ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 • ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Οικολογία και Διαχείριση των υγρών λιβαδιών και των καλαμώνων σε υγροτόπους της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου (ολοκληρώθηκε Ιούνιο 2006).
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εδαφική συμπεριφορά και η επίδραση στην αυτοφυή χλωρίδα σύγχρονων γεωργικών φαρμάκων σε πειραματικές καλλιέργειες (ολοκληρώθηκε Μάιο 2006).
 • ΖΟΓΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Χρήση βιοδεικτών για την εκτίμηση οικολογικής ποιότητας και περιβαλλοντικής αξίας ποταμών – Συμβολή στην οικολογική, τυπολογική ταξινόμηση και αξιολόγηση της διατήρησης των ποταμών της Ελλάδας (ολοκληρώθηκε Ιανουάριο 2009).
 • ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: Εδαφικές τράπεζες σπερμάτων, φυτική ποικιλότητα και βόσκηση σε δάση φυλλοβόλων δρυών της Ελλάδας (ολοκληρώθηκε Σεπτέμβριο 2010).
 • ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Επιλογή ενδιαιτήματος, δυναμική πληθυσμού και τροφικές προτιμήσεις του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Τύμφης (Εθνικός Δρυμός Βίκου- Αώου) (ολοκληρώθηκε Μάρτιο 2016).
 • ΝΙΟΤΗ ΦΟΥΛΑ: Οικολογική προσέγγιση και χαρτογραφική απεικόνιση μεταπυρικής διαδοχής δασών τραχείας πεύκης στη νήσο Κάρπαθο (ολοκληρώθηκε Μάρτιο 2016).
 • ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ: Πρότυπα χρονικών μεταβολών στη σύνθεση ειδών και στη βιοποικιλότητα σε νησιωτικά οικοσυστήματα (ολοκληρώθηκε Οκτώβριο 2016).
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ (επιβλέπων καθηγητής: Επίκ. Καθηγητής κ. Γεωργίου Κυριάκος), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βιολογία Διατήρησης Απειλούμενων Οικοτόπων της Κύπρου.
 • ΡΗΓΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Σγαρδέλης Στέφανος), Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χωρικά και πληθυσμιακά πρότυπα του αετομάχου (Lanius collurio) ως δείκτες των αλλαγών χρήσεων γης.
 • ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γιαννίτσαρος Αρτέμιος), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Χλωρίδα και βλάστηση της νήσου Πόρος.
 • ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεωργίου Κυριάκος), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
 • GAIL SCHOEFIELD (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Παντής Ιωάννης), Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διερεύνηση της οικολογίας- δυναμικής πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο βιότοπο αναπαραγωγής του κόλπου Λαγανά με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων).
 • ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Παντής Ιωάννης), Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαχείριση των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ (επιβλέπων καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής κ. Τσιριπίδης Ιωάννης), Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ: Φυτοποικιλότητα και νησιωτική βιογεωγραφία για την αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου πελάγους, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (2002): Χλωρίδα, Βλάστηση, Οικολογική Αξιολόγηση και Διαχείριση του Αστικού και Προαστιακού Περιβάλλοντος της Πάτρας. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (2005): Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΜΠΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005): Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ (2005): Βιολογία Διατήρησης Απειλούμενων Οικοτόπων της Κύπρου. Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ (2008): Μείωση της βροχόπτωσης στην Α Μεσόγειο και η σχέση της με το φαινόμενο ENSO: Διερεύνηση με τις μεθόδους της δενδροκλιματολογίας. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ (2008): Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική μελέτη των ορεινών όγκων της Βοιωτίας (Ελικώνας-Ξεροβούνι-Νεραϊδολάκκωμα). Συγκριτική διερεύνηση και οικολογική προσέγγιση. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΣΗΣ (2009): Οι Ορχιδέες της Δυτικής Μακεδονίας και το σύστημα των προστατευόμενων περιοχών. Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΜΑΡΙΑ ΖΩΜΕΝΗ (2009): Ανθρώπινες Δραστηριότητες, Αλλαγές Χρήσεων Γης και η Επίδρασή τους στο Τοπίο και στα Είδη Προτεραιότητας. Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (2009): «Ανάλυση και Αποτίμηση των Πολιτικών Διατήρησης και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα». Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ (2009): «Χωρική Ετερογένεια και Ποικιλότητα Ειδών στις Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας». Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΡΗΓΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ (2009): «Χωρικά και Πληθυσμιακά Πρότυπα του Αετομάχου (Lanius collurio) ως είδος-βιοδείκτης των αλλαγών των χρήσεων γης στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου». Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ν. ΣΤΑΡΑ (2009): «Μελέτη και Καταγραφή Ιερών Δασών και Δασυλλίων στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου». Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ-ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ (2009): «Μελέτη της κατάστασης διατήρησης της Abies cephalonica Loudon στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου: δυναμική πληθυσμών και αναπαραγωγική βιολογία του είδους. Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ (2010): Διατήρηση των Απειλούμενων Φυτών της Κρητικής Χλωρίδας – Οικοφυσιολογία Σπερμάτων και Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού (επιβλέπων καθηγητής: Καθηγητής κ. Θάνος Κώστας), Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (2010): Βιολογία Διατήρησης Σπάνιων Φυτών της Κύπρου (επιβλέπων καθηγητής: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεωργίου Κυριάκος), Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΛΚΑ (2010): (επιβλέπων καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής κ. Κεχαγιάς Γεώργιος), Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (2011): (επιβλέπων καθηγητής: Καθηγητής κ. Θάνος Κώστας), Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΣΕΒΑΣΤΗ ΖΕΡΒΟΥ (2011): Χλωρίδα και η Βλάστηση της νήσου Καλύμνου (Δωδεκάνησα), Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • ΠΥΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (2011): (Τμήμα Βιολογίας, Παν. Θεσσαλονίκης, επιβλέπων επικ.καθ. Ι.Τσιριπίδης).
 • ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2011): (Τμήμα Βιολογίας, Παν. Θεσσαλονίκης, επιβλέπουσα καθ. Σ.Κοκκίνη).
 • ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2011): (Τμήμα Βιολογίας, Παν. Θεσσαλονίκης, επιβλέπουσα καθ. Σ.Κοκκίνη).

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (MSC)

 • DE JONG (2009): An overview of the syntaxonomy and synecology of the dune vegetation of the Western Peloponnesus in relation to recreation. Nature Conservation and Plant Ecology (Wageningen University), Dept. of Environmental and Natural Resources Managemnt, University of Ioannina [Supervised by Prof. K.V. SYKORA, Assoc. Prof. P. DIMOPOULOS].
 • KOOPMANS INEKE (2007): Vegetation ecology and landscape pattern changes with cultivation in Lake Amvrakia (W Greece). Department of Terrestrial Ecology & Nature Conservation, Wageningen Agricultural University, Dept. of Environmental and Natural Resources Managemnt, University of Ioannina [Supervised by Prof. K.V. SYKORA, Assoc. P. DIMOPOULOS].
 • BIBO (2006): Phytosociology and synecology of the riparian vegetation of the Aoos and Voidomatis floodplain, Northern Greece, Epirus. Department of Terrestrial Ecology & Nature Conservation, Wageningen Agricultural University, Dept. of Environmental and Natural Resources Managemnt, University of Ioannina [Supervised by Prof. K.V. SYKORA, Assoc. Prof. P. DIMOPOULOS].
 • ΚΟΛΛΑΡΟΥ Σ. (2004): «Φυτοποικιλότητα και αξία διατήρησης στο ορεινό οικοσύστημα της Πάρνηθας». Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο [Π. Δημόπουλος (Επιβλέπων), Α. Κυριακούσης, Β. Δέτσης].
 • BOTEVA (2000): Vegetation mapping and GIS evaluation of the conservation value and human threats in “Drapano” Natura 2000 site, West Crete. Mediterranean Agronomic Institute of Chania [Supervised by Ass. Prof. P. DIMOPOULOS, Dr. G. GRIFFITHS & Ass. Prof. K. GEORGHIOU].
 • GILLISSEN M.S. & D.D. WIECHERINK (1996): Syntaxonomy, synecology and syndynamics of the Kalodiki wetland in Greece, Department of Terrestrial Ecology & Nature Conservation, Wageningen Agricultural University. [Supervised by Prof. K.V. SYKORA, Prof. TH. GEORGIADIS, Dr. P. DIMOPOULOS].

2004

 • ΑΒΔΙΚΟΥ, Ι.: Χαρακτήρας (δομή και σύνθεση) των διακένων μεταξύ των δασών, προέλευση και σχέση με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τα φυσικά χαρακτηριστικά στο δάσος του Ξηρομέρου.
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ι.: Διαχρονικές μεταβολές στη βλάστηση και το τοπίο στο βελανιδόδασος Ξηρόμερο.
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.: Η βίδρα (Lutra lutra) στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.
 • ΚΟΛΕΥΡΗΣ, Α.: Οργάνωση της Αγροτικής Δραστηριότητας για την Αειφορική Διαχείριση της Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της Περιφερειακής του Ζώνης.
 • ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ, Σ.: Προώθηση Αειφορικής Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης με έμφαση στις Ήπιες Μορφές Προσφοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών. Η Περίπτωση της Περιφερειακής Ζώνης της Προστατευόμενης Περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου, Νομός Άρτας.
 • ΠΑΣΧΑΛΗ, Θ.: Διερεύνηση του αναπτυξιακού προφίλ εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον αγροτοτουρισμό – οικοτουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου.

2005

 • ΒΑΛΤΑ, Ν.: Διερεύνηση του ρόλου των ήπιων μορφών τουρισμού στο μετασχηματισμό της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή της Κόνιτσας.
 • ΙΩΑΝΝΟΥ, Θ.: Αξιολόγηση οικολογικής κατάστασης παραποτάμιων δασών ποταμού Αώου.
 • ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ε.: Εξηγείστε με κύρια αναφορά στο Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας Ιωαννίνων πως το σύγχρονο επιστημονικό management μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία του.
 • ΜΑΝΗ, Π.: Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις προστατευόμενες περιοχές: Το παράδειγμα της λίμνης Παμβώτιδα.
 • ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, Β.: Νέες μορφές διακυβέρνησης και αξιολόγηση της πολιτικής για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα.

2006

 • ΒΑΡΣΑΜΗΣ, Γ.: Μεταπυρική επίδραση σε σπέρματα τραχείας και χαλεπίου πεύκης.
 • Καλπακίδης, Δ.: Προσεγγίσεις βιοκλιματικού χαρακτηρισμού περιοχών της Ελλάδος.
 • ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ, Σ.: Αξιολόγηση και χαρτογράφηση της κατάστασης διατήρησης της δασικής βλάστησης στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Πηνειού.
 • ΝΙΤΣΑΣ, Λ.: Αναγνώριση, προσδιορισμός “αντιθέσεων – συγκρούσεων” μεταξύ διαφορετικών σκοπών διαχείρισης σε μια προστατευόμενη περιοχή χρησιμοποιώντας
 • ΜΠΟΥΛΤΗΣ, Γ.: Σχεδιασμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων.
 • ΧΑΤΖΑΣΚΟΥ, Ε.: Σχεδιασμός-βελτίωση του φυσικού τοπίου περιοχής Natura 2000: Η περίπτωση του όρους Φαλακρού.

2007

 • ΑΚΡΙΔΑ, Σ.: Διαχρονικές μεταβολές και χαρτογράφηση με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων στον υγρότοπο ποταμού Καλαμά.
 • ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΤΡ.: Τύποι οικοτόπων και σχέσεις με εδαφικά χαρακτηριστικά στον υγρότοπου ποταμού Καλαμά.
 • ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ, Μ.: Η συμβολή των δικτύων πράσινων διαδρόμων στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Η περιοχή Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας.
 • ΝΤΕΜΙΡΗ, Κ.: Οικολογική αξιολόγηση διατήρησης της παραποτάμιας βλάστησης στον ποταμό Καλαμά.
 • ΠΕΡΤΣΑΛΗΣ, Β.: Έρευνα ποικιλότητας ειδών λειχήνων και των κοινοτήτων βλάστησης κατά μήκος μιας υψομετρικής διαβάθμισης και οικοτοπικής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου.
 • ΣΟΥΛΗΣ Μ.: Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς στο Νομό Ζακύνθου.
 • ΤΖΙΟΥΤΖΗΣ, Γ.: Διερεύνηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του Όρους Βόρα του Νομού Πέλλας.
 • ΦΟΥΡΛΑΣ, Π.: Διερεύνηση της προσφοράς αγροτουριστικού προϊόντος στα Ζαγοροχώρια του Νομού Ιωαννίνων.
 • ΧΟΥΣΟΥ, Β.: Ανταγωνιστικό μάρκετινγκ αγροτουριστικού προϊόντος στο Νομό Άρτας.

2008

 • ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ, Ό.: Η στάση των καλλιεργητών αγροτικών προϊόντων ως προς τη βιολογική γεωργία, στις Ζώνες Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου στο Νομό Άρτας.
 • ΜΟΙΡΑΓΙΑ, Γ.-Μ.: Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης για τη μοντελοποίηση και χαρτογράφηση του βιοκλίματος στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.
 • ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ, Α.: Διερεύνηση του αναπτυξιακού προφίλ εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στο αγροτουρισμό-οικοτουρισμό στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόοδος.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-Β. (2004): Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δ. Δ. Μάκρης Ν. Έβρου (Μέλος τριμελούς επιτροπής επίβλεψης), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ Δ. (2006): Καταγραφή της χλωρίδας των Βορείων Σποράδων και οι μεταξύ τους φυτογεωγραφικές σχέσεις (Μέλος τριμελούς επιτροπής επίβλεψης), Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΤΡΟΥΠΗΣ Θ. (1991): Η Χλωρίδα του όρους Ερύμανθος. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών [Επίβλεψη: Αναπλ. Καθ. Θ. Γεωργιάδης, Συνεπίβλεψη: Π. Δημόπουλος].
 • ΒΡΙΓΚΑ Π. (2000): Προστασία του περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη στη λίμνη των Ιωαννίνων [Μέλος επιτροπής επίβλεψης: Γ. Χονδρογιάννης (Επιβλέπων) Κ. Παυλόπουλος, Π. Δημόπουλος].
 • ΝΤΑΜΑ Μ. (2001): Η βιοποικιλότητα του υγροτόπου του Αμβρακικού: η διατήρηση και η διαχείρισή του. [Π. Δημόπουλος (Επιβλέπων), Κ. Παυλόπουλος, Ε. Θεοδωροπούλου].
 • ΝΤΟΚΑ Β. (2001): Οι Υγρότοποι της Δυτικής Ελλάδας και η Σημασία Διατήρησής τους στη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας [Π. Δημόπουλος (Επιβλέπων), Κ. Παυλόπουλος, Κ. Αποστολόπουλος].
 • ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ Δ. (2002): Περιβαλλοντικά προβλήματα και ανθρώπινες επεμβάσεις στην περιοχή Λεχαινών-Βαρθολομιού Νομού Ηλείας. [Μέλος επιτροπής επίβλεψης: Κ. Παυλόπουλος (Επιβλέπων), Π. Δημόπουλος, Ε. Θεοδωροπούλου].
 • ΒΟΝΑΤΣΟΥ Ε. (2002): Σχινιάς και Βραυρώνα Αττικής: Η οικολογική κατάσταση των περιοχών και η ανάγκη διατήρησής τους. [Μέλος επιτροπής επίβλεψης: Κ. Παυλόπουλος (Επιβλέπων), Π. Δημόπουλος, Κ. Αποστολόπουλος].
 • ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ Ε. & Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (2002-2003): Σχέσεις βόσκησης, φυτικής ποικιλότητας και εδαφικής τράπεζας σπερμάτων σε πρεμνοφυή δάση φυλλοβόλων δρυών (περιοχή Μπουραζανίου, Δήμος Κόνιτσας).
 • ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ε. (2002-2003): Χαρτογράφηση οικοτόπων και σχεδιασμός διαχείρισης- αποκατάστασης των αλοφυτικών οικοτόπων στη λιμνοθάλασσα Δράνας (υγρότοπος Έβρου).
 • ΣΥΓΓΟΥΝΑ Β. (2002-2003): Σχέσεις οικολογικών παραμέτρων και χωρικών προτύπων κατανομής φυτοκοινοτήτων σε συνάρτηση με εφαρμοζόμενες διαχειριστικές παρεμβάσεις στον Αμβρακικό κόλπο.
 • ΠΑΣΧΑΛΗ Θ. (2002-2003): Επιδράσεις-επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (σε επίπεδο ειδών και φυτοκοινοτήτων) από τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου στο όρος Μαίναλο.
 • ΜΑΝΗ Π. (2003-2004): Η οικολογική αξία των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Παμβώτιδα με βάση τη χλωρίδα και την εντομοπανίδα.
 • ΓΚΟΣΙΟΥ Α. (2003-2004): Οικολογική ταξινόμηση και τυπολογία μονάδων βλάστησης και τύπων οικοτόπων με τη χρήση Γ.Σ.Π. στα όρια του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.
 • ΝΙΟΤΗ Φ. (2003-2004): Διερεύνηση αντιλήψεων του τοπικού πληθυσμού για την προστασία και διαχείριση στην προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Β. Καρπάθου- Σαρίας.
 • ΤΟΥΡΟΥΛΙΑ Α. & Δ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ (2005). Οι Αμμοθίνες της Δυτικής Ελλάδας με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου: οικολογική κατάσταση και προοπτικές διατήρησης.
 • ΤΖΥΡΚΑΛΛΗ Ε. (2005). Γενετική-Οικολογική Ανάλυση της Βιοποικιλότητας ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κρήτη.
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Β. (2005). Χαρτογράφηση Ενδιαιτημάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή των Τζουμέρκων.
 • ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Δ. & ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ Σ. (2005). Συγκριτική Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των Εθνικών Πάρκων Β. Πίνδου και Ολύμπου.
 • ΜΕΝΤΗΣ Θ. (2006). Εδαφικές Συνθήκες και Συνθήκες Βόσκησης σε Δάσος Φυλλοβόλων Δρυών στην περιοχή Μπουραζάνι της Κόνιτσας.
 • ΜΑΚΡΗΣ Κ. (2006). Περιοχές Δικτύου Natura 2000, Αιολικά Πάρκα και Επιπτώσεις τους στο Φυσικό Περιβάλλον – Περιοχή Εφαρμογής η Εύβοια.
 • ΝΤΕΜΙΡΗ Κ. & Π. ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ (2006). Οικολογία του Είδους Pinguicula crystallina hirtiflora: Χαρτογράφηση των Οικοτόπων του κατά μήκος του Αώου ποταμού με Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Βωβούσας.
 • ΤΣΙΟΔΡΑ Χ. (2009). Διερεύνηση του Αναπτυξιακού Προφίλ Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού με Έμφαση Στον Αγροτουρισμό και Οικοτουρισμό στην Προστατευόμενη Περιοχή Natura 2000: Κορυφές Όρους Κυλλήνη και Χαράδρα Φλαμπουρίτσα.
 • ΓΩΓΟΥ Μ. (2008) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού με Έμφαση στον Αγροτουρισμό και τον Οικοτουρισμό στις Περιοχές Ελάτη – Περτούλι του Νομού Τρικάλων.
 • ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Δ. (2005). Οικογεωγραφικά Χαρακτηριστικά των Ειδών Marrubium thessalum και Marrubium peregrinum στο Όρος Όλυμπος.
 • ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Ν. (2006). Οικολογική Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των Παραποτάμιων Δασών του Αώου Ποταμού στην Περιοχή της Κόνιτσας.
placeholder image