Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο : Δημόπουλος
Όνομα : Παναγιώτης
Πατρώνυμο : Διονύσιος
Ημερομ. γέννησης : 22 Οκτωβρίου 1964
Τόπος γέννησης : Αθήνα
Οικογ. κατάσταση : Έγγαμος, δύο παιδιά
Στρατ. θητεία : Ιούλιος 1993 – Ιούλιος 1994, Στρατός Ξηράς
Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Ελλάδα
Ξένες γλώσσες : Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (πολύ καλά)

Θέση

1993-2000 : Ερευνητής – Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος
Περιβαλλοντικών Μελετών σε θέματα χλωρίδας- βλάστησης, Οικολογίας Φυτών και Διατήρησης- Διαχείρισης της Φύσης.
2000-2005 : Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2005-2009 : Αναπληρωτής Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας Φυτών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2009-2013 : Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
2013 – 2016 : Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Οκτώβριος 2016- : Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Αντικείμενα - Εξειδίκευση

▪ Βιοποικιλότητα και Βιογεωγραφία
▪ Οικολογία, Προστασία και Διαχείριση ειδών, οικοτόπων, οικοσυστημάτων και τοπίων
▪ Οικολογία βλάστησης και φυτοκοινωνιολογία
▪ Παρακολούθηση, Χαρτογράφηση, Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων
οικοτόπων και ειδών σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου
▪ Διαχείριση και Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
▪ Τράπεζες σπερμάτων και Αποκατάσταση βλάστησης σε διαταραγμένα
οικοσυστήματα
▪ Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών σε διαφορετικές κλίμακες

placeholder image

Ειδικές Γνώσεις

Σπουδές

Απρίλιος 1993

Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογικών Επιστημών (Χλωρίδα – Φυτοκοινωνιολογία – Οικολογία Βλάστησης) με την επίδοση “Άριστα”, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Νοέμβριος 1987 -Απρίλιος 1993). Θέμα Διδακτορικής διατριβής: “Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα του Όρους Κυλλήνη – Οικολογική Προσέγγιση”.

Απρίλιος 1987

Πτυχίο Βιολογίας, με την επίδοση “Λίαν καλώς” (7.2), Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύσταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την επίβλεψη της διδακτορικής μου διατριβής που εκπονήθηκε στον Τομέα Βιολογίας Φυτών (Εργαστήρι0 Βοτανικής).

1982

Αποφοίτηση από το Β’ Λύκειο Αγίων Αναργύρων Αττικής με επίδοση “Άριστα” (19 4/12). Εισαγωγή στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με σειρά επιτυχίας “17”. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (1982-1984).