωργίας. LIFE-NATURE B4-3200/97/243. Ερευνητής.

1997 – 2002

Πρόγραμμα Μακροχρόνιας Παύσης Καλλιέργειας Γαιών του Κανονισμού ΕΟΚ 2078/92. Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της βιοποικιλότητας (είδη φυτών, διαδοχή βλάστησης) μετά την εγκατάλειψη της βόσκησης σε 13 περιοχές της Ελλάδας (3 στη Χαλκιδική, 3 στα νησιά των Β. Σποράδων, 3 στο Νομό Φθιώτιδας, 1 στο Νομό Τρικάλων, 3 στο νομό Ημαθίας). ΟΙΚΟΠΑΡΚΑ ΕΠΕ, Υπουργείο Γεωργίας. Επιστημονικός σύμβουλος-Ερευνητής.

1996 – 1998

Χλωριδικές και Φυτογεωγραφικές μελέτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Τζανουδάκης Δημήτρης. Ερευνητής.

1996

Συμπλήρωση δελτίων πληροφοριών για τις χρήσεις γης, τους τύπους οικοτόπων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής NATURA 2000 “Όρος Πάρνων και περιοχή Μαλεβής”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων / Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Ευρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος.

1996

Πλήρης εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου του τόπου ‘Δέλτα και Στενά του ποταμού Αχέροντα. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/ Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεωργιάδης Θεόδωρος. Ερευνητής.

1996

Οικολογική έρευνα και αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας Κούταβου στη νήσο Κεφαλληνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Γεωργιάδης Θεόδωρος. Ερευνητής.

1996

Πρόγραμμα Οριοθέτησης – Προστασίας – Διαχείρισης των βιοτόπων Σκιάθου, Σκοπέλου και Πηλίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.). Ερευνητής.

1995 – 1996

Μελέτη Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) – Υπουργείο Γεωργίας. Ερευνητής.

1995 – 1996

Μελέτη Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)- Υπουργείο Γεωργίας. Ερευνητής.

1995

Συλλογή και ανάλυση φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων για τη βλάστηση της Ελλάδας. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων / Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Επιστημονικός Υπεύθυνος.

1994 – 1996

Καταγραφή, Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών της χλωρίδας και πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων /Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE), Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Γεωργιάδης Θεόδωρος. Διοικητικός και Οικονομικός Υπεύθυνος – Ερευνητής.

1994 – 1995

Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στο Κοινοτικό δίκτυο των Ιδιαίτερα Προστατευόμενων Περιοχών σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας (Διονυσάδες Νήσοι, Στενά Αλιάκμονα, Καλόν Όρος Κεφαλληνίας, Όρος Κέρκης Σάμου, Νήσος Σαρία, Νήσοι Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Γιούρα, Σκάντζουρα). Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.). Ερευνητής.

1993 – 1994

Οικολογικές επιπτώσεις από τη γεωργία και διαχείριση των υγροτόπων Καλαμά, Αχέροντα και Καλοδικίου. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Γεωργιάδης Θεόδωρος. Ερευνητής.

1989 – 1991

Χλωριδικές και Φυτογεωγραφικές μελέτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Τζανουδάκης Δημήτρης. Ερευνητής.

1998 – 1990

Οικολογική διερεύνηση των ελατοδασών του Παρνασσού και της Οίτης. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Οικονομίδου Ευαγγελία. Ερευνητής.

1986 – 1988

Εντοπισμός και Μελέτη των Υγροβιότοπων και άλλων σημαντικών για την ορνιθοπανίδα βιοτόπων της Κρήτης. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Οικονομίδου Ευαγγελία. Ερευνητής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΑ

2016 – 2018

Διδασκαλία των μαθημάτων “Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους (2017-)”, “Βιολογία Φυτών ΙΙ”, “Οικολογία βλάστησης (2017-)”, “Η Επιστήμη της Βιολογίας (2017-)”, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2000 – 2018

Διδασκαλία των μαθημάτων “Δασικά οικοσυστήματα και διαχείριση” (2000-2001), “Οικολογική Χαρτογράφηση”, “Οικολογία”, “Αριθμητικές Μέθοδοι Οικολογικής Ταξινόμησης”, “Αξιολόγηση & Παρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων-Οικοσυστημάτων και Τοπίων” στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας/ Πανεπιστημίου Πατρών.

1999 – 2002

Διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Βιολογία» στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου (Π.Δ. 407/80)

1988 – 1993

Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής-Οικολογίας Φυτών. Συνυπεύθυνος για τη διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων της Συστηματικής Βοτανικής (με τον Καθηγητή κ. Γεωργιάδη Θεόδωρο) και της Οικολογίας Βλάστησης (με την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Οικονομίδου Ευαγγελία) και υπεύθυνος για την παρουσίαση των ακόλουθων θεματικών εισηγήσεων:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2016 –

Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ σε δύο εξαμηνιαία υποχρεωτικά μαθήματα:

α) Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων β) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών

2014 – 2016

Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού μαθήματος: Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας.

2003 – 2013

Διδασκαλία στο Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ” στην Κατεύθυνση “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος” των εξής μαθημάτων, σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες: α) Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων βλάστησης, Δειγματοληψίες βλάστησης, β) Οικολογική χαρτογράφηση.

2003 – 2004

Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Γεωργία και Περιβάλλον», στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης (Διευθυντής ΠΜΣ: Καθ. Ν. Μάργαρης).

2003 – 2008

Διδασκαλία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” του εξής μαθήματος, σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες: Βιοποικιλότητα και προστασία της.

2001 – 2003

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στην Κατεύθυνση “Διαχείριση Περιβάλλοντος” με θέμα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων και Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων

1995 – 1996

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” με θέμα Μεσογειακά Οικοσυστήματα

July 2018

Invited lecture by the UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development and co-organizers of the Summer University “Integrated Approaches for Sustainable Development Management, Tourism and Local Products in Biosphere Reserves (BRs)”, that was held from Sunday 8 July to Sunday 15 July 2018, Parnon, Greece. Title of lecture: Plant- and Habitats- diversity, Ecosystem Services in the mountains of Greece: the case study of Mt Parnon (11 July 2018).

June 2018

Invited lecture by the ESMERALDA, DG–Environment and the JRC to the ESMERALDA Final Project Conference: A success story of science support to policy, Brussels, 11-13 June 2018. Title of lecture: MAES implementation in Greece: integrating ecosystem services, in education, policy and decision making (12 June 2018).

June 2017

Invited lecture by the European Commission, DG –Environment to the high-level conference Green Week 2017: 29 May -2 June 2017, Brussels, Belgium. Title of lecture: Natura 2000 and socio-economic benefits arising from cultural values hosted in the protected areas (focus on potential for job creation); Session on Contribution of EU nature policy to creating green jobs (31 May 2017).

May 2017

Invited lecture by the European Commission, DG –Environment to the LIFE Platform meeting on Ecosystem Services, COSTING THE EARTH? – translating the ecosystem services concept into practical decision making; 10-12 May 2017, Tallin, Estonia. Title of lecture: Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services at different spatial scales.

Μάιος 2017

Πρόσκληση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για δύο διαλέξεις, στις 22 και 23/5/2017 στα Χανιά και το Ηράκλειο αντίστοιχα. Τίτλος διάλεξης: Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους: Βήματα εφαρμογής στην Ελλάδα

2014

Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (6 Φεβρουαρίου 2014) με τίτλο: Εποπτεία, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών και οικοτόπων στο δίκτυο Natura 2000.

2013

Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη στο University of Wageningen (the Netherlands) (25 April 2013) με τίτλο: Vegetation science in Greece and its application in nature conservation.

2012

Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο: International Conference: “Vegetation mapping in Europe”. Paris, Saint Mandé (France – 94), 17-19 October 2012 με τίτλο: Vegetation and Habitats mapping methodology in the Natura 2000 network of Greece: Implementation in 2000 and in 2013.

2012

Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο: 47° SISV Congress “OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VEGETATION SCIENCE IN A CHANGING WORLD”, Perugia, 12-14 September 2012 με τίτλο: Towards creating the Hellenic National Vegetation Database (VegHellas): state of the art and current progress.

2012

Προσκεκλημένη ομιλία-διάλεξη στο Aix-Marseille Université, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’ Ecologie marine et continentale, Journée des doctorants με τίτλο: Multiple scale bio-monitoring of climate change effects on species and habitat diversity in the Mediterranean islands and mountains. Marseille, 21/6/2012.

2012

Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα «Η αξία της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο» με θέμα: Η αξία της βιοποικιλότητας και η σημασία των προστατευόμενων περιοχών. Άστρος 8/9/2012, Σπάρτη 9/9/2012.

2011

Ομιλία-διδασκαλία μετά   από   πρόσκληση   στο   Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών   Σπουδών «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών» (Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με τίτλο: Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα και στο δίκτυο NATURA 2000. Θεσσαλονίκη 9/2/2011.

2010, 2011, 2012

Συμμετοχή ως διδάσκων στο Εντατικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Erasmus (Erasmus Intensive Programme) με τίτλο: Conservation Biology in Europe: Building a coherent strategy for the future. Η συμμετοχή περιελάμβανε τη διεξαγωγή δύο 3ωρων διαλέξεων (I. Mountain ecosystems: how to maintain plant diversity? II. Establishing and managing Natura 2000 network: the case of Greece), την οργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου (field session) και την επίβλεψη εργασιών φοιτητών.

2005

Πραγματοποίηση διάλεξης με θέμα: ‘‘Εννοιολογική και ιστορική εξέλιξη του όρου της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Γένεση και επιστημονική θεμελίωση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης’’ μετά από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμποσίου ‘‘Αειφορία και Σχολικά Προγράμματα Σπουδών’’, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 8 Δεκεμβρίου 2005.

2003

Πραγματοποίηση διάλεξης με θέμα: “Natura 2000 in Greece: from establishment to application”, μετά από πρόσκληση του Prof. Dr. E. Bergmeier, Department of Vegetation and Phytodiversity Analysis, Faculty of Biology, University of Göttingen. 16 Δεκεμβρίου 2003.

1999-2001

Πραγματοποίηση διαλέξεων στα πλαίσια Σεμιναρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα JEAN MONNET): “Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Αγροτική Οικονομία” που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Παν/μίου Αθηνών, με θέμα εισήγησης: «Προστασία του Περιβάλλοντος και των Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Πολιτικές και Εφαρμογή Οδηγιών.

1994

Πραγματοποίηση διάλεξης με θέμα “The Vegetation of the Greek Mountains“, στο “Department of Terrestrial Ecology and Nature Conservation, Division of Plant Ecology and Nature Conservation, Agricultural University, Wageningen, Netherlands”, μετά από πρόσκληση του Καθηγητή K.V. SYKORA, απευθυνόμενη στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος. 27 Σεπτεμβρίου 1994.

1998

Διδασκαλία στα πλαίσια Προγράμματος Εξομοίωσης (Μάθημα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) του Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. (Υπουργείου Παιδείας) και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 60 ώρες με θέματα: Βιοτικό-Αβιοτικό Περιβάλλον-Πηγές διαταραχής οικοσυστημάτων, Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, Αρχές διατήρησης οικολογικά αξιόλογων περιοχών και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

1997

Διδασκαλία για 20 ώρες στο Κ.Ε.Κ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο “Γεωργικές δραστηριότητες και προστασία περιβάλλοντος’’ με θέματα εισηγήσεων: Βασικές έννοιες Οικολογίας – Κατηγορίες Φυσικών Οικοσυστημάτων της Ελλάδας -Αξίες και Πιέσεις στα Οικοσυστήματα – Υγρότοποι της Ελλάδας, διατήρηση και γεωργία.

1-4 Απριλίου 1996

Διδασκαλία στο Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε Α.Ε. στα πλαίσια Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ’’ με θέματα: Βασικές έννοιες Οικολογίας – Κατηγορίες Φυσικών Οικοσυστημάτων της Ελλάδας – Αξίες και Πιέσεις στα Οικοσυστήματα – Πρακτική εξάσκηση επιμορφούμενων στην ύπαιθρο

30 – 31 Οκτωβρίου 1995

Διδασκαλία στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στα πλαίσια Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ” με θέμα Περιγραφική οικολογία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Πρόεδρος του αυτοδύναμου Τμήματος ΔΠΦΠ (ακαδημαϊκά έτη 2014-2016)
 2. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος ΔΠΦΠ (έτος 2014)
 3. Πρόεδρος του αυτοδύναμου Τμήματος ΔΠΦΠ (ακαδημαϊκά έτη 2010-2012)
 4. Πρόεδρος του αυτοδύναμου Τμήματος ΔΠΦΠ (ακαδημαϊκά έτη 2008-2010)
 5. Πρόεδρος Τμήματος ΔΠΦΠ (απόφαση Συγκλήτου λόγω μη αυτοδυναμίας του Τμήματος, 2006-2008).
 6. Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος ΔΠΦΠ (απόφαση Συγκλήτου λόγω μη αυτοδυναμίας του Τμήματος, 2005-2006).
 7. Μέλος της Γ.Σ. Τμήματος και συμμετοχή σε όλες τις Γ.Σ. του Τμήματος (2000-2009).
 8. Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και ως Πρόεδρος του Τμήματος (αντίστοιχα για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006 και 2006-2008) μετά από απόφαση της Συγκλήτου για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα, ως εκλεγμένος Πρόεδρος του αυτοδύναμου Τμήματος ΔΠΦΠ (ακαδημαϊκά έτη 2008-2010).
 9. Συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα (συνολικά περισσότερα από είκοσι) για την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα.
 10. Συμμετοχή ως Πρόεδρος ή μέλος σε Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές για την επιλογή διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 του Τμήματος ΔΠΦΠ.
 11. Συμμετοχή ως μέλος σε Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές για την εκλογή μελών ΔΕΠ στο Τμήμα ΔΠΦΠ
 1. Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» (2003-2012) και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕπ).
 2. Μέλος της ΕΔΕπ του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας (2003-2008).
 1. Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής του Τμήματος (2008-2012).
 2. Πρόεδρος της Επιτροπής για τη μετονομασία και μετεξέλιξη του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (2008-2009).
 3. Μέλος της Επιτροπής για την υποβολή Τμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2008-2009).
 4. Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τμήματος ΔΠΦΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παραλαβής αγοραζομένων ειδών, φοιτητικής μέριμνας και φοιτητικών θεμάτων, εκδηλώσεων, Οδηγού Σπουδών, Προγράμματος Σπουδών).
 5. Πρόεδρος της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση, στέγαση, λειτουργία κυλικείου) (μέχρι το 2006) Πρόεδρος της Επιτροπής για την προμήθεια αναλωσίμων βιολογικών εργαστηρίων στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001-2003, Περιβάλλον)».
 6. Πρόεδρος Επιτροπής για την προμήθεια χημικών αναλωσίμων εργαστηρίων στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001-2003, Περιβάλλον)».
 7. Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για «Επισκευές-Συντηρήσεις» εκπαιδευτικών εργαστηρίων στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001-2003, Περιβάλλον)».
 8. Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για «Επισκευές-Συντηρήσεις»   εργαστηρίων    πληροφορικής    στα    πλαίσια    του    έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001-2003, Περιβάλλον)».
 9. Πρόεδρος της Επιτροπής για την προμήθεια Χαρτικών – Γραφικής ύλης στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001- 2003, Περιβάλλον)».
 10. Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Τμήματος, στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001- 2003, Περιβάλλον)».
 11. Μέλος της Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων (2001-2003, 2003-2004).
 12. Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων (2007-2010).
 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2019-2022).
 2. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2016-2019).
 3. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2013-2016).
 4. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2006-2010).
 5. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (2010-2013).
 6. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (2008-2010).
 7. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ιούνιος 2003-Ιανουάριος 2004).
 8. Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ιανουάριος 2004- Ιούλιος 2005).
 9. Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ν. Αττικής (2003-2006).
 1. Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας ερευνητής μετά από πρόσκληση της IUCN στο IUCN Red List Assessment Review Workshop Mediterreanean monocotyledon plants – Eastern Mediterranean (1-5 Φεβρουαρίου 2016).
 2. Μέλος του συμβουλίου του European Vegetation Archive (EVA council) (2012-2016): The European Vegetation Archive (Αρχείο της Ευρωπαϊκής Βλάστησης) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για την Έρευνα της Βλάστησης της Ευρώπης (EVS), και είναι ενταγμένη στη Διεθνή Ένωση για την Επιστήμη της Βλάστησης (International Association for Vegetation Science (IAVS).
 3. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στο “Natura 2000 Biogeographical seminar for Cyprus” που διεξήχθη στη Λευκωσία, Κύπρος, 8 Ιουνίου 2012.
 4. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση από το European Topic Center on Biological Diversity (ETC/BD) στο Παρίσι, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στο “second Emerald biogeographical seminar for the west Balkan countries” που διοργανώνεται από το ETC/BD εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που διεξήχθη στο Bar, Montenegro από 2-4 Νοεμβρίου 2011.
 5. Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (2010- 2013).
 6. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής (2010-2013).
 7. Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση της 2ης εθνικής εξαετούς έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Ελλάδα (2006-2007).
 8. Αναπληρωματικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (2002-2005).
 9. Εκπρόσωπος της Ελλάδας, μετά από ορισμό μου από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στην ομάδα των Ευρωπαίων ειδικών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Μάιος 2004).
 10. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Habitats Scientific Working Group) (25 Φεβρουαρίου 2004).
 11. Εθνικός εκπρόσωπος για την ανάπτυξη του SynBioSys-Europe (Απρίλιος 2004-σήμερα).
 12. Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΙΙΙ Mediterranean Biogeographical Seminar (Natura 2000 Scientific Seminar on the Mediterranean region (29-31 Ιανουαρίου 2003).
 13. Εθνικός Εκπρόσωπος (National Representative) της Διεθνούς Ένωσης για την Επιστήμη της Βλάστησης (International Association for Vegetation Science: IAVS) με σκοπό το συντονισμό ομάδας Ελλήνων επιστημόνων για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Βλάστησης (Working Group on the EUROPEAN VEGETATION SURVEY) (Απρίλιος 1996 – σήμερα).
 14. Μέλος του Συμβουλίου της Ομάδας Εργασίας για την έρευνα της Ευρωπαϊκής βλάστησης (Working Group Council) (Απρίλιος 1996 – σήμερα).