Ερευνητικό Έργο

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1993) – Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα του Όρους Κυλλήνη – Οικολογική Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 380 σελ.

1990-1995

Β.1. DIMOPOULOS, P. & T. GEORGIADIS (1990) – New floristic reports on Killini Mountain. Candollea 45 (1): 221-233.

Β.2. DIMOPOULOS, P. & GEORGIADIS, T. (1992) – Floristic and phytogeographical analysis of Mount Killini (NE Peloponnisos). Phyton- Annales Rei Botanicae 32 (2): 283-305.

Β.3. GEORGIADIS, T., DIMOPOULOS, P. (1993) – Etude de la vėgėtation supraforestiėre du Mont Kyllini (Pėloponnėse- Grėce). Botanica Helvetica 103 (2): 149-175.

Β.4. PANITSA, M., DIMOPOULOS, P., IATROU, G., TZANOUDAKIS, D. (1994) – Contribution to the study of the Greek flora: Flora and vegetation of the Enousses (Oinousses) islands (E.Aegean area). Flora 189 (1): 69-78.

Β.5. DIMOPOULOS, P. & T. GEORGIADIS (1994) – Ecological evaluation of the above the timberline plant communities of Mount Killini (NE Peloponnisos- Greece), in the perspective of nature conservation. Annali di Botanica 52: 151-165.

Β.6. DIMOPOULOS, P. & T. GEORGIADIS (1995) – Present state of the phytosociological research on the Greek mountains, syntaxonomy and future perspectives. Annali di Botanica 53: 119-133.

1996-2000

Β.7. DIMOPOULOS, P., GEORGIADIS, T., SYKORA, K. (1996) – Phytosociological research on the montane coniferous forests of Greece: Mount Killini (NE Peloponnisos – S Greece). Folia Geobotanica 31 (2): 169-195.

Β.8. GEORGIADIS, T., DIMOPOULOS, P., DIMITRELLOS, G. (1997) – The Flora and Vegetation of the Acheron Delta (W Greece) Aiming at Nature Conservation. Phyton – Annales Rei Botanicae 37 (1): 31-60.

Β.9.  VALACHOVIC, M., DIERSSEN, K., DIMOPOULOS, P., HADAČ, E., LOIDI, J., MUCINA, L., ROSSI, G., F.

VALLE TENDERO & M. TOMASELLI M. (1997) – The vegetation on screes – A synopsis of higher syntaxa in Europe. Folia Geobotanica 32 (2): 173-192.

Β.10. DIMOPOULOS, P., SÝKORA, K.V., MUCINA, L., GEORGIADIS, T. (1997) – The high-rank syntaxa of the rock-cliff and scree vegetation of the mainland Greece and Crete. Folia Geobotanica 32 (3): 313-334.

Β.11. PAPASTERGIADOU, E., DAFIS, S., DIMOPOULOS, P., LAZARIDOU, T. (1997) – Syntaxonomic typology of Greek habitats. Folia Geobotanica 32 (3): 335-341.

Β.12. BERGMEIER, E. & DIMOPOULOS, P. (1999) – Classification of the Greek Fagus woodlands: a preliminary survey. Annali di Botanica LVII: 91-104.

Β.13. BERGMEIER E. & DIMOPOULOS P. (1999) Galium recurvum DC. – [In: Greuter W. & Th. Raus (eds.) Med Checklist Notulae 18]. Willdenowia 29: 62-63.

Β.14. MUCINA, L. & DIMOPOULOS, P. (2000) – New locality of Quercus trojana subsp. euboica (Fagaceae). Flora Mediterranea 10: 261-264.

Β.15. MUCINA, L., DIMOPOULOS, P. (2000) – What is Alyssion euboei? Biologia 55 (4): 393-395.

Β.16. MUCINA, L., VALACHOVIC, M., DIMOPOULOS, P., TRIBSCH, A., PISUT, I. (2000) – Epiphytic lichen and moss vegetation along an altitude gradient on Mount Aenos (Kefallinia, Greece). Biologia 55 (1): 43-48.

Β.17. DIMOPOULOS P., E. BERGMEIER, K.V. SYKORA & E. PAPASTERGIADOU   (2000) – Evaluation System of the Relative Importance of Vegetation Syntaxa for Nature Conservation in Greece. Biologia 55 (1): 57-67.

2001-2004

Β.18. BERGMEIER, E., DIMOPOULOS, P. (2001) – Fagus sylvatica forest vegetation in Greece: Syntaxonomy and gradient analysis. Journal of Vegetation Science 12 (1): 109-126.

Β.19. BERGMEIER Ε. Z. KYPRIOTAKIS, R. JAHN, N. BOHLING, P. DIMOPOULOS, TH. RAUS & D. TZANOUDAKIS (2001) – Flora and phytogeographical significance of the islands Chrisi, Koufonisi and nearby islets (South Aegean, Greece). Willdenowia 31 (2): 329-356.

Β.20. KARAGIANNAKIDOU V., DIMOPOULOS P.  & K. PAPADEMETRIOU (2001) –Phytosociological researches on the montane and high-altitude grasslands of North Eastern Greece: Mount Pangeon. Fitosociologia 38 (1): 25-54.

Β.21. BERGMEIER, E., DIMOPOULOS, P. (2001) – Chances and limits of floristic island inventories – The Dionysades group (South Aegean, Greece) re-visited. Phyton – Annales Rei Botanicae 41 (2): 277-293.

Β.22. BERGMEIER, E., DIMOPOULOS, P. (2003) – The vegetation of islets in the Aegean and the relation between the occurrence of islet specialists, island size, and grazing. Phytocoenologia 33 (2-3): 447-474.

Β.23. BOTEVA, D., GRIFFITHS, G., DIMOPOULOS, P. (2004) – Evaluation and mapping of the conservation significance of habitats using GIS: An example from Crete, Greece. Journal for Nature Conservation 12 (4): 237-250.

Β.24. PANITSA M., BAZOS I., DIMOPOULOS P., ZERVOU S., YANNITSAROS A. & TZANOUDAKIS D. (2004) Contribution to the study of the flora and vegetation of the Kithira island group: offshore islets of Kithira (S Aegean area, Greece). Willdenowia 34: 101-115.

Β.25. BERGMEIER E., P. DIMOPOULOS, E. ELEFTHERIADOU & K. THEODOROPOULOS (2004) – Zonale sommergrüne Laubwälder der südlichen Balkanhalbinsel – eine Übersicht. Tuexenia 24: 89-111.

Β.26. DIMOPOULOS P. & BERGMEIER E. (2004) – Wood pasture in an ancient submediterranean oak forest. Ecologia Mediterranea 30 (2): 5-14.

2005

Β.27. SARIKA M., DIMOPOULOS P. & YANNITSAROS A. (2005) – Contribution to the knowledge of the wetland flora and vegetation of the Amvrakikos Bay (Western Greece). Willdenowia 35: 69-85.

Β.28. DIMOPOULOS, P., SỲKORA, K., GILISSEN, C., WIECHERINK, D., GEORGIADIS, T. (2005)

Vegetation ecology of Kalodiki Fen (NW Greece). Biologia 60 (1): 69-82.

Β.29. DIMOPOULOS P., E. BERGMEIER & P. FISCHER (2005) – Monitoring and Conservation Status Assessment of Habitat Types in Greece: fundamentals and exemplary cases. Annali di Botanica V: 7-20.

Β.30. PIETRO R. DI, E. BERGMEIER, P. DIMOPOULOS (2005) Sesleria autumnalis, a new addition to the flora of Greece. Flora Mediterranea 15: 343-349.

Β.31. TSALIKI M., E. BERGMEIER & P. DIMOPOULOS (2005) – Vegetation patterns and plant diversity in mixed oak woodlands in the region of Bourazani, Epirus (NW Greece). Botanica Chronica 18 (1): 225-251.

Β.32. DIMOPOULOS P., E. BERGMEIER, K. THEODOROPOULOS   & E. ELEFTHERIADOU   (2005)   – Thermophilous deciduous forests in Greece – a preliminary survey. Botanica Chronica 18 (1): 83-100.

2006

Β.33. ZOTOS A., RAUS TH. & DIMOPOULOS P. (2006) – New floristic reports from Lakes Trichonis and Lisimachia (W Greece). Willdenowia 36: 731-739.

Β.34. DIMOPOULOS P., E. BERGMEIER & P. FISCHER (2006) – Natura 2000 Habitat Types of Greece evaluated in the light of distribution, threat and responsibility. Biology and Environment 106B (3): 175-187.

Β.35. KATI, V., MANI, P., VON HELVERSEN, O., WILLEMSE, F., ELSNER, N., DIMOPOULOS, P. (2006)

Human land use threatens endemic wetland species: The case of Chorthippus lacustris (La Greca and Messina 1975) (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece. Journal of Insect Conservation 10 (1): 65-74.

Β.36. BROFAS G., G. KARETSOS, P. DIMOPOULOS & K. TSAGARI (2006) – The natural environment of Cupressus sempervirens in Greece as a basis for its use in the Mediterranean region. Land Degradation and Development 17 (6): 645-659.

Β.37. ZOTOS A., SARIKA M., LUCAS E., P. DIMOPOULOS (2006) Ludwigia peploides subsp. montevidensis a new alien species for the flora of Greece. Journal of Biological Research 5: 71-78.

Β.38. TRIANTAFYLLIDIS, V.,D.J. BILALIS, D HELA, P. DIMOPOULOS, T. ALBANIS & EFTHIMIADOU A. (2006) – Combination effect of soil slope and rimsulfuron action on weed flora and phytotoxicity on maize crop under Mediterranean conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment 4(3&4): 84-87.

Β.39. TRIANTAFYLLIDIS V., HELA D., SALACHAS G., DIMOPOULOS P. & T. ALBANIS (2006) – Carbofuran losses in surface runoff from plots cultivated with maize. Journal of Environmental Protection and Ecology 7(2): 347-356.

Β.40. TRIANTAFYLLIDIS V., BILALIS D.J., HELA D., DIMOPOULOS P. & T. ALBANIS (2006) – Imidacloprid losses in surface runoff from plots cultivated with tobacco. Intern. J. Environ. Anal. Chem. 86(3-4): 185-194.

Β.41. SCHOFIELD G., KATSELIDIS A.K., DIMOPOULOS P., PANTIS D.J., HAYS C.G (2006) – Behaviour analysis of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) from direct in water observation. Endangered Species Research 2: 51-61.

Β.42. BERGMEIER ERWIN, PANAYOTIS DIMOPOULOS UND PETRA FISCHER (2006) – Monitoring und Management von Lebensraumtypen und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie in Griechenland–Grundlagen, Empfehlungen und Perspektiven. Naturschutz und Biologische Vielfalt 26: 245-262.

2007

Β.43. SCHOFIELD G., KATSELIDIS A.K., PANTIS D.J., DIMOPOULOS P., HAYS C.G. (2007) – Female- female aggression: structure of interaction and outcome in loggerhead sea turtles. Marine Ecology Progress Series 336: 267-274.

Β.44. TSIRIPIDIS I., BERGMEIER E. & P. DIMOPOULOS (2007) – Geographical and ecological differentiation in Fagus forest vegetation of Greece. Journal of Vegetation Science 18: 743 750.

Β.45. SCHOFIELD G., C. BISHOP, M. BAKER, K. A. KATSELIDIS, P. DIMOPOULOS, J. D. PANTIS, G. C. HAYS (2007) – Novel GPS tracking of sea turtles as a tool for conservation management. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 347: 58-68.

2008

Β.46. SCHOFIELD G., K. A. KATSELIDIS, P. DIMOPOULOS, J. D. PANTIS (2008) – Investigating the viability of photo-identification as an objective tool to study endangered sea turtle populations. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 360: 103-108.

Β.47. BERGMEIER, E., DIMOPOULOS, P. (2008) – Identifying plant communities of thermophilous deciduous forest in Greece: Species composition, distribution, ecology and syntaxonomy. Plant Biosystems 142 (2): 228-254.

Β.48. ZACHARIAS I., PARASIDOU A., BERGMEIER E., KEHAYIAS G., DIMITRIOU E., DIMOPOULOS P. (2008) – A DPSIR Model for Mediterranean Temporary Ponds: European, National and local scale comparisons. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 44 (4): 253-266.

Β.49. ZOGARIS S., Y. CHATZINIKOLAOU & P. DIMOPOULOS (2008) – Riparian woodland flora in upland rivers of Western Greece. Mediterranean Marine Science 9 (2): 87-103.

2009

Β.50. SCHOFIELD G., C. BISHOP, K. A. KATSELIDIS, P. DIMOPOULOS, J. D. PANTIS, G. C. HAYS (2009) – Microhabitat selection by sea turtles in a dynamic thermal marine environment. Journal of Animal Ecology 78 (1): 14-22.

Β.51. SCHOFIELD G., KATSELIDIS A.K., DIMOPOULOS P., PANTIS D.J., HAYS C.G (2009) – Conservation hotspots: implications of intense spatial area use by breeding male and female loggerheads at the Mediterranean’s largest rookery. Endangered Species Research: 10:191-202, doi: 10.3354/esr00137.

Β.52. ZOGARIS S., CHATZINIKOLAOU Y. & P. DIMOPOULOS (2009) – Assessing environmental degradation of montane riparian zones in Greece. Journal of Environmental Biology 30 (5): 719-726.

Β.53. KATI V., P. DIMOPOULOS, H. PAPAIOANNOU & K. POIRAZIDIS (2009) – Ecological management of a Mediterranean mountainous reserve (Pindos National Park, Greece) using the bird community as an indicator. Journal for Nature Conservation 17: 47-59.

Β.54. CHAIDEFTOU E., THANOS C., BERGMEIER E., A. KALLIMANIS, P. DIMOPOULOS (2009) – Seed bank composition and above-ground vegetation in response to grazing in sub-Mediterranean oak forests (NW Greece). Plant Ecology 201: 255-265.

Β.55. ZOGARIS S., A. ECONOMOU & P. DIMOPOULOS (2009) – Ecoregions in the Southern Balkans: should they be revised? Environmental Management 43: 682-697.

Β.56. TSIRIPIDIS I., BERGMEIER E., G. FOTIADIS & P. DIMOPOULOS (2009) – A new algorithm for the determination of differential taxa. Journal of Vegetation Science 20: 233-240.

Β.57. TRIANTAFYLLIDIS V., HELA D., SALACHAS G., DIMOPOULOS P. & T. ALBANIS   (2009) – Soil dissipation and runoff losses of the herbicide pendimethalin in tobacco field. Water Air Soil Pollution 201: 253-264.

Β.58. MUCINA L., DENGLER J., BERGMEIER E., ČARNI A., DIMOPOULOS P., JAHN R., & V. MATEVSKI (2009)- New and validated high-rank syntaxa from Europe. Lazaroa 30:267-276.

2010

Β.59. DIMOPOULOS P., RAUS T., L. MUCINA & I. TSIRIPIDIS (2010) – Vegetation patterns and primary succession on sea-born volcanic islands of Palea and Nea Kameni (Santorini Archipelago, Aegean Sea, Greece). Phytocoenologia 40 (1): 1-14.

Β.60. KATI VASILIKI, KOSTAS POIRAZIDIS, MARC DUFRÊNE, JOHN M. HALLEY, GIORGOS KORAKIS, STEFAN SCHINDLER, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2010) – Towards the use of ecological heterogeneity to design reserve networks: a case study from Dadia National Park, Greece. Biodiversity and Conservation 19 (6): 1585-1597.

Β.61. KALLIMANIS ATHANASIOS,   BERGMEIER   ERWIN,   PANITSA   MARIA,   GEORGHIOU   KYRIAKOS, DELIPETROU PINELOPI, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2010) – Biogeographical determinants for total and endemic species richness in a continental archipelago. Biodiversity and Conservation 19 (5): 1225-1235.

Β.62. BERGMEIER E., DIMOPOULOS P. & S. ZOGARIS (2010) – Retama raetam (Forsskål) Webb. – [In: Greuter W. & Th. Raus (eds.) Med Checklist Notulae 29]. Willdenowia 40 (2): 197.

Β.63. BERGMEIER E. & DIMOPOULOS P. (2010) – Rosa stylosa Desv. – [In: Greuter W. & Th. Raus (eds.) Med Checklist Notulae 29]. Willdenowia 40 (2): 198.

2011

Β.64. CHAIDEFTOU E., THANOS C., BERGMEIER E., KALLIMANIS A., P. DIMOPOULOS (2011) – The restoration potential of the soil seed bank for the herb layer of overgrazed forests. Journal of Biological Research 15: 47-57.

Β.65. PANITSA M., KOUTSIAS N., TSIRIPIDIS I., ZOTOS A. & P. DIMOPOULOS (2011) – Species-based versus habitat-based evaluation for conservation status assessment of habitat types in the East Aegean islands (Greece). Journal for Nature Conservation 19: 269-275.

Β.66. KALLIMANIS S.A., PANITSA M., BERGMEIER E. & P. DIMOPOULOS (2011) – Examining the relationship between total species richness and single island palaeo- and neo- endemics. Acta Oecologica 37: 65-70.

Β.67. KLADIS G., PANITSA M., TSIRIPIDIS I., SARRIS D. & P. DIMOPOULOS (2011) – Vegetation ecology and diversity relationships in a riparian forest remnant of Western Greece. Journal of Biological Research 16: 237-254.

Β.68. NIOTI F., DIMOPOULOS P. & N. KOUTSIAS (2011) – Correcting the fire scar perimeter of a 1983 wildfire using USGS archived Landsat satellite data. GIScience & Remote Sensing 48 (4): 600-613.

Β.69. BERGMEIER E., P. DIMOPOULOS & L. MUCINA (2011) – Validation of some alliances of the Aegean chasmophytic vegetation of the Asplenietea trichomanis. Lazaroa 32: 183-186.

2012

Β.70. KALLIMANIS A.S., MAZARIS A.D., TSAKANIKAS D., DIMOPOULOS P., PANTIS J.D. & S. P. SGARDELIS (2012) – Efficient biodiversity monitoring: which taxonomic level to study? Ecological Indicators 15: 100-104.

Β.71. KATSELIDIS A.K., G. SCHOFIELD, G. STAMOU, P. DIMOPOULOS, J.D. PANTIS (2012) – Females first? Past, present and future variability in offspring sex-2 ratio at a temperate sea turtle breeding area. Animal Conservation 15: 508-518. DOI: 10.1111/j.1469- 1795.2012.00543.x.

Β.72. KOUTSIAS N., M. ARIANOUTSOU, A.S. KALLIMANIS, G. MALLINIS, J.M. HALLEY, P. DIMOPOULOS (2012) What did the fires burn in Peloponnese, Greece the summer of 2007? – Evidence for a synergy of fuel and climate. Agricultural and Forest Meteorology 156: 41-53.

Β.73. CHAIDEFTOU E., KALLIMANIS A., BERGMEIER E. & P. DIMOPOULOS (2012) – How does plant species composition change from year to year? Community Ecology 13 (1): 88-96.

Β.74. PLENIOU M., F. XYSTRAKIS, P. DIMOPOULOS & N. KOUTSIAS (2012). Maps of fire occurrence – spatial explicit reconstruction of recent fire history using satellite remote sensing. Journal of Maps 8(4): 499-506.

Β.75. DIMOPOULOS P., I. TSIRIPIDIS, E. BERGMEIER, G. FOTIADIS, K. THEODOROPOULOS, T. RAUS, M. PANITSA, A. S. KALLIMANIS, K. V. SÝKORA & L. MUCINA (2012). Towards the Hellenic National Vegetation Database: VegHellas. Plant Sociology 49 (2): 81-87.

2013

Β.76. MAZARIS A.D , M. TSIANOU, A. SIGKOUNAS, P. DIMOPOULOS, J.D. PANTIS, S.P. SGARDELIS, A.S. KALLIMANIS (2013). Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: is it a sampling issue or a biological effect? Ecological Indicators 32: 9-13.

Β.77. KATSELIDIS A.K., G. SCHOFIELD, G. STAMOU, P. DIMOPOULOS, J.D. PANTIS (2013) – Evidence- based management to regulate the impact of tourism at a key sea turtle rookery. Oryx 47 (4): 584-594. doi:10.1017/S0030605312000385.

Β.78. TOMASELLI M.V., P. DIMOPOULOS, C. MARANGI, A. KALLIMANIS, M. ADAMO, C. TARANTINO, M. PANITSA, M. TERZI, G. VERONICO, F. LOVERGINE, H. NAGENDRA, R. LUCAS, P. MAIROTA, S. MUCHER, P. BLONDA (2013). Translating Land cover/Land use Classifications to Habitat Taxonomies for Landscape Monitoring: A Mediterranean Assessment. Landscape Ecology 28: 905–930.

Β.79. DIMOPOULOS P., RAUS TH., BERGMEIER E., CONSTANTINIDIS TH., IATROU G., KOKKINI S., STRID A. & TZANOUDAKIS D. (2013). Vascular plants of Greece: An annotated checklist. Englera 31: 1-372. – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem; Athens: Hellenic Botanical Society, 372 pages, including text, 15 figures, 10 tables, 24 colour plates. 26 November 2013. ISBN 978-3-921800-88-1; 978-960-98543-1-3.

2014

Β.80. XYSTRAKIS F., A.S. KALLIMANIS, P. DIMOPOULOS, J.M. HALLEY AND N. KOUTSIAS (2014). Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900-2010): its dual role in fuel build- up and dryness. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14: 21-32.

Β.81. KATSELIDIS A.K., G. SCHOFIELD, G. P. STAMOU, P. DIMOPOULOS & J.D. PANTIS (2014). Employing sea-level rise scenarios to strategically select sea turtle nesting habitat important for long-term management at a temperate breeding area. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 450: 47-54. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2013.10.017.

Β.82. PAPAIOANNOU H., SGARDELIS S., CHONDROPOULOS B., VASSILAKIS D., KATI V., DIMOPOULOS P (2014). Demographic characteristics, seasonal range and habitat topography of Balkan chamois population in its southernmost limit of its distribution (Giona mountain, Greece). Journal of Natural History DOI:10.1080/00222933.2013.869365.

Β.83. ILIADOU E., M. PANITSA, TH. RAUS & P. DIMOPOULOS (2014a). Flora and factors affecting species diversity in protected “Natura 2000” sites of the Ionian area: the Echinades islet group (Greece). Willdenowia 44: 121 – 136.

Β.84. ILIADOU E., KALLIMANIS A.S., DIMOPOULOS P. M. PANITSA (2014). Comparing the two Greek Archipelagos plant species diversity and endemism patterns highlight the importance of isolation and precipitation as biodiversity drivers. Journal of Biological Research 21: 16. http://www.jbiolres.com/content/21/1/16

Β.85. ILIADOU E., M. PANITSA, TH. RAUS & P. DIMOPOULOS (2014b). Flora and factors affecting species diversity in the islet groups of the protected “Natura 2000” sites of the Amvrakikos Gulf and Mesolongi Lagoon (Ionian area, Greece). Willdenowia 44: 439 – 450.

Β.86. VARSAMIS, G. TAKOS,I., MEROU, TH., GALATSIDAS, SP. & DIMOPOULOS, P. (2014). Germination Characteristics of Abies × borisii-regis. Seed Technology 36(1): 51-59.

2015

Β.87. KARADIMOU E., TSIRIPIDIS I., KALLIMANIS A.S., RAUS T. AND DIMOPOULOS P. (2015). Functional diversity reveals complex assembly processes on sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Greece). Journal of Vegetation Science 26: 501-512.

Β.88. NAGENDRA H., MAIROTA P., MARANGI C., LUCAS R., DIMOPOULOS P., HONRADO J.P., NIPHADKAR M., MÜCHER C.A. TOMASELLI V., PANITSA M., MANAKOS I., BLONDA P. (2015). Satellite Earth observation data to identify anthropogenic pressures in selected protected areas. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation 37: 124–132.

Β.89. NIOTI F., XYSTRAKIS F., KOUTSIAS N AND DIMOPOULOS P. (2015). A Remote Sensing and GIS Approach to Study the Long-Term Vegetation Recovery of a Fire-Affected Pine Forest in Southern Greece. Remote Sensing 7: 7712-7731.

Β.90. LANDUCCI F., ŘEZNÍČKOVÁ M., ŠUMBEROVÁ K., CHYTRÝ M., AUNINA L., BIŢĂ-NICOLAE C., BOBROV A., BORSUKEVYCH L., BRISSE H., ČARNI A., CSIKY J., CVIJANOVIĆ D., DE BIE E., DE RUFFRAY P., DUBYNA D., DIMOPOULOS P., DZIUBA T., FITZPATRICK Ú., FONT X., GIGANTE D., GOLUB V., HENNEKENS S.M., HRIVNÁK R., IEMELIANOVA S., JANDT U., JENAČKOVIĆ D., JANSEN F., KĄCKI Z., LÁJER K., MATULEVIČIUTĖ D., MESTERHÁZY A., MICHALCOVÁ D., PAAL J., PAPASTERGIADOU E., PROPERZI A., RADULOVIĆ S., RODWELL J.S., SCHAMINÉE J.H.J., ŠILC U., SINKEVIČIENĖ Z., STANČIĆ Z., STEPANOVICH J., TETERYUK B., TZONEV R., VENANZONI R., WEEKES L. & WILLNER W. (2015): WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia 45: 187–194.

2016

Β.91. MUCINA L., BÜLTMANN H., DIERßEN K., THEURILLAT J.-P., DENGLER J., ČARNI A., ŠUMBEROVÁ K., RAUS T., DI PIETRO R., GAVILÁN GARCÍA R., CHYTRÝ M., LAKUSHENKO D., SCHAMINÉE J.H.J., BERGMEIER E., SANTOS GUERRA A., DANIËLS F.J.A., ERMAKOV N., VALACHOVIČ M., PIGNATTI S., RODWELL J.S., PALLAS J., CAPELO J., WEBER H.E., LYSENKO T., SOLOMESHCH A., DIMOPOULOS P., AGUIAR C., FREITAG H., HENNEKENS S. M., TICHÝ L. (2016). Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of plant, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (suppl. 1): 3-264.

Β.92. CHYTRÝ M., HENNEKENS S.M., JIMÉNEZ-ALFARO B., KNOLLOVÁ I., DENGLER J., JANSEN F., LANDUCCI F., SCHAMINÉE J.H.J., AĆIĆ S., AGRILLO E., AMBARLI D., ANGELINI P., APOSTOLOVA I., ATTORRE F., BERG C., BERGMEIER E., BIURRUN I., BOTTA-DUKÁT Z., BRISSE H., CAMPOS J.A., CARLÓN L., ČARNI A., CASELLA L., CSIKY J., ĆUŠTEREVSKA R., STEVANOVIĆ Z.D., DANIHELKA J., DE BIE E., DE RUFFRAY P., DE SANCTIS M., DICKORÉ W.B., DIMOPOULOS P., DUBYNA D., DZIUBA T., EJRNÆS R., ERMAKOV N., EWALD J., FANELLI G., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ F., FITZPATRICK Ú., FONT X., GARCÍA-MIJANGOS I., GAVILÁN R.G., GOLUB V., GUARINO R., HAVEMAN R., INDREICA A., IŞIK GÜRSOY D., JANDT U., JANSSEN J.A.M., JIROUŠEK M., KĄCKI Z., KAVGACI A., KLEIKAMP M., KOLOMIYCHUK V., KRSTIVOJEVIĆ ĆUK M., KRSTONOŠIĆ D., KUZEMKO A., LENOIR J., LYSENKO T., MARCENÒ C., MARTYNENKO V., MICHALCOVÁ D., MOESLUND J.E., ONYSHCHENKO V., PEDASHENKO H., PÉREZ-HAASE A., PETERKA T., PROKHOROV V., RAŠOMAVIČIUS V., RODRÍGUEZ-ROJO M.P., RODWELL J.S., ROGOVA T., RUPRECHT E., RŪSIŅA S., SEIDLER G., ŠIBÍK J., ŠILC U., ŠKVORC Ž., SOPOTLIEVA D., STANČIĆ Z., SVENNING J.-C., SWACHA G., TSIRIPIDIS I., TURTUREANU P.D., UĞURLU E., UOGINTAS D., VALACHOVIČ M., VASHENYAK Y., VASSILEV K., VENANZONI R., VIRTANEN R., WEEKES L., WILLNER W., WOHLGEMUTH T. & YAMALOV S. (2016): European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19: 173–180.

Β.93. DOUDA, JAN; BOUBLÍK, KAREL; SLEZÁK, MICHAL; BIURRUN, IDOIA; NOCIAR, JOSEF; HAVRDOVÁ, ALENA; DOUDOVÁ, JANA; AĆIĆ, SVETLANA; BRISSE, HENRY; BRUNET, JÖRG; CHYTRY, MILAN; CLAESSENS, HUGUES; CSIKY, JANOS; DIDUKH, YAKIV; DIMOPOULOS, PANAYOTIS; DULLINGER, STEFAN; FITZPATRICK, ÚNA; GUISAN, ANTOINE; HORCHLER, PETER; HRIVNÁK, RICHARD; JANDT, UTE; KĄCKI, ZYGMUNT; KEVEY, BALÁZS; LANDUCCI, FLAVIA; LECOMTE, HUGUES; LENOIR, JONATHAN; PAAL, JAANUS; PATERNOSTER, DAVID; PAULI, HARALD; PIELECH, REMIGIUSZ; RODWELL, JOHN; ROELANDT, BART; SVENNING, JENS-CHRISTIAN; ŠIBÍK, JOZEF; ŠILC, URBAN; ŠKVORC, ŽELJKO; TSIRIPIDIS, IOANNIS; TZONEV, ROSSEN; WOHLGEMUTH, THOMAS; ZIMMERMANN, NIKLAUS (2016). Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder cars. Applied Vegetation Science 19 (1): 147-163.

Β.94. KARADIMOU E., KALLIMANIS A.S., TSIRIPIDIS I. & DIMOPOULOS P. (2016). Functional diversity exhibits a diverse relationship with area, even a decreasing one. Scientific Reports 6, 35420; doi: 10.1038/srep35420.

Β.95. DIMOPOULOS P., RAUS T., BERGMEIER E., CONSTANTINIDIS TH., IATROU G., KOKKINI S., STRID A. & D. TZANOUDAKIS (2016). Vascular plants of Greece ‒ an annotated checklist.Supplement.Willdenowia 46: 301-347; doi:http://dx.doi.org/10.3372/wi.46.46303

2017

Β.96. TOMASELLI V., M. ADAMO, G. VERONICO, S. SCIANDRELLO, C. TARANTINO, P. DIMOPOULOS, P. MEDAGLI, H. NAGENDRA, P. BLONDA (2016). Definition and application of expert knowledge on vegetation pattern, phenology and seasonality for habitat mapping as exemplified in a Mediterranean coastal site. Plant Biosystems 151 (5): 887-899.

Β.97. VLAMI V., KOKKORIS I.P., ZOGARIS S., CARTALIS C., KEHAYIAS G., DIMOPOULOS P. (2017). Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece. Science of the Total Environment 595: 229-243.

Β.98. DIMOPOULOS P., DRAKOU E.G., KOKKORIS I., KATSANEVAKIS S., KALLIMANIS A., TSIAFOULI M., BORMPOUDAKIS D., KORMAS K., & ARENDS J. (2017). The need for the implementation of an Ecosystem Services assessment in Greece: drafting the national agenda. One Ecosystem 2: e13714 (05 Jul 2017) https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e13714.

Β.99. KALLIMANIS A.S., PANITSA M., DIMOPOULOS P. (2017). Quality of non-expert citizen science data collected for habitat type conservation status assessment in Natura 2000 protected areas. Scientific Reports 7: 8873. DOI: 10.1038/s41598-017-09316-9.

2018

Β.100. KOKKORIS I.P., DRAKOU E.G., MAES J., P. DIMOPOULOS (2018). Ecosystem services supply in protected mountains of Greece: setting the baseline for conservation management. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 14 (1): 45-59.

Β.101. TSIRIPIDIS I., XYSTRAKIS F., KALLIMANIS A.S., PANITSA M., P. DIMOPOULOS (2018). A bottom- up approach for the quantitative assessment of habitats structures and functions conservation status. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali: 1-16.

Β.102. KARADIMOU E., KALLIMANIS A., TSIRIPIDIS I., RAUS T., BERGMEIER E., P. DIMOPOULOS (2018). Functional diversity changes over 100 years of primary succession on a volcanic Mediterranean island: insights into assembly processes. Ecosphere 9(9): e02374.10.1002/ecs2.2374.

Β.103. KOKKORIS I.P., DIMOPOULOS P., XYSTRAKIS F., TSIRIPIDIS I (2018). National scale ecosystem condition assessment with emphasis on forest types in Greece. One Ecosystem 3: e25434. doi: 10.3897.

Β.104. BURKHARD B., MAES J. ET AL. (2018). Mapping and assessing ecosystem services in the EU – Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3: e29153. doi: 10.3897/oneeco.3.e29153.

2019

Β.105. BRUELHEIDE, H., DENGLER, J., BORJA JIMNEZ-ALFARO, B., OLIVER PURSCHKE, O., HENNEKENS, S. M., CHYTRÝ M., VALRIO D. PILLAR, F. D., FLORIAN JANSEN, F., KATTGE, J., SANDEL, B., AUBIN, I., BIURRUN, I., FIELD, R., HAI-DER, S., JANDT, U., LENOIR, J., PEET, R. K., PEYRE, G., SABATINI, F. M., SCHMIDT, M., SCHRODT, F., WIN-TER, M., ACIC, S., AGRILLO, E., ALVAREZ, M., AMBARLI, D., ANGELINI, P., APOSTOLOVA, I., ARFIN KHAN, M. A. S., ARNST, E., ATTORRE, F., BARALOTO, C., BECKMANN, M., BERG, C., BERGERON, Y., BERGMEIER, E., BJORKMAN, A. D., BONDAREVA, V., BORCHARDT, P., BOTTA-DUKT, Z., BOYLE, B., BREEN, A., BRISSE, H., BYUN, C., CABIDO, M. R., CASELLA, L., CAYUELA, L., ČERNÝ, T., CHEPINOGA, V., CSIKY, J., CURRAN, M., ĆUSTEREVSKA, R., DAJIC STEVANOVIC, Z., DE BIE, E., DE RUFFRAY, P., DE SANCTIS, M., DIMOPOULOS, P., DRESSLER, S., EJRNS, R., ABD EL-ROUF MOUSA EL-SHEIKH, M., ENQUIST, B., EWALD, J., FAGNDEZ, J., FINCKH, M., FONT, X., FOREY, E., FOTIADIS, G., GARCA-MIJANGOS, I., DE GASPER, A. L., GOLUB, V., GU-TIERREZ, A. G.,

HATIM, M. Z., HE, T., HIGUCHI, P., HOLUBOV, D., H.LZEL, N., HOMEIER, J., INDREICA, A., ISIK GÜRSOY, D., JANSEN, S., JANSSEN, J., JEDRZEJEK, B., JIROUSEK, M., JÜRGENS, N., KACKI, Z., KAVGACI, A., KEARSLEY, E., KESSLER, M., KNOLLOV, I., KOLOMIYCHUK, V., KOROLYUK, A., KOZHEVNIKOVA, M., KOZUB, Ł., KRSTONOSIC, D., KÜHL, H., KÜHN, I., KUZEMKO, A., KÜZMIC, F., LANDUCCI, F., LEE, M. T., LEVESLEY, A., LI, C.-F., LIU, H., LOPEZ-GONZALEZ, G., LYSENKO, T., MACANOVIC, A., MAHDAVI, P., MANNING, P., MARCEN, C., MARTYNENKO, V., MENCUCCINI, M., MINDEN, V., MOESLUND, J. E., MORETTI, M., MÜLLER, J.V., MUNZINGER, J., NIINEMETS, Ü., NOBIS, M., NOROOZI, J., NOWAK, A., ONYSHCHENKO, V., OVERBECK, G. E., OZINGA, W. A., PAUCHARD, A., PEDASHENKO, H., PEÑUELAS, J., PEREZ-HAASE, A., PETERKA, T., PETRIK, P., PHILLIPS, O. L., PROKHOROV, V., RASOMAVICIUS, V., REVERMANN, R., RODWELL, J., RUPRECHT, E., RUSINA, S., SAMIMI, C., SCHAMINEE, J. H. J., SCHMIEDEL, U., ŠIBIK, J., ŠILC, U., ŠKVORC, Ž., SMYTH, A., SOP, T., SOPOTLIEVA, D., SPARROW, B., STANCIC, Z., SVENNING, J.-C., SWACHA, G., TANG, Z., TSIRIPIDIS, I., TURTUREANU, P. D., UGURLU, E., UOGINTAS, D., VALACHOVIC, M., VANSELOW, K. A., VASHENYAK, Y., VASSILEV, K., VELEZ-MARTIN, E., VENANZONI, R., VIBRANS, A. C., VIOLLE, C., VIRTANEN, R., VON WEHRDEN, H., WAGNER, V., WALKER,

 1. A., WANA, D., WEIHER, E., WESCHE, K., WHITFELD, T., & WILLNER, W., WISER, S., WOHLGEMUTH, T., YAMALOV, S., ZIZKA, G., ZVEREV, A. (2018): sPlot – a new tool for global vegetation analyses. Journal of Vegetation Science JVS-R-04700.R1.

Β.106. MEDAIL FREDERIC, ANNE-CHRISTINE MONNET, DANIEL PAVON, TONI NIKOLIC, PANAYOTIS DIMOPOULOS, GIANLUIGI BACCHETTA, JUAN ARROYO, ZOLTÁN BARINA, MARWAN CHEIKH ALBASSATNEH, GIANNIANTONIO DOMINA, BRUNO FADY, VLADO MATEVSKI, STEPHEN MIFSUD, AGATHE LERICHE (2019). What is a tree in the Mediterranean Basin hotspot? A critical analysis. Forest Ecosystems 6: 17 https://doi.org/10.1186/s40663-019-0170-6.

Β.107. XYSTRAKIS   FOTIOS,   DIMITRIOS    MITSIOS-ANTONAKOS,   ELENI    ELEFTHERIADOU,   PANAYOTIS DIMOPOULOS & KONSTANTINOS THEODOROPOULOS (2019). Inter-regional beta-diversity patterns of the woody flora of Greece. Annals of Forest Research 62(1): 1-18. DOI:10.15287/afr.2018.1077

Β.108. VASSILIKI VLAMI, STAMATIS ZOGARIS, HAKAN DJUMA, IOANNIS P. KOKKORIS, GEORGE KEHAYIAS, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2019). A field method for landscape conservation surveying: The Landscape Assessment Protocol (LAP). Sustainability 11 (7): 1-20.

Β.109. DIMITRIOS ZERVAS, VASILIKI TSIAOUSSI, ATHANASIOS S. KALLIMANIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, IOANNIS TSIRIPIDIS (2019). Exploring the relationships between aquatic macrophyte functional traits and anthropogenic pressures in freshwater lakes. Acta Oecologica 99 103443.

Β.110. MARTIN VEČEŘA, JAN DIVÍŠEK, JONATHAN LENOIR,| BORJA JIMENEZ‐ALFARO, IDOIA BIURRUN, ILONA KNOLLOVÁ, EMILIANO AGRILLO, JUAN ANTONIO CAMPOS, ANDRAŽ ČARNI, GUILLERMO CRESPO JIMÉNEZ, MIRJANA ĆUK, PANAYOTIS DIMOPOULOS, JÖRG EWALD, FEDERICO FERNANDEZ‐GONZÁLEZ, JEAN‐CLAUDE GÉGOUT, ADRIAN INDREICA, UTE JANDT, FLORIAN JANSEN, ZYGMUNT KĄCKI, VALERIJUS RAŠOMAVIČIUS, MARCELA ŘEZNÍČKOVÁ, JOHN S. RODWELL, JOOP H.J. SCHAMINÉE, URBAN ŠILC,JENS‐ CHRISTIAN SVENNING, GRZEGORZ SWACHA,  KIRIL VASSILEV, ROBERTO VENANZONI, WOLFGANG WILLNER, THOMAS WOHLGEMUTH, MILAN CHYTRÝ (2019). Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography 46: 1919–1935.

Β.111. IOANNIS P KOKKORIS, ELENI BEKRI, DIMITRIOS SKURAS, VASSILIKI VLAMI MSC, STAMATIS ZOGARIS, GEORGIOS MAROULIS, DIMITRIOS DIMOPOULOS, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2019). Integrating MAES implementation into protected area management under climate-change: a fine- scale application in Greece. Science of the Total Environment 695 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.336).

Β.112. MARIA LAZARINA, ATHANASIOS S. KALLIMANIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, MARIA PSARALEXI, STEFANOS P. SGARDELIS (2019). Patterns and drivers of species richness and turnover of neo-endemic and palaeo-endemic vascular plants in a Mediterranean hotspot: the case of Crete, Greece. Journal of Biological Research 26:12 (https://doi.org/10.1186/s40709- 019-0106-x)

Β.113. THOMAS RAUS, ELPIDA KARADIMOU & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2019). Taxonomic and functional plant diversity of the Santorini-Christiana island group (Aegean Sea, Greece). Willdenowia 49 (3): 363-381.

Β.114. MARWAN CHEIKH ALBASSATNEH, MARCIAL ESCUDERO, LOIC PONGER, ANNE-CHRISTINE MONNET, JUAN ARROYO, TONI NIKOLIC, GIANLUIGI BACCHETTA, FRANCESCA BAGNOLI, PANAYOTIS DIMOPOULOS, AGATHE LERICHE, FRÉDÉRIC MÉDAIL, ANNE ROIG, ILARIA SPANU, GIOVANNI GIUSEPPE VENDRAMIN, ARNDT HAMPE, BRUNO FADY (2019). A comprehensive, genus-level time-calibrated phylogeny of the tree flora of Mediterranean Europe and an assessment of its vulnerability. Botany Letters DOI: 10.1080/23818107.2019.1684360.

2020

Β.115. ELENI ILIADOU, IOANNIS BAZOS, KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, ELPIDA KARADIMOU, IOANNIS KOKKORIS, MARIA PANITSA, THOMAS RAUS, ARNE STRID & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). Taxonomic and phylogenetic diversity patterns in the Northern Sporades islets complex (West Aegean, Greece). Plant Systematics and Evolution 306: 28 (1-17). (DOI: 10.1007/s00606-020-01660-0).

Β.116. MARIA PANITSA, ELENI ILIADOU, IOANNIS KOKKORIS, ATHANASIOS KALLIMANIS, CONSTANTIA PATELODIMOU, ARNE STRID, THOMAS RAUS, ERWIN BERGMEIER, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2019). Distribution patterns of ruderal plant diversity in Greece. Biodiversity and Conservation. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01915-4.

Β.117. VASSILIKI VLAMI, JAN DANEK, STAMATIS ZOGARIS, EIRINI GALLOU, IOANNIS P. KOKKORIS, GEORGE KEHAYIAS, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). Residents’ views on landscape and ecosystem services during a wind farm proposal in an island protected area. Sustainability 12 (6), 2442.

Β.118. ARIS ZOGRAFIDIS , ORI FRAGMAN-SAPIR , ARNE STRID & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). Notes on the generic name Graecobolanthus (Caryophylleae, Caryophyllaceae). TAXON.

Β.119. ARIS ZOGRAFIDIS, KOSTAS POLYMENAKOS, GEORGE ZARKOS & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). Notes on Verbascum (Scrophulariaceae) from Greece. Phytologia Balcanica.

Β.120. KOKKORIS IOANNIS., MALLINIS, GEORGIOS , ELENI S. BEKRI , VASSILIKI VLAMI , STAMATIS ZOGARIS, IRENE CHRYSAFIS , IOANNIS MITSOPOULOS AND PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). National Set of MAES Indicators in Greece: Ecosystem Services and Management Implications. Forests 11, 595; doi:10.3390/f11050595.

Β.121. ALEXIAN CHEMINAL, IOANNIS P KOKKORIS, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2020). Medicinal and Aromatic Lamiaceae Plants in Greece: Linking Diversity and Distribution Patterns with Ecosystem Services. Forests 2020, 11, 661; doi:10.3390/f11060661.

Β.122.     Konstantinos Kougioumoutzis, Ioannis P. Kokkori, Maria Panitsa, Panayiotis Trigas, Arne Strid and Panayotis Dimopoulos (2020). Plant Diversity Patterns and Conservation Implications under Climate-Change Scenarios in the Mediterranean: The Case of Crete. Diversity 2020, 12, 270; doi:10.3390/d12070270.

Β.123.     Konstantinos Kougioumoutzis, Ioannis P. Kokkori, Maria Panitsa, Panayiotis Trigas, Arne Strid and Panayotis Dimopoulos (2020). Spatial phylogenetics, biogeographical patterns and conservation implications of the endemic flora of Crete (Aegean, Greece) under climate change scenarios. Biology 2020, 9, 199; doi:10.3390/biology9080199.

Β.124.     Ivana Stevanoski, Nevena Kuzmanović , Panayotis Dimopoulos, Thomas Raus, Dmitar Lakušić (2020). Amended description and supplementary notes on distribution and conservation needs of Campanula kamariana (C. sect. Quinqueloculares, Campanulaceae), an endangered endemic of southern Peloponnisos (Greece). Ann. Bot. Fennici 57: 357–366. [https://doi.org/10.5735/085.057.0419]

Β.125.     K. Kotsiras, IP Kokkoris, A Strid, P Dimopoulos (2020). Integrating Plant Diversity Data into Mapping and Assessment of Ecosystem and Their Services (MAES) Implementation in Greece: Woodland and Forest Pilot. Forests 11 (9), 956.

Β.126.     Natalia Verde, Ioannis P. Kokkoris, Charalampos Georgiadis, Dimitris Kaimaris, Panayotis Dimopoulos, Ioannis Mitsopoulos, Giorgos Mallinis (2020). Development of an object-based land cover classification workflow on the Google Earth Engine platform, for national scale ecosystem services assessment and mapping, using multitemporal Copernicus EO data. Remote Sensing 12(20), 3303; https://doi.org/10.3390/rs12203303

Β.127.     Panayotis Dimopoulos, Ioannis P. Kokkoris (2020). Protection and Management of Species, Habitats, Ecosystems and Landscapes: Current Trends and Global Needs. Forests 11(12), 1244; https://doi.org/10.3390/f11121244

2021

Β.128. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, IOANNIS P. KOKKORIS, MARIA PANITSA, ATHANASIOS KALLIMANIS, ARNE STRID AND PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). Plant Endemism Centres and Biodiversity Hotspots in Greece. Biology, 10, 72. https://doi.org/10.3390/biology10020072.

Β.129. VASSILIKI VLAMI, IOANNIS P KOKKORIS, STAMATIS ZOGARIS, GEORGE KEHAYIAS, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). Cultural Ecosystem Services in the Natura 2000 Network: Introducing Proxy Indicators and Conflict Risk in Greece. Land, 10, 4. https://dx.doi.org/10.3390/land10010004.

Β.130. CHEIKH ALBASSATNEH M., ESCUDERO M., MONNET A.C., ARROYO J., BACCHETA G., BAGNOLI F., DIMOPOULOS P., HAMPE A., LERICHE A., MÉDAIL F., NIKOLIC T., PONGER L., VENDRAMIN G.G., FADY B. (2021). Spatial patterns of genus-level phylogenetic endemism in the tree flora of Mediterranean Europe. Diversity and Distributions: 1-16.

Β.131. ANNE-CHRISTINE MONNET, KÉVIN CILLEROS, FRÉDÉRIC MÉDAIL, MARWAN CHEIKH ALBASSATNEH, JUAN ARROYO, GIANLUIGI BACCHETTA, FRANCESCA BAGNOLI5, ZOLTÁN BARINA, MANUEL CARTEREAU, NICOLAS CASAJUS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, GIANNIANTONIO DOMINA, AGGELIKI DOXA, MARCIAL ESCUDERO, BRUNO FADY, ARNDT HAMPE, VLADO MATEVSKI, STEPHEN MISFUD, TONI NIKOLIC, DANIEL PAVON, ANNE ROIG, ESTEFANIA SANTOS BAREA, ILARIA SPANU, ARNE STRID, GIOVANNI GIUSEPPE VENDRAMIN, AGATHE LERICHE (2021). The WOODIV database: occurrences, functional traits, and phylogenetic data for all Euro-Mediterranean trees. Scientific Data 8:89 | https://doi.org/10.1038/s41597-021-00873-3.

Β.132. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, IOANNIS P. KOKKORIS, MARIA PANITSA, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). Extinction risk assessment of the Greek endemic flora. Biology 10, 195. https://doi.org/10.3390/biology10030195.

Β.133. POUTEAU, ROBIN; THUILLER, WILFRIED; HOBOHM, CARSTEN; BRUNEL, CAROLINE; CONN, BARRY; DAWSON, WAYNE; DE SÁ DECHOUM, MICHELE; EBEL, ALEXANDR; ESSL, FRANZ; FRAGMAN-SAPIR, ORI; FRISTOE, TREVOR; JOGAN, NEJC; KREFT, HOLGER; LENZNER, BERND; MEYER, CARSTEN; PERGL, JAN; PYSEK, PETR; VERKHOZNA, ALLA; WEIGELT, PATRICK; YANG, QIANG; ZYKOVA, ELENA; AĆIĆ, SVETLANA; AGRILLO , EMILIANO ; ATTORRE, FABIO; BERGAMINI, ARIEL; BERG, CHRISTIAN; BERGMEIER, ERWIN; BIURRUN, IDIOA; BOCH , STEFFEN ; BONARI , GIANMARIA ; BOTTA-DUKÁT, ZOLTÁN; BRUELHEIDE, HELGE; CAMPOS, JUAN ANTONIO; ČARNI, ANDRAŽ ; CASELLA, LAURA; CARRANZA, MARIA; CHYTRY, MILAN; ĆUŠTEREVSKA, RENATA; DE SANCTIS, MICHELE; DENGLER, JÜRGEN; DIMOPOULOS, PANAYOTIS et al. (2021). Climate and socio-economic factors explain differences between observed and expected naturalization patterns of European plants around the world. Global Ecology and Biogeography.

Β.134. IOANNIS P. KOKKORIS, VASILEIOS KOKKINOS, EVANGELOS MICHOS, RAFAEL KALOGEROPOULOS, MARIOS CHARALAMBIDES, AGISILAOS KOUNELIS, ELENI ILIADOU, CHRISTOS K. DAMIANIDIS, GEORGIOS MALLINIS, CHRISTOS BOURAS, AND PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). MAES_GR: A web-based, spatially enabled field survey platform for the MAES implementation in Greece. Land 10 (4), 381.

Β.135. MARIA PANITSA, IOANNIS P. KOKKORIS, KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, ANNA KONTOPANOU, IOANNIS BAZOS, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). Linking Taxonomic, Phylogenetic and Functional plant diversity with Ecosystem Services of cliffs and screes in Greece. Plants 2021, 10, 992. https://doi.org/10.3390/plants10050992.

Β.136. FRANCESCO MARIA SABATINI, JONATHAN LENOIR, TAREK HATTAB, ELISE AIMEE ARNST, MILAN CHYTRÝ, JÜRGEN DENGLER, PATRICE DE RUFFRAY, STEPHAN M. HENNEKENS, UTE JANDT, FLORIAN JANSEN, BORJA JIMÉNEZ-ALFARO, JENS KATTGE, AURORA LEVESLEY, VALÉRIO D. PILLAR, OLIVER PURSCHKE, BRODY SANDEL, FAHMIDA SULTANA, TSIPE AAVIK, SVETLANA AĆIĆ, ALICIA T.R. ACOSTA, EMILIANO AGRILLO, MIGUEL ALVAREZ, IVA APOSTOLOVA, MOHAMMED A.S. ARFIN KHAN, LUZMILA ARROYO, FABIO ATTORRE, ISABELLE AUBIN, ARINDAM BANERJEE, MARIJN BAUTERS, YVES BERGERON, ERWIN BERGMEIER, IDOIA BIURRUN, ANNE D. BJORKMAN, GIANMARIA BONARI, VIKTORIA BONDAREVA, JÖRG BRUNET, ANDRAŽ ČARNI, LAURA CASELLA, LUIS CAYUELA, TOMÁŠ ČERNÝ, VICTOR CHEPINOGA, JÁNOS CSIKY, RENATA ĆUŠTEREVSKA, ELS DE BIE, ANDRÉ LUIS DE GASPER, MICHELE DE SANCTIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS et al (2021). sPlotOpen –An environmentally-balanced, open-access, global dataset of vegetation plots. Global Ecology and Biogeography 30:1740–1764.

Β.137. DIMITRIOS ZERVAS, VASILIKI TSIAOUSSI, ATHANASIOS S. KALLIMANIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, ERWIN BERGMEIER, IOANNIS TSIRIPIDIS (2021). Multiple-facet diversity patterns of aquatic vegetation in lakes along a trophic gradient. Water 13 (16), 2281 (1-17).

Β.138. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, IOANNIS P. KOKKORIS, ARNE STRID, THOMAS RAUS
& PANAYOTIS DIMOPOULOS (2021). Climate-Change Impacts on the Southernmost Mediterranean Arctic-Alpine Plant Populations. Sustainability 13(24), 13778. https://doi.org/10.3390/su132413778

2022

Β.139. MARIA TSAKIRI, ELENI KOUMOUTSOU, IOANNIS P. KOKKORIS, PANAYIOTIS TRIGAS, ELENI ILIADOU, DIMITRIS TZANOUDAKIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, & GREGORIS IATROU (2022). National Park and UNESCO Global Geopark of Chelmos-Vouraikos: Floristic diversity, ecosystem services and management implications. Land, 11(1), 33; https://doi.org/10.3390/land11010033

Β.140. GEORGIA FASSOU, NADJA KOROTKOVA, ANUSH NERSESYANC, MARCUS A. KOCHD, PANAYOTIS DIMOPOULOS, THOMAS BORSCH (2022). Taxonomy of Dianthus (Caryophyllaceae) – overall phylogenetic relationships and assessment of species diversity based on a first comprehensive checklist of the genus. Phytokeys 196: 91–214. doi: 10.3897/phytokeys.196.77940

Β.141. ARIS ZOGRAFIDIS, HANS-JOACHIM ESSER, PANAYOTIS DIMOPOULOS, THOMAS RAUS (2022). Typification of the names Verbascum limnense and Celsia tomentosa (Scrophulariaceae) and a new nothospecies, V. × sipiadense, with the hybrid formula V. limnense × V. sinuatum. Phytotaxa 542 (2): 214–220.

Β.142. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, ALEXANDROS PAPANIKOLAOU, IOANNIS P. KOKKORIS, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS, MARIA PANITSA (2022). Climate change impacts and extinction risk assessment of Nepeta representatives (Lamiaceae) in Greece. Sustainability 14, 4269. https://doi.org/10.3390/su14074269.

Β.143. ARIS ZOGRAFIDIS, ELENI LIVERI, VASILIS IOANNIDIS & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2022). Verbascum salicifolium (Scrophulariaceae) a new species from Central Macedonia, Greece. Phytotaxa 552 (3): 182–190.

Β.144. S. NEDKOV, S. CAMPAGNE, B. BORISOVA, P. KRPEC, H. PRODANOVA, I.P. KOKKORIS, D. HRISTOVA, S. LE CLEC’H, F. SANTOS_MARTIN, B. BURKHARD, E. S. BEKRI, V. STOYCHEVA, A. BRUZON, P. DIMOPOULOS (2022). Modeling water regulation ecosystem services: a review in the context of ecosystem accounting. Ecosystem Services 56: 101458.

Β.145. KATERINA GOULA, KONSTANTINOS TOULOUMIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, THEOPHANIS CONSTANTINIDIS (2022). Α Morphometric and Karyological Study of the Anthemis macedonica Group (Asteraceae, Anthemideae) Reveals a New Species from Greece. Plants, 11, 3006. https://doi.org/10.3390/plants11213006

Β.146. ALEXIAN CHEMINAL, IOANNIS P. KOKKORIS, ANASTASIOS ZOTOS, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2022). Assessing the Ecosystem Services Potential of Endemic Floras: A Systematic Review on the Greek Endemics of Peloponnese. Sustainability vol. 14, Issue 10, 10.3390/su14105926.

Β.147. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, PANAYIOTIS TRIGAS, MARIA TSAKIRI, IOANNIS P KOKKORIS, ELENI KOUMOUTSOU, PANAYOTIS DIMOPOULOS, DIMITRIS TZANOUDAKIS, GREGORIS IATROU, MARIA PANITSA (2022). Climate and Land-Cover Change Impacts and Extinction Risk Assessment of Rare and Threatened Endemic Taxa of Chelmos-Vouraikos National Park (Peloponnese, Greece). Plants 11, 3548. https://doi.org/10.3390/plants11243548

2023

Β.148. IOANNIS P. KOKKORIS, DIMITRIS SKURAS, IOANNIS MANIATIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Natura 2000 public awareness in EU: a prerequisite for successful conservation policy. Land Use Policy 125, 106482. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106482

Β.149. KG PAPASPYROPOULOS, H LIAKOU, P DIMOPOULOS (2023). Climate Change in the Biodiversity and Forest Strategies in Greece Using Discourse Analysis and Text Mining: Is an Integration into a Cost-Efficient Natural Resources Policy Feasible? Sustainability, vol. 15 (7) 6127; https://doi.org/10.3390/su15076127

Β.150. ARIS ZOGRAFIDIS, ELENI LIVERI, KONSTANTINA KOUTROUMPA, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Centaurea dolopica (Asteraceae, Cardueae), a new species of section Acrocentron from Greece. Phytotaxa 584 (3), 173–185.

Β.151. GIOULI MIHALAKAKOU A, MANOLIS SOULIOTIS B, MARIA PAPADAKI C, PENELOPE MENOUNOU A, PANAYOTIS DIMOPOULOS D, DIONYSIA KOLOKOTSA E, JOHN A. PARAVANTIS F, ARIS TSANGRASSOULIS G, GIORGOS PANARAS H, EVANGELOS GIANNAKOPOULOS I, SPIROS PAPAEFTHIMIOU J (2023). Green roofs as a nature-based solution for improving urban sustainability: Progress and perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews 180 https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113306

Β.152. GIORGOS MALLINIS, CHRISTOS DOMAKINIS, IOANNIS P. KOKKORIS, STEFANOS STEFANIDIS, PANAYOTIS DIMOPOULOS, IOANNIS MITSOPOULOS (2023). MAES implementation in Greece: Geodiversity. Journal of Environmental Management 342 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118324

Β.153. IOANNIS CHARALAMPOPOULOS, FOTOULA DROULIA, IOANNIS P. KOKKORIS & PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Future Bioclimatic Change of Agricultural and Natural Areas in Central Europe: An Ultra-High-Resolution Analysis of the De Martonne Index. Water, 15, 2563. https://doi.org/10.3390/w15142563

Β.154. ELENI S. BEKRI, IOANNIS P. KOKKORIS, CHARALAMBOS S. CHRISTODOULOU, ANTONIA SOPHOCLEOUS-LEMONARI AND PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Management implications at a protected, peri-urban, Salt Lake ecosystem: the case of Larnaca’s salt lakes (Cyprus). Land 12(9) 1781; https://doi.org/10.3390/land12091781

Β.155. ATHANASIOS KALLIMANIS, IOANNIS P. KOKKORIS, IOANNIS BAZOS, THOMAS RAUS, ARNE STRID AND PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). What insight does the alien plant species richness in Greece offer for the different invasion biology hypotheses? Diversity.

Β.156. IOANNIS P. KOKKORIS, KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, IOANNIS CHARALAMPOPOULOS, EKTOR APOSTOLIDIS, ILIAS APOSTOLIDIS, ARNE STRID, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Conservation responsibility for priority habitats under future climate conditions: a case study on Juniperus drupacea forests in Greece. Land.

Β.157. GIORGOS MALLINIS, SEVASTI CHALKIDOU, THEMISTOKLIS ROUSTANIS, IOANNIS P. KOKKORIS, IRENE CHRYSAFIS, ION-ANASTASIOS KAROLOS, DIMITRA VAGIONA, ALEXNADRA KAVVADIA, PANAYOTIS DIMOPOULOS, IOANNIS MITSOPOULOS (2023). A national- scale web mapping platform for mainstreaming ecosystem services in Greece: concept, development and first insights. Ecological Informatics vol. 78.

2024

Β.158. ELENI S. BEKRI, IOANNIS P. KOKKORIS, DIMITRIOS SKURAS, LARS HEIN, PANAYOTIS DIMOPOULOS (2023). Ecosystem accounting for water resources at the catchment scale, a case study for the Peloponnisos, Greece. Ecosystem Services 65 101586; https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101586

Β.159. KONSTANTINOS KOUGIOUMOUTZIS, MARIA TSAKIRI, IOANNIS P KOKKORIS, PANAYIOTIS TRIGAS, GREGORIS IATROU, FOTINI N LAMARI, DIMITRIS TZANOUDAKIS, ELENI KOUMOUTSOU, PANAYOTIS DIMOPOULOS, ARNE STRID, MARIA PANITSA (2024). Assessing the Vulnerability of Medicinal and Aromatic Plants to Climate and Land-Use Changes in a Mediterranean Biodiversity Hotspot. Land 13 (2), 133. https://doi.org/10.3390/land13020133

 1. DIMOPOULOS & I. TSIRIPIDIS (2012). Hellenic Natura 2000 Vegetation Database (HelNatVeg). In: Dengler, J., Oldeland, J., Jansen, F., Chytrý, M., Ewald, J., Finckh, M., Glöckler, F., Lopez-Gonzalez, G., Peet, R.K., Schaminée, J.H.J. (2012) [Eds.]: Vegetation databases for the 21st century. – Biodiversity & Ecology 4: 388–388. DOI: 330 10.7809/b-e.00123. (Short Database Report).
 2. FOTIADIS , TSIRIPIDIS I., BERGMEIER E. & P. DIMOPOULOS (2012). Hellenic Woodland Database. In: Dengler, J., Oldeland, J., Jansen, F., Chytrý, M., Ewald, J., Finckh, M., Glöckler, F., Lopez-Gonzalez, G., Peet, R.K., Schaminée, J.H.J. (2012) [Eds.]: Vegetation databases for the 21st century. – Biodiversity & Ecology 4: 389–389. DOI: 330 10.7809/b-e.00123. (Short Database Report).
 1. TSIRIPIDIS , BERGMEIER E., FOTIADIS G. & P. DIMOPOULOS (2012). Hellenic Beech Forests Database (Hell-Beech-DB). In: Dengler, J., Oldeland, J., Jansen, F., Chytrý, M., Ewald, J., Finckh, M., Glöckler, F., Lopez-Gonzalez, G., Peet, R.K., Schaminée, J.H.J. (2012) [Eds.]: Vegetation databases for the 21st century. – Biodiversity & Ecology 4: 390–390. DOI: 330 10.7809/b-e.00123. (Short Database Report).
 2. ROSARIO GAVILÁN, BORJA JIMÉNEZ-ALFARO, GIANLUIGI BACCHETTA, PANAYOTIS DIMOPOULOS & LADISLAV MUCINA (2013). Mountain Biodiversity patterns in Southern Europe and North Africa. Lazaroa 34: 7-10.
 1. LAURA CASELLA, LOIDI ARREGUI J., PAELINCKX D., DE SAEGER S., VANDEN BORRE J., ONKELINX T., OOSTERLYNCK P., LOUETTE G., DIMOPOULOS P., COUVREUR J., WIBAIL L., RODWELL J. S., GUBBAY S., JANSSEN J. A.M., ESSL F., ANGELINI P., TICHÝ T., VEEN P., GALVÁNEK D., LALANNE A., BRYN A., MOLNÁR B. C. (2014). Uses and applications of habitat mapping. In book: Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview, Edition: Technical report No 1/2014, Chapter: 6, Publisher: European Environmental Agency, Editors: Poncet L., Spyropoulou R., Pereira Martins I., pp.73-91.
 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2009). Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) O.Kuntze (Vulnerable). Εις: ΦΟΙΤΟΣ Δ., Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Γ. ΚΑΜΑΡΗ (2009): Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας: Τόμος ΙΙ, 359-360, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.
 3. DIMOPOULOS & S. ZOGARIS (2009). Vegetation and Flora of Riparian Zones. In: Arizpe D., A. Mendes & J.E. Rabaca (eds.) (2009). Sustainable Riparian Zones: A Management Guide. INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE: 66-83. ISBN: 9 788448 249670.
 4. DIMOPOULOS & E. BERGMEIER (2009). Riparian Woody Vegetation in Greece. In: Arizpe D., A. Mendes & J.E. Rabaca (eds.) (2009). Sustainable Riparian Zones: A Management Guide. INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE: 84-88. ISBN: 9 788448 249670.
 5. ZOGARIS , R. BJORKLAND, R.H. BJORKLAND Y. CHATZINIKOLAOU, S. GIAKOUMI, A. ECONOMOU & P. DIMOPOULOS (2009). Rapid Visual Assessment Protocols for Monitoring in Riparian Zones. In: Arizpe D., A. Mendes & J.E. Rabaca (eds) (2009). Sustainable Riparian Zones: A Management Guide. INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE: 127-141. ISBN: 9 788448 249670.
 6. DELIPETROU , J. MAKHZOUMI, P. DIMOPOULOS, K. GEORGHIOU (2007) – Cyprus. In: VOGIATZAKIS I.N., PUNGETTI G, MANNION A.M. (Eds.): Mediterranean Island Landscapes: Natural and Cultural Approaches. Landscape Series Vol. 9. Springer Publishing. 300 p., ISBN: 1-4020-5063.
 7. DIMOPOULOS (1995): Amelanchier chelmea (Halacsy) Browicz (Rare). In: PHITOS D., STRID A., SNOGERUP S., & W. GREUTER (eds.) (1995): The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece: 30-31, WWF. 527 p.+ xlvii p.
 8. DIMOPOULOS (1995): Cicer graecum Orph. ex Boiss. (Vulnerable). In: PHITOS D., STRID A., SNOGERUP S., & W. GREUTER (eds.) (1995): The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece: 184-185, WWF. 527 p.+xlvii p.
 9. DIMOPOULOS (1995): Cynoglossum stamineum Desf. (Vulnerable). In: PHITOS D., STRID A., SNOGERUP S., & W. GREUTER (eds.) (1995): The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece: 232-233, WWF. 527 p.+xlvii p.
 10. DIMOPOULOS (1995): Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) O.Kuntze (Vulnerable). In: PHITOS D., STRID A., SNOGERUP S., & W. GREUTER (eds.) (1995): The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece: 510-511, WWF. 527 p. + xlvii p.
 11. DIMOPOULOS & TH. CONSTANTINIDIS (1995): Centaurea amplifolia Boiss. & Heldr. (Endangered). In: PHITOS D., STRID A., SNOGERUP S., & W. GREUTER (eds.) (1995): The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece: 140-141, WWF. 527 p. + xlvii p.
 12. ARIANOUTSOU , DELIPETROU P., DIMOPOULOS P., ECONOMIDOU E., KARAGIANNAKIDOU V., KONSTANTINIDIS P., PANAGIOTIDES P., PANITSA M. and G. TSIOURLIS (1996): Habitat types present in Greece. In: DAFIS S., EVA PAPASTERGIADOU, K. GEORGIOU, D. BABALONAS, TΗ. GEORGIADIS, MARIA PAPAGEORGIOU, THALIA LAZARIDOU AND VASILIKI TSIAOUSSI (1996): Directive 92/43/EEC, The Greek “Habitat” project Natura 2000: An overview: 402-435. Life Contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope/Wetland Centre. 917 p.
 13. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1999): Διαχείριση Δασών. Σελ. 233-252. Εις: Χατζηλακου Δ. (εκδότης): Συνοπτικός Οδηγός εργασιών σχετικών με τις επιπτώσεις έργων στα π+τηνά και τους βιοτόπους τους και τη διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας. Ελληνικη Ορνιθολογικη Εταιρεία, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 14. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1999): Ενδημικά-Σπάνια και Απειλούμενα είδη χλωρίδας των Δασών της Ελλάδας. Σελ 48-49, 51, 84-91. Εις: Κ. ΑΛΜΠΆΝΗΣ, Φ. ΓΑΛΑΝΌΣ & Λ. ΜΠΌΣΚΟΣ (1999): Κριτήρια και Δείκτες Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών της Ελλάδας. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΓΕΩΡΓΊΑΣ – ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ.

Διεθνή Συνέδρια

 1. DIMOPOULOS , DIMITRELLOS G., VASSILAKIS K., & GEORGIADIS TH. (1994) – Landscape alterations and conservation of a coastal wetland in Western Greece. Proceedings of the third annual IALE (UK) (International Association for Landscape Ecology) conference: “Fragmentation in Agricultural Landscapes”, Preston, 13-14 September 1994, United Kingdom.
 2. DIMOPOULOS & E. BERGMEIER (1997) – The Beech forests of Greece: Diversity, Syntaxonomy and relationships with the Palaearctic Habitat Classification. 6th International Workshop, “EUROPEAN VEGETATION SURVEY”, Rome, Italy, 13 -16 Μαρτίου 1997.
 3. DIMOPOULOS , BERGMEIER E., PAPASTERGIADOU E., SYKORA K., DAFIS S. (1997) – Evaluation System of the Relative Importance of Vegetation Syntaxa for Nature Conservation in Greece. Proceedings of the First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, 19-22 September 1997.
 4. PAPADEMETRIOU , KARAGIANNAKIDOU V., KONSTANTINOU M. & DIMOPOULOS P. (1997) – Phytosociological research of the above the timberline grasslands of Mount Pangeon (NE Greece). Proceedings of the First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, 19-22 September 1997.
 5. DIMOPOULOS , BERGMEIER E., GEORGHIOU K., PANITSA M., DELIPETROU P. & TZANOUDAKIS D. (2000) – Detecting plant diversity “hot spots” in the Aegean islands. 9th International Conference on Mediterranean-Type Ecosystems (MEDECOS 2000, Stellenbosch, South Africa, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 6. BERGMEIER & P. DIMOPOULOS (2001) – Aegean Small Island Vegetation. “EUROPEAN VEGETATION SURVEY”, Rome-Italy, 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2001.
 7. ATHANASIADIS , D. BABALONAS, TH. GEORGIADIS, K. GEORGHIOU & P. DIMOPOULOS (2001) – Current state of vegetation survey in Greece. “EUROPEAN VEGETATION SURVEY”, Rome-Italy, 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2001.
 8. DIMOPOULOS (2001) – Monitoring and Management System for the Protected Areas in Greece – Perspectives. International Symposium: Sustainable Touristic Development – Contribution of the Parks and the Protected Areas. Zakynthos, 13-15 December 2001.
 9. BERGMEIER & P. DIMOPOULOS (2002) – The oak forest of Foloi (Peloponnisos, Greece): a relict of antiquity. 2nd European Freiburger Geobotanischen Kolloquiums. Freiburg, 24- 27 Ιανουαρίου 2002.
 10. CHAIDEFTOU , M. TSALIKI, P. DIMOPOULOS, C.A. THANOS & E. BERGMEIER (2004) – The role of seed banks in the regeneration of overgrazed oak woodlands, as exemplified in the Environmental Park of Bourazani. 13th EVS Workshop, Ιωάννινα 2004.
 11. DIMOPOULOS , E. BERGMEIER, K. THEODOROPOULOS & E. ELEFTHERIADOU (2004) – Deciduous oak forest vegetation of Greece – A preliminary survey. 13th EVS Workshop, Ιωάννινα 2004.
 12. TSALIKI , E. BERGMEIER & P. DIMOPOULOS (2004) – Biodiversity and vegetation patterns of oak pasture woodlands in the region of Bourazani. 13th EVS Workshop, Ιωάννινα 2004.
 13. DIMOPOULOS , E. CHAIDEFTOU, CH. GIANNOULIS, E. BERGEMEIER & C.A. THANOS (2004) – Soil seed banks under various grazing regimes in a deciduous oak forest of NW Greece. Seed Ecology 2004, Ρόδος, Ελλάδα.
 14. HADJICHAMBIS CH., A. DELLA, D. PARASKEVA– HADJICHAMBI, K. GEORGHIOU & P. DIMOPOULOS (2004) – Flora of the sand dune ecosystems of Cyprus. Proceedings 10th MEDECOS Conference, April 25-May 1, 2004, Rhodes, Greece, Arianoutsou & Papanastasis (eds). Millpress, Rotterdam, ISBN 90 5966 016 1.
 15. THEOCHARIS , S. ZOGARIS & A.N. ECONOMOU, V. KAPSIMALIS & P. DIMOPOULOS (2004) – Restoration actions and monitoring at a Mediterranean river floodplain wetland: the Amvrakikos case-study. 5th International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration. Madrid, Spain, 12-17 September 2004.
 16. DIMOPOULOS , E. BERGMEIER & P. FISCHER (2005). Natura 2000 Habitat Types of Greece evaluated in the light of distribution, threat and responsibility. Conference on European Vegetation in the 21st Century: Gallway (Ireland), 20-25 June 2005.
 17. DIMOPOULOS , E. BERGMEIER & P. FISCHER (2005). Monitoring and Conservation Status Assessment of Habitat Types in Greece: fundamentals and exemplary cases. 14th EVS Workshop, Rome 2005.
 18. ZOGARIS , Y. CHATZINIKOLAOU, A.N. ECONOMOU, S. GIAKOUMI, A. GOSSIOU & P. DIMOPOULOS (2006). Assessing anthropogenic pressures on montane riparian forests of Greek rivers. Διεθνές Συνέδριο ΕΛΚΕΘΕ, Σεπτέμβριος 2005, Θεσσαλονίκη.
 19. CHAIDEFTOU , C. A. THANOS, P. DIMOPOULOS (2006). Plant functional traits in relation to seedling recruitment and light conditions in sub-Mediterranean oak forests of Greece. IV Balkan Botanical Congress, Sofia, June 2006: 597-601.
 20. ZOTOS & P. DIMOPOULOS (2006). Vegetation diversity mapping and conservation value assessment of reed beds and wet meadows in lakes of Western Greece. IV Balkan Botanical Congress, Sofia, June 2006.
 21. KATI , GRILL A., PAPAIOANNOU H-D., DIMOPOULOS P. (2006). Diversity patterns of Orthoptera, Lepidoptera and small terrestrial birds in Tzoumerka mountainous area, Greece. 1st European Congress of Conservation Biology: Diversity for Europe. Eger, Hungary, 22-26 August.
 22. SCHOEFIELD , K.A. KATSELIDIS, J.D. PANTIS, P. DIMOPOULOS & G.C. HAYS (2006). Preliminary documentation of loggerhead solitary and social behaviour in the maritime breeding area of Laganas Bay, Zakynthos, Greece. 26th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Crete, Greece, 2006.
 23. KATI , MANI P., VON HELVERESEN O., WILLEMSE F., ELSNER N., DIMOPOULOS P. (2006). Human land use threatens endemic wetland species: the case study of Chorthippus lacustris (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece. 1st European Congress of Conservation Biology: Diversity for Europe. Eger, Hungary, 22-26 August 2006.
 24. TRYFON , DIMOPOULOS P. & V. KATI (2006). Natura 2000 ecological network in Greece: current state and perspectives. 1st European Congress of Conservation Biology: Diversity for Europe. Eger, Hungary, 22-26 August 2006.
 25. SCHOEFIELD , K.A. KATSELIDIS, J.D. PANTIS, P. DIMOPOULOS & G.C. HAYS (2007). Female- female aggression in loggerhead sea turtles: structure of interaction and outcome. 27th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Myrtle Beach, South Carolina, 2007.
 26. TSIRIPIDIS , BERGMEIER E., FOTIADIS G. & DIMOPOULOS P. (2007). On the determination of differential taxa. European Vegetation Survey, 16th International workshop: Change in Vegetation, Rome, 22‐26 March 2007.
 27. THANOS, A., FOURNARAKI, CH., GEORGHIOU, K., DIMOPOULOS, P. & BERGMEIER, E., 2007. The Establishment, Monitoring and Management of a Pilot Network of Micro-Reserves in Western Crete for the Conservation of European Threatened Plants (CRETAPLANT Project, EU-LIFE). In Rockich, D., G. Moss, C. Yates, K. Dixon & Stevens, J. (eds.), 2007. Proceedings, MEDECOS XI Conference, Perth, Australia: 249-250. Botanic Gardens & Parks Authority, Kings Park and Botanic Garden. Australia: Perth.
 28. RAUS , F. NIOTI, N. KOUTSIAS & P. DIMOPOULOS (2008). Ecology and mapping of post-fire recovery of Pinus brutia forests: a case study in the island of Karpathos, Greece. 51st IAVS Symposium, Stellenbosch, South Africa, 7-12 September 2008.
 29. SCHOFIELD , C.M. BISHOP, G. MACLEAN, P. BROWN, M. BAKER, K.A. KATSELIDIS, P. DIMOPOULOS, J.D. PANTIS & G.C. HAYS (2008). GPS tracking for fine-scale conservation management: following sea turtles within a marine protected area. 28th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Loreto, Baja California Sur Mexico, 19-26 January 2008.
 30. DIMOPOULOS , T. RAUS, L. MUCINA & I. TSIRIPIDIS (2008). Assessing primary vegetation development on sea-born volcanic islands of the Mediterranean (Aegean Sea, Greece). 51st IAVS Symposium, Stellenbosch, South Africa, 7-12 September 2008. In: Mucina, L. et al. (eds.), Frontiers of Vegetation Science-An Evolutionary Angle. Keith Phillips Images, Somerset West, pp. 44‐45.
 31. TSIRIPIDIS , DIMOPOULOS P. & E. BERGMEIER (2009). Gradients of floristic differentiation in Greek beech forests and their relevance to the beech forest habitat types of the “Habitat Directive”. Scientific Workshop and MC Meeting of COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, Natural Agricultural Research Foundation, Forest Research Institute Thessaloniki, Greece, 5-7 May 2009, pp.5.
 32. SCHOFIELD, , C.M. BISHOP, K.A. KATSELIDIS, P. DIMOPOULOS, J.D. PANTIS, G.C. HAYS (2009). No time to chill out: GPS tracking reveals micro-habitat selection by breeding loggerhead turtles. Proceedings of the Twenty-Ninth International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Brisbane, Australia, February 2009. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-630. pp128
 33. KATI , POIRAZIDIS K., HALLEY J.M., KORAKIS G., SCHINDLER S., PAPAIOANNOU H. & P. DIMOPOULOS (2009): Ecological heterogeneity and biodiversity patterns as exemplified in the Dadia National Park (NE Greece). 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 34. SARRIS , CHRISTODOULAKIS D., DIMOPOULOS P. & CH. KÖRNER (2009): Connections between recent drought impacts in eastern Mediterranean forests and climatic change. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 35. CHAIDEFTOU , THANOS C.A., BERGMEIER E., KALLIMANIS A. & P. DIMOPOULOS (2009): The restoration potential of the soil seed bank for the understorey herb layer in overgrazed forests. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 36. KOUTSIAS , ARIANOUTSOU M., KALLIMANIS A.S. & P. DIMOPOULOS (2009): Is there any special pattern of the extreme wildland fires that occurred in Greece in summer 2007? 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 37. TSIRIPIDIS , SGARDELIS S., BERGMEIER E., FOTIADIS G. & P. DIMOPOULOS (2009): Finding differential species for combinations of vegetation groups. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece). In: Coles, S. & Dimopoulos, P. (eds.), Vegetation Processes and Human Impact in a Changing World. pp. 114.
 38. ZOGARIS , CHATZINIKOLAOU Y., NTEMIRI K. & P. DIMOPOULOS (2009): Alien woody plants in the riparian woodlands of Greece: Preliminary results. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 39. KLADIS , PANITSA M. & P. DIMOPOULOS (2009): Inventorying Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa forest diversity: The natural monument (Aetoloakarnania, W Greece). 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 40. ELEFTHERIADOU , THEODOROPOULOS K., XYSTRAKIS F. & P. DIMOPOULOS (2009): Vegetation succession during the first post-fire years in a Pinus nigra reforestation in Taxiarchis area, N. Greece. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 41. GOEDECKE , ANDERS D., DIMOPOULOS P. & E. BERGMEIER (2009): Plant diversity, habitat structure and human impact as parameters for the evaluation of riparian forests at River Kalamas, NW Greece. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 1. NIOTI , KOUTSIAS N. & P. DIMOPOULOS (2009): Analyzing post-fire vegetation recovery in a Mediterranean pine forest using terrestrial and satellite data. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 2. AKRIDA , KOUTSIAS N. & P. DIMOPOULOS (2009): Human and natural-induced changes in the landscape of Kalamas Delta during the last 60 years. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 3. PLENIOU , DIMOPOULOS P. & N. KOUTSIAS (2009): Delineating unburned patches within fire scar perimeters. A case of study with MODIS, LANDSAT, ASTER and IKONOS satellite data. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 4. ZOGARIS , CHATZINIKOLAOU Y., NTEMIRI K. & P. DIMOPOULOS (2009): A method for rapid assessment of riparian woodlands: Preliminary application alongside other site-based protocols. 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 5. CHAIDEFTOU , THANOS C.A., BERGMEIER E., KALLIMANIS A. & DIMOPOULOS P. (2009): Soil seed bank is of little relevance for the restoration of overgrazed sub-Mediterranean pasture woods. 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech University of Life Sciences, 1-5 September 2009.
 6. NTEMIRI , S. ZOGARIS, Y. CHATZINIKOLAOU & P. DIMOPOULOS (2009): Conservation Assessment of Riparian Woodlands at the Kalamas River, Greece. 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech University of Life Sciences, 1-5 September 2009.
 7. NIOTI , KOUTSIAS N. & P. DIMOPOULOS (2009): Comparing plant communities under different restoration management practices in Pinus brutia burned areas in the island of Karpathos, Greece. 5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, 7-11 September 2009.
 8. TSIRIPIDIS , PANITSA M., KOUTSIAS N., TSIFTSIS S. & DIMOPOULOS P. (2010): Taking into account species ecological optimum in reserve networks selection. In: Dengler, J., Finckh, M. & Ewald, J. (eds.), Vegetation Databases and Climate Change, 9th international Meeting on Vegetation Databases, Hamburg, 24–26 February 2010, Book of Abstracts, pp. 52.
 9. KALLIMANIS S., ILIADOU E., PANITSA M., BERGEMEIER E., DIMOPOULOS P. (2011): Comparing Island Biogeographic Patterns between the Aegean and Ioanian Archipelagos of Greece. International Biogeography Society, 5th International conference, 7-11 January 2011, Crete, Greece.
 10. KALLIMANIS S., STRID A., BERGMEIER E., PANITSA M. & DIMOPOULOS P. (2011): Mountain vs. island biogeographic plant diversity patterns in Greece. International Congress, BioSystematics – Symposium: Plant Biodiversity in the Euro-Mediterranean Area, 21-27 February 2011, Berlin, Germany.
 11. DIMOPOULOS , BERGMEIER E., MUCINA L., FOTIADIS G., PANITSA M., RAUS T., SYKORA K.V., THEODOROPOULOS K. & TSIRIPIDIS I. (2011): Syntaxonomic overview of the vegetation of Greece: checklist of high-rank syntaxa, distribution patterns and nature conservation. 14th EVS Workshop, Rome 2011.
 1. DIMOPOULOS (2011): Monitoring and Conservation Status Assessment of habitats as a tool for the integration of the Natura 2000 in Greece. TWINNING-PROJECT: Strengthening Administrative Capacities for Protected Areas in Serbia (NATURA 2000). Athens, 12 September 2011. Invited by the Ministry of the Environment, Energy and Climate Change.
 2. DIMOPOULOS & A. KALLIMANIS (2011): An overview of plant and vegetation (habitats) diversity research in Greece: current research and literature review. Workshop BioDiversity of the Mediterranean eXperiment (BioDivMex). CNRS-Marseille, 8-9 November 2011. Invited by the Organizing Committee as a representative of Greece.
 3. PLENIOU , P. DIMOPOULOS, N. KOUTSIAS (2011): Delineating unburned islands within fire scar perimeter. The role of spectral and spatial resolution of satellite data. 8th International Workshop on Advances In Remote Sensing And Gis Applications In Forest Fire Management Remote sensing of forest fires, from local to global assessments. Stresa, Italy 20-21 October 2011.
 4. KOUTSIAS , G. MALLINIS, M. PLENIOU, I. VOUKELATOU, TH. PASCHALI & P. DIMOPOULOS (2011): Object-based classification using a synergy of high spatial (IKONOS) and high spectral (ASTER) satellite data in a rural NATURA 2000 deltaic area. 2nd International Conference on Space Technology (ICST), Greece, Athens, 15-17 September 2011.
 5. KALLIMANIS, , ILIADOU, E., PANITSA, M., BERGMEIER, E. & P. DIMOPOULOS (2011): Comparing island biogeographic patterns between the Aegean and Ionian archipelagos of Greece. 5th International Biogeography Society Conference, Irakleion, Crete, 7th – 11th January 2011.
 6. PANITSA, M. & DIMOPOULOS, P. (2012): Cultural heritage hot spots vs island landscape diversity as exemplified by the Aegean archipelago (Greece). ESLAND Conference, Sassari, Sardegna, Italy, 11-13 October
 7. MUCINA , DENGLER J., LYSENKO T., ČARNI A., IAKUSHENKO D., SOLOMESHCH A., THEURILLAT J.- P., BERGMEIER E. & P. DIMOPOULOS (2012): European Steppes (Festuco-Brometea): Syntaxonomy, Chorology, Evolutionary Assembly, Future Research Targets. 9th European Dry Grassland Meeting: Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, 19-23 May 2012, Prespa, Greece.
 8. KARADIMOU , TSIRIPIDIS I., KALLIMANIS A.S. & P. DIMOPOULOS (2012): Assembly rules as drivers of the vegetation patterns in Mediterranean sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Greece). 21st International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Vienna (Austria), 24-27 May 2012.
 9. MUCINA , DENGLER J., THEURILLAT J.-P., CARNI A., GAVILAN GARCIA R., DIERßEN K., BULTMANN H., SUMBEROVA K., BERGMEIER E., SCHAMINEE J., SANTOS GUERRA A., LAKUSHENKO D., DANIELS F., PIGNATTI S., ERMAKOV N., RAUS TH., CHYTRY M., SOLOMESCCH A., VALACHOVIC M., LYSENKO T., CAPELO J., DI PIETRO R., RODWELL J.S., DIMOPOULOS P., WEBER H.E., AGUIAR C., REYES– BETANCORT (2012): Vegetation Survey of the High-Rank Syntaxa of Europe: EuroVegChecklist, we have arrived. 21st International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Vienna (Austria), 24-27 May 2012.
 10. DIMOPOULOS , TSIRIPIDIS I., FOTIADIS G. & A. S. KALLIMANIS (2012): Towards creating the Hellenic National Vegetation Database (VegHellas): state of the art and current progress. 47° SISV Congress “OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VEGETATION SCIENCE IN A CHANGING WORLD”, Perugia, 12-14 September 2012.
 11. DIMOPOULOS (2012): Vegetation and Habitats mapping methodology in the Natura 2000 network of Greece: Implementation in 2000 and in 2013. International Conference: “Vegetation mapping in Europe”. Paris, Saint Mandé (France – 94), 17-19 October 2012.
 1. KARADIMOU , KALLIMANIS A.S, TSIRIPIDIS I. & DIMOPOULOS P. (2013): Functional diversity and the species-area relationship. 12th meeting on vegetation databases. German Centre for Integrative Biodiversity Research, Leipzig, 4th- 6th March 2013.
 2. MILAN CHYTRÝ, IVA APOSTOLOVA, ANDRAŽ ČARNI, JÁNOS CSIKY, JÜRGEN DENGLER, PANAYOTIS DIMOPOULOS, XAVIER FONT, VALENTIN GOLUB, STEPHAN HENNEKENS, UTE JANDT, FLORIAN JANSEN, BORJA JIMÉNEZ-ALFARO, ZYGMUNT KĄCKI, BALÁZS KEVEY, DANIEL KRSTONOSIĆ, FLAVIA LANDUCCI, TATYANA LYSENKO, VASSILIY MARTYNENKO, LADISLAV MUCINA, JOHN RODWELL, JOOP SCHAMINÉE, JOZEF ŠIBÍK, COLORADO STATE UNIVERSITY, URBAN ŠILC, ALEXEY SOROKIN, ZVJEZDANA STANČIĆ, WOLFGANG WILLNER, SERGEI YAMALOV (2013): Towards a European vegetation database and parameterized overview of European 12th meeting on vegetation databases. German Centre for Integrative Biodiversity Research, Leipzig, 4th- 6th March 2013.
 3. DIMOPOULOS , TSIRIPIDIS I., BERGMEIER E., GOEDECKE F., KALLIMANIS A., MUCINA L., PANITSA M., XYSTRAKIS F., STRID A. (2013): Assessing the conservation status of the Hellenic habitat types: methodological issues and links to the Red List evaluation. 22nd International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 9-12 April 2013.
 4. BERGMEIER , DIMOPOULOS P., GOEDECKE F., TSIRIPIDIS I. (2013). Annual vegetation of coastal habitats in the South Aegean. 22nd International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 9-12 April 2013.
 5. ZERVAS , TSIRIPIDIS I., KALLIMANIS A., DIMOPOULOS P. (2013). Functional diversity of forest ecotones on Mt. Vermio (NC Greece). 22nd International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 9-12 April 2013.
 6. DIMOPOULOS , KALLIMANIS A.S., PANITSA M.,TSIRIPIDIS I., XYSTRAKIS F. (2015): Does the functional diversity of cliffs and coastal dunes imply environmental filtering community assembly? 22nd International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 9-12 April 2013.
 7. NAGENDRA , P. BLONDA, P. MAIROTA, C. MARANGI, D. TORRI, R. LUCAS, P. DIMOPOULOS, J. PRADINHO HONRADO, M. NIPHADKAR, S. MÜCHER, V. TOMASELLI (2013): Using remote sensing for identification and monitoring of anthropic pressures on habitats and biodiversity in protected areas: a multi-nation study. Land Systems Science Symposium at AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting, Los Angeles, California, 2013.
 8. TOMASELLI , V., DIMOPOULOS, P., MARANGI, C., KALLIMANIS S., TARANTINO, M.C., PANITSA M., TERZI, M., VERONICO, G., LOVERGINE, F., NAGENDRA, H., LUCAS, R., MAIROTA, P., MUCHER, C.A. & P. BLONDA (2013): Comparison of Land Cover/Land Use and Habitat Classification Systems for Habitat Mapping from Space: Strengths and Weaknesses Evidenced in Mediterranean Sites of Natura 2000 Network. In: GI_Forum 2013 – Creating the GISociety “ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY MONITORING: BEST PRACTICE IN EUROPE AND GLOBALLY (EO4HAB)“. DOI: 10.1553/giscience2013s560.
 1. BORJA JIMENEZ-ALFARO, IVA APOSTOLOVA, ANDRAŽ ČARNI, MILAN CHYTRY , JANOS CSIKY, JURGEN DENGLER, PANAYOTIS DIMOPOULOS, XAVIER FONT, VALENTIN GOLUB, STEPHAN HENNEKENS, UTE JANDT, FLORIAN JANSEN, ZYGMUNT KĄCKI, BALAZS KEVEY, DANIEL KRSTONOSIĆ, FLAVIA LANDUCCI, TATYANA LYSENKO, VASSILIY MARTYNENKO, LADISLAV MUCINA, JOHN RODWELL, JOOP SCHAMINEE, JOZEF ŠIBIK, URBAN ŠILC, ALEXEY SOROKIN, ZVJEZDANA STANČIĆ, WOLFGANG WILLNER, SERGEI YAMALOV (2013). Unifying and analyzing vegetation-plot databases in Europe: theEuropean Vegetation Archive (EVA) and the Braun-Blanquet project. Arctic Vegetation Archive (AVA) Workshop. Krakow, Poland, April 14-16, 2013. CAFF Proceeding Series Report Nr. 10 September 2013.
 2. CHYTRY , HENNEKENS S., JIMENEZ-ALFARO B., DENGLER J., AGRILLO E., ANGELINI P., APOSTOLOVA I, BECKER T., BERG C., BERGMEIER E.,, BIURRUM I., BOTTA-DUKAT Z., CARLON L., CASELLA L., CSIKY J., DANIHELKA J., DIMOPOULOS P., EWALD J., FERNANDEZ-GONZALES F., FITZ PATRICK U., FONT X., GARCIA-MIJANGOS et al. (2014). European Vegetation Archive: now EVA really starts! 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Ljubljana (Slovenia), 8-12 May 2014.
 3. JIMÉNEZ-ALFARO , CHYTRÝ M., HENNEKENS S., KNOLLOVÁ I., SCHAMINÉE J., AGRILLO E., ALESSI N., GREVE ALSOS I., APOSTOLOVA I., ATTORRE F., AUSTRHEIM G., BERGMEIER E., BIURRUN I., BRISSE H., BRUNET J., CARLÓN L., ČARNI A., CSIKY J., DANIHELKA J., DE BIE E., DE CÁCERES M., DENGLER J., DIDUKH Y., DIMOPOULOS P., EJRNAES R., FERNÁNDEZ GONZÁLEZ F., FITZPATRICK Ú., FONT X., GOLUB V., GRYTNES J.A., GUARINO R., INDREICA A., JANDT U., JANSEN F., KĄCKI Z., KRSTONOŠIĆ D., LANDUCCI F., LENOIR J., LUOTO M., LYSENKO T., MARTYNENKO V., MICHALCOVÁ D., NOVAKOVSKIY A., ONYSHCHENKO V., RODRÍGUEZ ROJO M. P., RODWELL J., ŠIBÍK J., ŠILC U., ŠKVORC Ž., SOROKIN A., STANČIĆ Z., SUÁREZ SEOANE S., TICHÝ L., VANDVIK V., VENANZONI R., VIRTANEN R., WILLNER W., YAMALOV S., ZOBEL M. (2014). The Braun-Blanquet project: evaluating and characterizing European vegetation alliances. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Ljubljana (Slovenia), 8-12 May 2014.
 4. JANSSEN , RODWELL J., GUBBAY S., HAYNES T., NIETO A., ACOSTA A., ARTS G., ATTORRE F., BIORET F., BIŢĂ-NICOLAE C., BIURRUN I., ČARNI A., CHYTRÝ M., DEL GALDO G.P., DENGLER J., DIMOPOULOS P., EIDE W., ELLMAUER T., ESSL F., GARDFJELL H., GIGANTE D., HAJEK M., JANSEN F., LANDUCCI F., LOIDI J., MICKOLAJCZAK A., MJELDE M., MOLINA J., MOLNAR Z., NABUURS G-J., POULIN B., RENAUX B., SANTO D., SCHAMINÉE J., SSYMANK A., TAHVANAINEN T., THEURILLAT J- P., TOIVONEN H., TONTERI T., TSONEV R., VALACHOVIČ M., VALDERRABANO M. (2014) Red List of European Habitats Project. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Ljubljana (Slovenia), 8-12 May 2014.
 5. DIMOPOULOS , TSIRIPIDIS I., XYSTRAKIS F., BERGMEIER E., PANITSA M. & KALLIMANIS A.S. (2014). Conservation status assessment for habitat types in Greece. 57th Annual Symposium of International Association for Vegetation Science. Perth (Australia), 1-5 September 2014.
 6. KARADIMOU , A.S. KALLIMANIS, I. TSIRIPIDIS, P. DIMOPOULOS (2015). Multidimensional functional diversity area relationship in two volcanic islands. 24th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rennes (France), 4-8 May 2015.
 7. LANDUCCI et al. (2015). The first attempt at formalized classification of European wetland vegetation: The project WETVEGEUROPE. 24th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rennes (France), 4-8 May 2015.
 8. DIMOPOULOS , KALLIMANIS A.S., M. PANITSA, I. TSIRIPIDIS, F. XYSTRAKIS (2015). Does the functional diversity of cliffs and coastal dunes imply environmental filtering community assembly? 24th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rennes (France), 4-8 May 2015.
 9. KARADIMOU , A.S. KALLIMANIS, I. TSIRIPIDIS, P. DIMOPOULOS (2015). Different aspects of functional diversity display different types of functional diversity-area relationships. 24th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rennes (France), 4-8 May 2015.
 10. DIMOPOULOS , F. XYSTRAKIS, I. TSIRIPIDIS, E. BERGMEIER, P. GANATSAS, K. GEORGHIOU, A.S. KALLIMANIS, M. PANITSA (2016). Conservation status assessment of habitat types in Greece: methodological aspects, implementation and results. 25th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 6-9 April 2016.
 11. KARADIMOU , A.S. KALLIMANIS, I. TSIRIPIDIS, P. DIMOPOULOS (2016). Temporal changes in taxonomic diversity do not reflect changes in every aspect of functional diversity. 25th International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 6-9 April 2016.
 12. CARTALIS & P. DIMOPOULOS (2016). Cultural landscapes in Natura 2000 sites: a route through Europe in support of cultural tourism. 4th International Conference UNESCO UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development” on Tourism and Cultural Landscapes: Towards a Sustainable Approach. Budapest, 12-16 June 2016.
 13. TSIRIPIDIS & P. DIMOPOULOS (2016). Conservation status assessment of typical species and structures and functions of forest habitat types in northern Greece”. International Workshop on Mediterranean Forests, Free University of Bozen‐Bolzano, 19‐21 September 2016.
 14. VLAMI , I. KOKKORIS, S. ZOGARIS, P. DIMOPOULOS (2016). Evaluating and mapping cultural services in the Natura 2000 network of Greece. European Ecosystem Services: ‘Helping nature to help us’, University of Antwerp, Belgium, 19-23 September 2016.
 15. KOKKORIS & P. DIMOPOULOS (2016). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services at the mountainous Natura 2000 sites of Greece. European Ecosystem Services: ‘Helping nature to help us’, University of Antwerp, Belgium, 19-23 September 2016.
 16. MUCINA , GAVILAN R., BERGMEIER E., CAPELO J., DIMOPOULOS P. (2017). New vegetation classification system for the Mediterranean Biome of Europe: syntaxonomy serving nature conservation and management. XIV Medecos & XIII AEET meeting. Human driven scenarios for evolutionary and ecological changes. Seville, Spain, 31st January-4th February 2017.
 17. DIMOPOULOS , KOKKORIS I. MAES J., ERHARD M., TELLER A. (2017). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services at different spatial scales. LIFE Platform meeting on Ecosystem Services, COSTING THE EARTH? – translating the ecosystem services concept into practical decision making; 10-12 May 2017, Tallin, Estonia.
 18. PANITSA Μ., E. ILIADOU, I. KOKKORIS, A. KALLIMANIS, C. PATELODIMOU, A. STRID, T. RAUS, E. BERGMEIER & DIMOPOULOS (2017). Patterns of ruderal plant species diversity in Greece: simple or complicated? 60th IAVS Annual Symposium, 20-24 June 2017, Palermo, Italy.
 19. DIMOPOULOS & I. KOKKORIS (2017). Natura 2000 and socio-economic benefits arising from cultural values hosted in the protected areas (focus on potential for job creation). High-level conference Green Week 2017, Session on Contribution of EU nature policy to creating green jobs, 29-2 June 2017, Brussels, Belgium.
 20. KARADIMOU , A. S. KALLIMANIS, I.TSIRIPIDIS, T. RAUS, E. BERGMEIER & P. DIMOPOULOS (2017). Long-term temporal changes in diversity after volcanic eruptions on a sea-born Mediterranean volcanic island, Nea Kameni (Santorini, Greece), with insights into assembly processes. 60th IAVS Annual Symposium, 20-24 June 2017, Palermo, Italy.
 21. SSYMANK , ATTORRE F., BIJLSMA, R.-J., CHYTRÝ M., DIMOPOULOS P., RENAUX B., TONTERI T., VALDERRABANO, M. (2017). Scale dependent results – the experience of EU Red Listing of forest habitats. 26th Congress of the European Vegetation Survey (EVS). Bilbao (Spain), 13-16 September 2017.
 1. JANSSEN , GRAVENDEEL B., MASTERS S., DIMOPOULOS P., TSIFTSIS S. & VAN NOORT F. (2017). The collection of wild orchids for Salep. 26th Congress of the European Vegetation Survey (EVS). Bilbao (Spain), 13-16 September 2017.
 2. LANDUCCI , TICHÝ L., ŠUMBEROVÁ K., CHYTRÝ M. & WETVEG EUROPE PARTNERS (2017). A cocktail of tall emergent vegetation – Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritimi and Magnocaricetalia (WetVegEurope results). 26th Congress of the European Vegetation Survey (EVS). Bilbao (Spain), 13-16 September 2017.
 3. DIMOPOULOS , DRAKOU E., KATSANEVAKIS S., KORMAS K., KALLIMANIS A., TSIAFOULI M., KOKKORIS I. & ARENDS J. (2017). Drafting the national agenda for the implementation of the Ecosystem Services mapping and assessment in the Greek territory. International Scientific Conference “Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action”, 6-7 February 2017, Sofia, Bulgaria.
 4. KOKKORIS , ZOTOS A. & DIMOPOULOS P. (2017). Priority habitats’ evaluation under the perspective of the ecosystem services’ concept: mapping and assessment of the “Species- rich Nardus grasslands” and their services in the mountains of Peloponnisos (Southern Greece). International Scientific Conference “Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action”, 6-7 February 2017, Sofia, Bulgaria.
 5. FASSOU , BORSCH TH., CONSTANTINIDIS T. & DIMOPOULOS P. (2018). On the Dianthus fruticosus and Dianthus juniperinus groups in Greece: Distribution patterns, functional diversity and phylogenetic relationships. Botanica Serbica vol. 42 (supplement 1) – 7BBC Book of abstracts, 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia.
 6. ILIADOU Ε., BAZOS Ι., KOUGIOUMOUTZIS Κ., KARADIMOU Ε., KOKKORIS Ι., PANITSA Μ., RAUS ΤH., STRID Α. & DIMOPOULOS (2018). Taxonomic diversity patterns in the Northern Sporades islets complex (Greece). Botanica Serbica vol. 42 (supplement 1) 7BBC Book of abstracts. Novi Sad 10-14 September 2018.
 7. PANITSA , DIMOPOULOS P., TSAKIRI M., ILIADOU E., KOKKORIS I. & TZANOUDAKIS D. (2018). Herbarium of vascular plants collection of the University of Patras (Greece). Botanica Serbica vol. 42 (supplement 1) – 7BBC Book of abstracts, 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia.
 8. RAUS TH., DIMOPOULOS & KARADIMOU E. (2018). Vascular plant diversity on the Christiana island group and Aspronisi island (Cyclades, Greece). Botanica Serbica vol. 42 (supplement 1) – 7BBC Book of abstracts, 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia.
 9. DIMOPOULOS P. & KOKKORIS I.P. (2018). MAES implementation in Greece: integrating ecosystem services in education, policy and decision making. ESMERALDA Final Project Conference: A success story of science support to policy, 11 – 13 June 2018,
 10. DIMOPOULOS P., KOKKORIS I.P., DRAKOU E.G., BEKRI E., GIOKAS S., KALLIMANIS A., KATSANEVAKIS S., MALLINIS G., MITSOPOULOS I., PANITSA M., PAPASTERGIADOU E., SKURAS D., TSAIFOULI M. & ARENDS J. (2018). A multidisciplinary critical review of ecosystem services studies in Greece: approaches, shortcomings and the pathway to implementation. ESP Europe – Regional Conference, 15-19 October 2018, San Sebastian
 11. DIMOPOULOS , CONSTANTINIDIS TH., RAUS T., STRID A. (2019). Taxonomic plant diversity and conservation needs in Greece. XVI OPTIMA Meeting, 2-5 October 2019, Athens, Greece.
 12. DIMOPOULOS (2019). The Flora of Greece website – FoG web. XVI OPTIMA Meeting, 2- 5 October 2019, Athens, Greece.
 13. KOUGIOUMOUTZIS, K., KOKKORIS, I., PANITSA, M., STRID, A., DIMOPOULOS, P. & TRIGAS, P. (2019). Climate change in a Mediterranean island biodiversity hotspot and its impact on the endemic Cretan XVI OPTIMA Meeting, 2-5 October 2019, Athens, Greece.
 14. ZOGRAFIDIS , STRID A., P. DIMOPOULOS (2019). Graecobolanthus: a superfluous new genus. XVI OPTIMA Meeting, 2-5 October 2019, Athens, Greece.
 15. DIMOPOULOS , KOKKORIS I., CHEMINAL A., PATELODIMOU C., KARADIMOU E., KOTSIRAS K. & KALLIMANIS A. (2019). Plant diversity and ecosystem services in Greece: a regional scale assessment. 10th ESP World Conference, 21-25 October 2019, Hannover, Germany.
 16. DIMOPOULOS , MALLINIS G., KOKKORIS Ι., VERDE N., BEKRI E., ILIADOU Ε. & MITSOPOULOS I. (2019). Methods and first results for the implementation of MAES at a national scale: the LIFE IP 4 NATURA project (Greece). 10th ESP World Conference, 21-25 October 2019, Hannover, Germany.

Ελληνικά Συνέδρια

 1. ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Δ. (1990)- Χλωριδική και φυτογεωγραφική μελέτη των Οινουσών (Ν. Χίου-Ανατολικό Αιγαίο). Πρακτικά 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΕΒΕ, Μυτιλήνη.
 2. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ Θ. (1991)- Οικολογική αξιολόγηση της περιοχής Φλαμπουρίτσα του όρους Κυλλήνη (ΒΑ Πελοπόννησος). 1ο Επιστημονικό Συνέδριο “Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον”, Πάτρα.
 3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ Γ. (1994)- Συγκριτική χλωριδική έρευνα των υγροτοπικών σχηματισμών Αχέροντα – Καλοδικίου (Δ. Ελλάδα). Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου
 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κ. (1994)- Μελέτη της οικολογικής κατάστασης της περιβάλλουσας βλάστησης στα πλαίσια της διαχείρισης και προστασίας του Δέλτα του Αχέροντα (Δ. Ελλάδα). Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου
 5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. (1995)- Η φυτοκοινωνιολογική έρευνα των βουνών της Ελλάδας, συνταξινόμηση και προοπτικές. Πρακτικά 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα.
 6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ Κ., ΤΡΙΓΚΑΣ Π., ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ. (1996)- Οικολογική βάση δεδομένων για τη χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι-Κύπρος, 6-11 Απριλίου
 7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ ., ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ Γ. (1996) – Τα φυσικά οικοσυστήματα της Πελοποννήσου με βάση την ποικιλότητα σε τύπους οικοτόπων. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι- Κύπρος, 6-11 Απριλίου
 8. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & E. BERGMEIER (1998) – Χωρολογία και Συγχωρολογία των δασών οξιάς στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη,1-4 Οκτωβρίου
 9. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ Ζ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Δ. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (1998) – Συμβολή στην έρευνα της χασμοφυτικής βλάστησης της Κρήτης: Φαράγγια και Κρεμνά. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη,1-4 Οκτωβρίου 1998.
 10. BOTEVA , ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., BERGMEIER E. & G. GRIFFITHS (2000) – Εκτίμηση της αξίας διατήρησης και η σημασία της στη διαχείριση δυο περιοχών της Κρήτης (νήσος Χρυσή, λίμνη Κουρνά). 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου 2000.
 11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & BERGMEIER (2002) – Διαχρονικές μεταβολές και στρατηγική διατήρησης σε υπομεσογειακό δάσος δρυός. Συνέδριο στο Μεσολόγγι, Δάση βαλανιδιάς: Παρελθόν, Παρών και Μέλλον, ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Λαμίας 17 Μαΐου 2002.
 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & E. BERGMEIER (2002) – Τα εξειδικευμένα φυτικά taxa των μικρών νησίδων του Αιγαίου – Μια πολυμεθοδολογική προσέγγιση. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι-Κεφαλληνία, 9-12 Μαΐου
 2. ΣΑΡΙΚΑ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ (2002) – Συμβολή στην Έρευνα της Χλωρίδας και της Βλάστησης των Υγροτόπων του Αμβρακικού κόλπου. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι-Κεφαλληνία, 9-12 Μαΐου
 3. ΠΑΝΊΤΣΑ Μ., ΜΠΑΖΌΣ Ι., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., ΖΕΡΒΟΎ Σ., ΓΙΑΝΝΊΤΣΑΡΟΣ Α. & Δ. ΤΖΑΝΟΥΔΆΚΗΣ (2002) – Συμβολή στη μελέτη της Χλωρίδας και της Βλάστησης του νησιωτικού συγκροτήματος των Κυθήρων: Οι νησίδες γύρω από τα Κύθηρα. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι-Κεφαλληνία, 9-12 Μαΐου
 4. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΑΖΌΣ Ι. & Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (2002) – Χλωρίδα, βλάστηση και αξία διατήρησης της Αλυκής Σάμου. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αργοστόλι-Κεφαλληνία, 9-12 Μαΐου 2002.
 5. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΉΣ Α. ΧΑΡ., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., & ΓΕΩΡΓΊΟΥ Κ. (2003) – Βιολογία διατήρησης απειλούμενων αμμοθινικών οικοτόπων της Κύπρου. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΕΒΕ (27 Μαΐου–1 Ιουνίου 2003) Μυτιλήνη.
 6. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΉΣ Α. ΧΑΡ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ Δ., ΔΕΛΛΑ Α., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., & ΓΕΩΡΓΊΟΥ Κ. (2003) – Εύτρωτοι Παράκτιοι Οικότοποι της Κύπρου. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου της ΕΕΒΕ (27 Μαΐου–1 Ιουνίου 2003) Μυτιλήνη.
 7. ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ Κ., Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ, Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ & E. BERGMEIER (2003) – Πρώτα αποτελέσματα της ταξινόμησης των ελληνικών συστάδων χνοώδους δρυός (Quercus pubescens ). Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ολυμπία 30/9/ έως 3/10/ 2003.
 8. ΖΏΤΟΣ Α. & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2005). Οικολογική έρευνα της βλάστησης των καλαμιώνων και των υγρών λιβαδιών στις λίμνες Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα (Δ. Ελλάδα). 10Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-9 Μαΐου 2005, Ιωάννινα.
 9. ΧΑΪΔΕΥΤΟΎ Ε., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., ΘΆΝΟΣ Κ.Α. (2005). Ανάλυση εδαφικής τράπεζας σπερμάτων σε υπο-Μεσογειακό δάσος φυλλοβόλων δρυών με διαφορετικούς τύπους βόσκησης (Μπουραζάνι, ΒΔ Ελλάδα). 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-9 Μαΐου 2005, Ιωάννινα.
 10. ΚΑΡΈΤΣΟΣ Γ., Κ. ΤΣΑΓΚΆΡΗ, Α. ΔΗΜΑΛΈΞΗΣ, Α. ΓΚΑΤΖΈΛΙΑ, Σ. ΓΚΙΏΚΑΣ & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2006). Διαχειριστικές δράσεις του Προγράμματος LIFE στο Όρος Μαίναλο. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 11. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., Α. ΖΏΤΟΣ, Θ. ΜΕΝΤΉΣ & Ε. ΧΑΪΔΕΥΤΟΎ (2006). Εδαφικές παράμετροι και δομή βλάστησης σε φυλλοβόλο δάσος δρυών με διαφορετικά καθεστώτα βόσκησης (Μπουραζάνι Κόνιτσας). 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 12. ΚΑΤΉ Β., Κ. ΠΟΙΡΑΖΊΔΗΣ, Γ. ΚΟΡΆΚΗΣ & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2006). Τι δημιουργεί τη βιοποικιλότητα; Υποστηρίζοντας την υπόθεση της ετερογένειας ενδιαιτήματος στο Δάσος της Δαδιάς. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 13. Γ. ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ, Β. ΚΑΤΉ, Β. ΧΟΝΔΡΌΠΟΥΛΟΣ & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2006). Η βίδρα (Lutra lutra) στο ποτάμιο σύστημα Αώου – Βοϊδομάτη (Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου). 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 14. ΘΆΝΟΣ Κ.Α., Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ, BERGMEIER, Κ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ & Χ. ΦΟΥΡΝΑΡΆΚΗ (2006). Παρακολούθηση φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών της Δυτικής Κρήτης (CRETAPLANT – LIFE04NAT_GR_000104). 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 15. ΜΆΝΗ Π., Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ, Β. ΚΑΤΉ & Α. ΚΑΤΣΊΚΗΣ (2006). Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις προστατευόμενες περιοχές: Το παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 16. ΝΤΕΜΊΡΗ Κ., Π. ΚΑΣΑΠΊΔΟΥ, Α. ΖΏΤΟΣ & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2006). Οι κοινότητες βλάστησης της Pinguicula crystallina hirtiflora και η οικολογία τους στην περιοχή της Βωβούσας (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου). 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 17. ΠΑΝΊΤΣΑ Μ., Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΏΤΟΣ, Ν. ΑΓΝΑΝΤΊΤΗΣ & Α. ΖΉΚΟΣ (2006). Οικοτοπική διαφοροποίηση και εδαφικές συνθήκες στην προστατευόμενη περιοχή των Τζουμέρκων. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 18. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΉΣ Α.Χ., Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ (2006). Αξιοποίηση της χλωρίδας στην οικολογική αξιολόγηση των θινικών οικοσυστημάτων με τη χρήση οικολογικών δεικτών. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 19. ΝΤΕΜΙΡΗ Κ., ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ. & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2008). Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των παραποτάμιων δασών στον κάτω ρου του ποταμού Καλαμά. 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. 9-12 Οκτωβρίου 2008, Βόλος.
 20. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΤΡ., ΖΩΤΟΣ Α. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2008). Οικοτοπική διαφοροποίηση και εδαφικές συνθήκες στον κάτω ρου του ποταμού Καλαμά. 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. 9-12 Οκτωβρίου 2008, Βόλος.
 21. ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ Ε., Κ.Α. ΘΑΝΟΣ, BERGMEIER, Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2008). Χλωριδική σύνθεση της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων και της υπέργειας βλάστησης υπο-Μεσογειακών βοσκούμενων δασών δρυός. 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. 9-12 Οκτωβρίου 2008, Βόλος.
 22. ΝΙΟΤΗ Φ., ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν., RAUS & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2008). Χαρτογράφηση μεταπυρικής διαδοχής δασών τραχείας πεύκης στη νήσο Κάρπαθο σε σχέση με περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες. 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. 9-12 Οκτωβρίου 2008, Βόλος.
 23. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Δ., ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν. & Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2008). Διαχρονική μεταβολή των βιοκλιματικών δεικτών σε περιοχές της Ελλάδας (1980-2007). 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας. 9-12 Οκτωβρίου 2008, Βόλος.
 24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2009). Παρακολούθηση και διαχείριση στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 11Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 8-11 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.
 25. ΧΑΪΔΕΥΤΟΎ Ε., ΘΆΝΟΣ Κ., BERGMEIER , ΚΑΛΛΙΜΆΝΗΣ Α., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π. (2009). Εδαφικές τράπεζες σπερμάτων και η εν δυνάμει χρησιμότητά τους για την αποκατάσταση βοσκούμενων δασών δρυός (ΒΔ Ελλάδα). 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 8-11 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.
 26. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., RAUS , MUCINA L. & Ι. ΤΣΙΡΙΠΊΔΗΣ (2009). Πρότυπα βλάστησης και πρωτογενής διαδοχή στα ηφαιστειογενή νησιά Παλαιά και Νέα Καμένη του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 8-11 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.
 27. ΧΑΪΔΕΥΤΟΎ Ε., ΚΑΛΛΙΜΆΝΗΣ Α., BERGMEIER , Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2010). Πώς μεταβάλλεται η σύνθεση των ειδών από έτος σε έτος σε ένα υπο-Μεσογειακό μικτό δάσος δρυός της ΒΔ Ελλάδας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Πάτρα 7 – 10 Οκτωβρίου 2010.
 28. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., Π. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ (2010). Χλωριδική ποικιλότητα νησίδων κλειστών κόλπων και λιμνοθαλασσών: Οι νησίδες του Αμβρακικού κόλπου και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Πάτρα 7 – 10 Οκτωβρίου
 29. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. (2010). Πρότυπα φυτοποικιλότητας στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Πάτρα 7 – 10 Οκτωβρίου
 30. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., RAUS TH., BERGMEIER , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., ΙΑΤΡΟΥ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗ Σ., STRID Α., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Δ. (2011). Κατάρτιση και έκδοση του πρώτου σχολιασμένου καταλόγου Αγγειοφύτων της Ελλάδας: παρούσα κατάσταση και προοπτική. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτμεβρίου-2Οκτωβρίου 2011, Ρέθυμνο Κρήτη.
 31. ΠΑΝΙΤΣΑ , ΗΛΙΑΔΟΥ E., ΧΑΛΒΑΤΖΗ K., ΚΛΑΔΗΣ Γ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2011). Νησιά και νησίδες ενδιαιτήματος στο “Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων”: Χλωριδική ποικιλότητα – οικολογική αξία. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτμεβρίου-2 Οκτωβρίου 2011, Ρέθυμνο Κρήτη.
 32. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., BERGMEIER , MUCINA L., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., RAUS TH., SYKORA K., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. (2012). Ανασκόπηση της βλάστησης της Ελλάδας: σύστημα με τα υψηλού επιπέδου syntaxa, πρότυπα κατανομής και προστασία της φύσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Αθήνα 4 – 7 Οκτωβρίου 2012.
 33. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2012). Διερεύνηση της σχέσης αριθμού ειδών – έκτασης στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Αθήνα 4 – 7 Οκτωβρίου 2012.
 34. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2012). Η βλάστηση και οι οικότοποι των νησίδων του συμπλέγματος των Εχινάδων (Ιόνιο πέλαγος). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές». Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία-Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Αθήνα 4 – 7 Οκτωβρίου
 35. ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., BOGGERS , KΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α. Σ., ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν., TOMASELLI V. &
 36. BLONDA (2013). Μεθοδολογική προσέγγιση χαρτογράφησης Γενικών Κατηγοριών Οικοτόπων (GHCs): Πιλοτική εφαρμογή στην προστατευόμενη περιοχή «Eκβολές (Δέλτα) Καλαμά». 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 37. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ Ι., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & M. ΠΑΝΙΤΣΑ (2013). Συσχέτιση βλάστησης-εδαφικών συνθηκών στο μικρονησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων (Ιόνιο Πέλαγος). 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 38. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Δ., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι., STRID & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2013). Ακρίβεια πρόβλεψης των μοντέλων εξάπλωσης ειδών Maxent και randomForest: εκτίμηση με τη χρήση δεδομένων εξάπλωσης παρουσίας εννέα δασικών ειδών. 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 39. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2013). Διερεύνηση της σχέσης αριθμού ειδών – έκτασης στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 40. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., RAUS TH., BERGMEIER , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., ΙΑΤΡΟΥ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗ Σ., STRID Α., & Δ. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (2013). Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist. 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 41. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Ι. ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ, Φ. ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ, E. BERGMEIER, Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ, Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ (2014). Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου
 42. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Ι. ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ, Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2014). Διερεύνηση της σχέσης λειτουργικής ποικιλότητας – έκτασης στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου
 43. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2014). Συγκριτική μελέτη των προτύπων της ποικιλότητας φυτικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν στις νησιωτικές φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου
 44. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α., Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ, Ε. ΗΛΙΑΔΟΥ, Μ. ΜΑΡΓΕΤΗ, Φ. ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ, Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2014). Μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων με δεδομένα που συλλέχθηκαν από μη ειδικούς; 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη 9-12 Οκτωβρίου
 45. ΖΩΤΟΣ Α., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π (2015). Ποικιλότητα, εύρος εξάπλωσης και αξιολόγηση βαθμού διατήρησης τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6230 (ορεινοί λειμώνες με Nardus) στην Ελλάδα: πρώτη εφαρμογή σε όρη της Β. Πελοποννήσου. 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.
 46. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Σ., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ., ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. (2015). Κόκκινος Κατάλογος για τους Ευρωπαϊκούς Οικοτόπους: ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η εφαρμογή του στην Ελλάδα. 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.
 47. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Σ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε. (2015). Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) ως δυνητικό εργαλείο παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. Η περίπτωση μελέτης 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.
 48. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2015). Παρακολούθηση – Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του μικρονησιωτικού συμπλέγματος των Εχινάδων. 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3- 6 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.
 49. ΜΑΡΓΕΤΗ Μ., ΣΑΡΡΗΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2015). Επίδραση της τοπογραφίας και της κλιματικής αλλαγής στην αύξηση της ήμερης βελανιδιάς (Quercus ithaburensis macrolepis) στη Δυτική Πελοπόννησο. 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 3-6 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.
 50. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ., ΖΩΤΟΣ Α., ΝΙΟΤΗ Φ., ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Α., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2016). Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων σε προστατευόμενες νησιωτικές περιοχές του Ιονίου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 51. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Α., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2016). Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή Νεάπολης Βοιών και Ελαφονήσου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 52. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2016). Πρότυπα χρονικών μεταβολών στην α- και β-Ποικιλότητα των φυτοκοινωνιών σε ηφαιστειογενή νησιά. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 53. ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2016). Καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στους ορεινούς τόπους κοινοτικής σημασίας του δικτύου NATURA 2000 στην Πελοπόννησο. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 54. ΒΛΑΜΗ Β., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2016). Ανασκόπηση των “Πολιτιστικών Αξιών” στο πλαίσιο της έρευνας για οικοσυστημικές υπηρεσίες στις περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 1. Δημόπουλος Π., Ι. Κόκκορης & Μ. Πανίτσα (2017). Αποτίμηση της περιβαλλοντικής ζημίας και του κόστους αποκατάστασης στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφιλιάς. LIFE Natura Themis, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 8-10 Σεπτεμβρίου 2017, Ηράκλειο, Κρήτη.
 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ι. ΚΟΚΚΟΡΗΣ (2017). Ο ρόλος του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην ενίσχυση της απασχόλησης στην Ελλάδα. 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 8-11 Οκτωβρίου 2017, Έδεσσα Πέλλας.
 3. ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΑΝΙΑΤΗ Α., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε., ΜΠΑΖΟΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2017). Οι φυτοκοινωνίες του Rhododendron luteum στη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα, στη Λέσβο. 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 8-11 Οκτωβρίου 2017, Έδεσσα Πέλλας.
 4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ι. ΚΟΚΚΟΡΗΣ (2017). Τα δάση της Ελλάδας, οι οικοσυστημικές τους υπηρεσίες και ένα πολύ-παραγοντικό σύστημα αποτίμησης της αξίας τους. Διημερίδα με θέμα: Δασικά οικοσυστήματα: Επίκαιρες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Διοικητική Δικαιοσύνη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 1-2 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα.
 5. RAUS Τ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε. (2017). Χλωρίδα των νησίδων Χριστιανά (Κυκλάδες): παρούσα κατάσταση γνώσης. 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Χανιά, Κρήτη.
 6. ΜΠΑΖΟΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., RAUS TH., ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Φ.-Ν., A. STRID (2017). Χλωρίδα και φυτογεωγραφία της Μακρονήσου (Κυκλάδες). 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Χανιά, Κρήτη.
 7. ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2017). Θερμά σημεία ενδημισμού και οικοσυστημικές υπηρεσίες στα όρη της Β. Πελοποννήσου. 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Χανιά, Κρήτη.
 8. ΑΠΛΑΔΑ Ε., ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ Ε., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΛΥΤΡΑΣ Τ., ΜΠΑΖΟΣ Ι., Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2017). Η χλωρίδα του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»: πρώτα αποτελέσματα. 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Χανιά, Κρήτη.
 9. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΗΜΑ Κ., ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2017). Προστατευόμενα φυτικά taxa του Π.Δ. 67/81: αξιολόγηση και προτάσεις εφαρμογής. 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Χανιά, Κρήτη.
 10. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α. Σ. & ΠΑΝΙΤΣΑ Μ. (2018). Χλωριδική ποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΑΖΟΣ Ι., ΦΥΤΩΚΑ Ε., ΜΗΛΙΟΣ Δ. & ΜΠΟΓΛΗΣ Α. (2018). Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του υγροτοπικού συμπλέγματος της λιμνοθάλασσας Μούστου και της ευρύτερης περιοχής της. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 12. ΖΕΡΒΑΣ Δ., ΤΣΙΑΟΥΣΗ Β., ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α. Σ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., & ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ Ι. (2018). Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των λειτουργικών χαρακτηριστικών των υδρόβιων μακροφύτων   και   των   ανθρωπογενών   πιέσεων   σε   λιμναία   οικοσυστήματα. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 13. ΚΑΤΣΟΥΡΗ Η.Π., ΤΣΑΚΙΡΗ Μ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Δ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. (2018). Υψομετρική διαβάθμιση της Β-ποικιλότητας στο όρος Χελμός. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 14. ΚΟΤΣΙΡΑΣ Κ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2018). Αιολική ενέργεια και οικοσυστημικές υπηρεσίες σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 15. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΣΠΑΝΟΥ Σ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. (2018). Υψομετρική διαβάθμιση της φυλογενετικής και ταξινομικής της Β-ποικιλότητας στο Όρος Παναχαϊκό. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 16. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ Κ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΑΛΛΙΝΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Π., ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ Α., ΧΟΥΡΙΔΟΥ Π., ΓΚΟΥΦΑ Α. & ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Ε. (2018). LIFE-IP 4 NATURA: Το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια και χρηματοδότηση πρόγραμμα για την προστασία της ελληνικής φύσης. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4- 7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 17. ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ., ΜΗΤΣΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Δ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (2018). Φυλογενετική ανάλυση της ξυλώδους χλωρίδας των φυτογεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 18. ΠΑΡΑΓΚΑΜΙΑΝ , ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΜΑΡΑΓΚΟΥ Π. (2018). Ειδική Συνεδρία: Ανοιχτά δημόσια δεδομένα και πληροφόρηση για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 19. ΦΥΤΩΚΑ Ε., ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ Λ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΜΠΟΓΛΗΣ Α. (2018). Επιστημονική αναγνώριση και χαρτογράφηση του υγροτοπικού συμπλέγματος της λιμνοθάλασσας Μουστού και της ευρύτερης περιοχής της. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4-7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 20. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ., ΤΡΙΓΚΑΣ Π., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. (2018). Βιογεωγραφία στο χρόνο: Κρήτη. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9), 4- 7 Οκτωβρίου 2018, Ηράκλειο, Κρήτη.
 21. ΒΛΑΧΟΥ Σ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι.Π., ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Καταφύγια στη Μεσόγειο. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10- 13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 22. CHEMINAL , ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι., ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ Α. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Ποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες της ελληνικής χλωρίδας: η περίπτωση των ενδημικών Lamiaceae. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. & RAUS TH. (2019). Ελληνική Χλωρίδα και η έκδοση του 1ου τόμου της «Flora of Greece». 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 24. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ Α., ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ Κ., ΖΑΡΚΟΣ Γ. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Επανεύρεση δύο σπάνιων ενδημικών ειδών του γένους Verbascum 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 25. ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Α., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους στο νησί των Αντικυθήρων. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 26. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Α., ΗΛΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Ο ρόλος των ενδημικών ειδών στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 27. ΛΑΖΑΡΙΝΑ Μ., ΜΠΟΥΤΣΗΣ Γ., ΑΝΔΡΙΚΟΥ-ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ε., ΨΑΡΑΛΕΞΗ Μ., ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Σ.Π., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Σ. (2019). Ο ρόλος των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στη διαμόρφωση των προτύπων ποικιλότητας ξενικών ειδών στην Κρήτη. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 28. ΜΠΑΖΟΣ Ι., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Χλωριδική και χωρολογική ανάλυση των φυτών των παράκτιων οικοτόπων της Ελλάδας. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 29. ΦΑΣΣΟΥ Γ., KOROTKOVA , ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & BORSCH TH. (2019). Μια ολιστική ταξινομική ανασκόπηση του Dianthus (Caryophylaceae): Η περίπτωση του μονοφυλετικού κλάδου της ομάδας του Dianthus juniperinus της Κρήτης. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.
 30. ΦΑΣΣΟΥ Γ., ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ Κ., ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ι.Π. & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2019). Σύγκριση του οικολογικού θώκου και εκτίμηση του καθεστώτος κινδύνου ενός ταχέως διαφοροποιούμενου συμπλέγματος ειδών: Dianthus juniperinus. 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.

Αναφορές Προγραμμάτων – Σχέδια Παρακολούθησης & Διαχείρισης

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π., E. BERGMEIER, Κ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ & Κ.Α. ΘΆΝΟΣ (2005). Σχέδιο Παρακολούθησης

Ειδών και Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών της Δυτικής Κρήτης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. CRETAPLANT, A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete. Πιλοτικό Δίκτυο ‘Μικρο- Αποθεμάτων Φυτών’ στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104).

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π., E. BERGMEIER, Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ & Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2006). Σχέδιο Διαχείρισης Τύπου

Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Μεσογειακά Εποχικά Λιμνία. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Δράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105).

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π. & Σ. ΖΌΓΚΑΡΗΣ (2007). Τα Παρόχθια Δάση και τα Πρωτόκολλα ταχείας εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των Παρόχθιων Ζωνών του Ποταμού Ευρώτα. ΕΛΚΕΘΕ, Life-Environment (2005-2007).

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π. & ΚΑΤΉ Β. (Εκδ.) (2007). Βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής των Τζουμέρκων-Περιστερίου. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, EN PLO, Ιωάννινα. 352 σελ. ISBN: 978-960- 930948-6.

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π. & Ι. ΜΠΑΖΟΣ (2012). Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 79 σελ.

ΔΗΜOΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Μ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ.Σ., Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (2012). Επικαιροποίηση χαρτογραφικής απεικόνισης και επιστημονικής τεκμηρίωσης τύπων οικοτόπων στον προτεινόμενο ΤΚΣ του Ακάμα (CY4000010). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. 42 σελ.

J.A.M. JANSSEN, J.S. RODWELL, M. GARCIA CRIADO, S. GUBBAY, T. HAYNES, A. NIETO, N. SANDERS, F. LANDUCCI, J. LOIDI, A. SSYMANK, T. TAHVANAINEN, M. VALDERRABANO, A. ACOSTA, M. ARONSSON, G. ARTS, F. ATTORRE, E. BERGMEIER, R.-J. BIJLSMA, F. BIORET, C. BITA-NICOLAE, I. BIURRUN, M. CALIX, J. CAPELO, A. ČARNI, M. CHYTRY, J. DENGLER, P. DIMOPOULOS, F. ESSL, H. GARDFJELL, D. GIGANTE, G. GIUSSO DEL GALDO, M. HAJEK, F. JANSEN, J. JANSEN, J. KAPFER, A. MICKOLAJCZAK, J.A. MOLINA, Z. MOLNAR, D. PATERNOSTER, A. PIERNIK, B. POULIN, B. RENAUX, J.H.J. SCHAMINEE, K. ŠUMBEROVA, H. TOIVONEN, T. TONTERI, I. TSIRIPIDIS, R. TZONEV AND M. VALACHOVIC (2016). European Red List of Habitats. Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. European Commission, ISBN 978-92-79- 61588-7; doi: 10.2779/091372. 44p.

DIMOPOULOS P., BERGMEIER E., CHYTRÝ M., RODWELL J., SCHAMINÉE J. & SÝKORA K. (EDITORS) (2005). European oak woodlands: past, present and future. Botanika Chronika 18 (1): 1- ISSN 0253 – 6064.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., S. COLES, Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Β. ΚΑΤΗ, Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ & Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2006). Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Τμήμα ΔΠΦΠ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ν.Α. Ιωαννίνων. Ιωάννινα 16-19 Νοεμβρίου 2006. Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 505 σελ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΥΠΕΚΑ) (2014). Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα. Παναγιώτης Δημόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια έκδοσης. ISBN: 978-960-7284-31-0, Αθήνα, 134 σελ.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Α.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2015). Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Η Επιστήμη των Φυτών: Θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης». Τμήμα ΔΠΦΠ-Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Πάτρα 8-11 Οκτωβρίου 2015. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ, 140 σελ.

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ , ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (1994): Εγχειρίδιο Πρακτικής Οικολογίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα, 109 σελ. (διδακτικό βοήθημα για τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών που κατ’ επιλογή παρακολουθούσαν το μάθημα της Οικολογίας Βλάστησης).
 2. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π. (2001): Περιβαλλοντική Βιολογία– Σημειώσεις. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, 156 σελ. Αθήνα.
 3. ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ Π., Β. ΚΑΤΗ & Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2003): Εργαστηριακές Ασκήσεις Οικολογίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Αγρίνιο, 85 σελ.
 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Ι. ΤΣΙΡΙΠΊΔΗΣ, Φ. ΞΥΣΤΡΆΚΗΣ, Α. ΚΑΛΛΙΜΆΝΗΣ, Μ. ΠΑΝΊΤΣΑ (2018): Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων στην Ελλάδα. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. S.B.N. 978-960- 99033-1-8. 128 σελ. Αθήνα.
 2. DIMOPOULOS, , I. TSIRIPIDIS, F. XYSTSRAKIS, A. KALLIMANIS & M. PANITSA (2018): Methodology for monitoring and conservation status assessment of the habitat types in Greece. Ministry of Environment and Energy, National Center for the Environment and Sustainable Development. KATAGRAMMA Editions. ISBN 978-960-99033-2-5. 128 pages. Athens.
 3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ι. ΚΟΚΚΟΡΗΣ (2017): Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. I.S.B.N. 978-960- 9407-39-7. 272 σελ.
 4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Ι. & Ε. ΔΡΑΚΟΥ (2017): Τεχνικός Οδηγός Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους στην Ελλάδα. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. S.B.N. 978-960-9407- 42-7. 104 σελ. Αθήνα.
 5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2015): Οικολογική Χαρτογράφηση – Θεωρία και Εφαρμογές στην Προστασία της Φύσης. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. S.B.N. 978-960-9407-26-7. 325 σελ.
 6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., BERGMEIER , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΝΙΤΣΑ Μ. & M. ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ (2014): Αναγνώριση, Ερμηνεία και Διαχείριση Δασικών Οικοτόπων της Ελλάδας. ISBN 978-960-9407-24-3. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκδόσεις Καταγράμμα, Κιάτο, 216 σελ.
 7. DIMOPOULOS, , RAUS, TH., BERGMEIER, E., CONSTANTINIDIS, TH., IATROU, G., KOKKINI, S., STRID,
 8. & TZANOUDAKIS, D. (2013): Vascular plants of Greece: an annotated checklist. – Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin; Athens: Hellenic Botanical Society. Englera 31: 1-367.
 9. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Β. ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ & Σ. ΖΟΓΚΑΡΗΣ (2011): Βιώσιμες Παρόχθιες Ζώνες στην Ευρώπη. Ένας Οδηγός Διαχείρισης. Ειδική Έκδοση στα Ελληνικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πρόγραμμα INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE (Επιστημονική Επιμέλεια και Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα).
 10. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ (2009): Οικολογία Φυτών. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. S.B.N. 978-960-9407-01-4. 376 σελ.
 11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2009): Αριθμητικές Μέθοδοι Οικολογικής Ταξινόμησης. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. S.B.N. 978-960-9407-02-1. 252 σελ.
 12. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΤΗΣ Ι., ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Δ. & Δ. ΒΑΓΕΝΑΣ (2008): Εγχειρίδιο Αειφορικής Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Εκδόσεις ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε., σελ. 643. ISBN 978- 960-89071-2-6, Αθήνα.
 13. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ε. ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ (2008): Εγχειρίδιο Πολλαπλασιασμού Παραποτάμιων Δέντρων και Θάμνων. Ένας Οδηγός Αποκατάστασης της Παραποτάμιας Βλάστησης στη Μεσογειακή Περιοχή. ISBN 978-960-89803-8-9. Ειδική Έκδοση στα Ελληνικά Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πρόγραμμα INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE (Επιστημονική Επιμέλεια και Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα).
 1. ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Β. ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ, Α.Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2007): Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα. Προστατεύοντας τις παραποτάμιες οάσεις ζωής. ISBN 978-960-98054-2-1. Ειδική Έκδοση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πρόγραμμα INTERREG IIIC Sud “RIPIDURABLE.
 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., E. BERGMEIER, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, P. FISCHER & Μ. ΤΣΙΑΦΟΥΛΗ (2005): Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης. ISBN 960-233-168-2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 172 σελ.
 3. ΒΛΑΜΗ Β., ΖΟΓΚΑΡΗΣ ΣΤ. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2004): Βελανιδόδασος Ξηρόμερου- Αιτωλοακαρνανία. Οικοτουριστικός Οδηγός. ISBN 960-233-142-9. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 72 σελ.
 4. ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ Κ. & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2004): Οικοτουριστικός Οδηγός της λίμνης Τριχωνίδας. ISBN 960-88129-0-9. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Προστασίας Τριχωνίδας, Δήμος Θεστιέων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 48 σελ.

Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα κεφαλαίων

Βιολογία Φυτών (8η Αμερικανική έκδοση, 1η Ελληνική έκδοση 2014). RAVEN P.H., EVERT R.F., ΕICHHORN S.E. (editors of the 8th American edition), Κ. ΘΑΝΟΣ, Γ. ΙΑΤΡΟΥ, Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (γενική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης). Εκδοτικός Οίκος: Utopia Publishing. ISBN: 978-618- 80647-4-4. Κωδικός του συγγράμματος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 33074691

 • Κεφάλαιο 31. Η Δυναμική των Κοινοτήτων και των Οικοσυστημάτων, σελ. 850-879 (απόδοση στην ελληνική γλώσσα),
 • Κεφάλαιο 32. Παγκόσμια Οικολογία, σελ. 880-913 (απόδοση στην ελληνική γλώσσα).

Γενική επιστημονική επιμέλεια

Οικολογία: Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές (4η Αμερικανική έκδοση, 1η Ελληνική έκδοση 2015). BEGON M., HOWARTH R.W., TOWNSEND C.R. (editors of the 4th American edition, WILEY), Σ. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ, Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ (Γενική επιμέλεια και πρόλογος ελληνικής έκδοσης). Εκδοτικός Οίκος: Utopia Publishing. ISBN: 978-618-5173-07-4. Κωδικός του συγγράμματος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657759

Επιστημονική επιμέλεια κεφαλαίων

Οικολογία: Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές (4η Αμερικανική έκδοση, 1η Ελληνική έκδοση 2015). BEGON M., HOWARTH R.W., TOWNSEND C.R. (editors of the 4th American edition, WILEY), Σ. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ, Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ. Εκδοτικός Οίκος: Utopia Publishing. ISBN: 978-618-5173-07-4. Κωδικός του συγγράμματος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657759

 • Κεφάλαιο Η Οικολογία και πώς να την προσεγγίσουμε, σελ. 3-30.
 • Κεφάλαιο Οι Φυσικές Συνθήκες και η διαθεσιμότητα των Πόρων, σελ. 63-100.
 • Κεφάλαιο Οικολογία διατήρησης, σελ. 409-448.
 • Γλωσσάριο. Σελ. 515-546.

BERGMEIER E., Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1998): Το νοτιότερο νησί της Ευρώπης αλλάζει.

Οιωνός 7: 27-29.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Α.Σ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ (2010): Γιατί έχει σημασία η απώλεια της βιοποικιλότητας;

Οιωνός 42: 20-21.