Δραστηριότητα

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (2003-2009). Διαπανεπιστημιακό (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Διατμηματικό (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τμήματα Βιολογίας, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου). Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.
 • Πρόγραμμα Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2001- 2003). Ιδρυματικός Υπεύθυνος (απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2001).
 • Πρόγραμμα Εξοπλισμός (Ε.Τ.Π.Α.) αναμόρφωσης προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (2003-2006). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.
 • Ενεργός συμμετοχή στην ετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ που έχει καταθέσει το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων την τελευταία τριετία και τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους: α) Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2001-2003 (Περιβάλλον), β) Εξοπλισμός (Ε.Τ.Π.Α.) Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, γ) Εξοπλισμός (Ε.Τ.Π.Α.) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

 • 14Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (Πάτρα, Οκτώβριος 2015).
 • 52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science: 30
 • Μαΐου – 4 Ιουνίου 2009, Χανιά (Κρήτη), Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.
 • 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». 16-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.
 • 13th International Workshop of the European Vegetation Survey (International Association for Vegetation Science): 15-21 Απριλίου 2004, Ιωάννινα-Μπουραζάνι. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.
 • Εθνικό Διεπιστημονικό Συνέδριο: 1953-2003: Οικονομία – Αρχιτεκτονική – Περιβάλλον, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003, Ζάκυνθος. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.
 • Symposium: Plant Diversity in the Euro-Mediterranean Area: στο πλαίσιο του 7th International Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB VII) – Biosystematics Berlin (21-27 Φεβρουαρίου 2011). Συνδιοργάνωση: G. Mansion & P. Dimopoulos.
 • 10Ο Παγκόσμιο Συνέδριο MEDECOS: Ρόδος 2004 (25/4 – 1/5 2004), Μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
 • International Conference BioScene: Ιωάννινα 2005 (20–24 /9/2005): Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: the challenge of interdisciplinary Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
 • 10Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (Ιωάννινα, Απρίλιος 2005).
 • 51st International Symposium of the International Association for Vegetation Science: 7 – 12 Σεπτεμβρίου 2008, Stellenbosch (Western Cape), Stellenbosch University, South Africa, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.
 • 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία Μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με τίτλο ‘Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία’, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου
 • 11Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (Αθήνα, Οκτώβριος 2009).
 • 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με τίτλο «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου
 • 12Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011).
 • 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τους Ευρωπαϊκούς Βοτανικούς Κήπους, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, EuroGard VI (6th European Botanic Gardens Congress), Χίος, 28 Μαΐου-2 Ιουνίου
 • 9th European Dry Grassland Meeting: Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου: 9th EDGG meeting, 19-23 May 2012, Prespa,
 • 13Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2013).
 • Natura 2000 Kick-off Seminar: Mediterranean Biogeographical Region, Chair of the Grasslands Habitat Working Group (Thessaloniki, Greece, 26-28 May 2014).
 • International Meeting: Cultural Landscapes in Natura 2000 Sites: towards a new policy for the integrated management of cultural and natural heritage, Member of the Scientific Committee (Athens and Stymfalia, 10-11 October 2014).
 • 6th International OPTIMA Meeting, 10-16 Σεπτεμβρίου 1989, Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA), Δελφοί, Ελλάδα.
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 27-29 Απριλίου 1990, Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη, Ελλάδα.
 • 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Απριλίου 1991, “Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον”, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.
 • International Workshop, 4-6 Νοεμβρίου 1993, “Satellite Technology and Geographical Information Systems for Mediterranean Forest Mapping and Fire Management”, School of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Forest Management and Remote Sensing, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, 9-10 Μαΐου 1994 , “Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ακτών”,
  • Bird-life International, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 3rd Annual IALE (UK) Conference 1994, 13-14 Σεπτεμβρίου 1994, “Fragmentation in agricultural landscapes”, United Kingdom Chapter of the International Association for Landscape Ecology (IALE-UK), Preston, United Kingdom.
 • 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 21-23 Οκτωβρίου 1994, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Δελφοί, Ελλάδα.
 • 4th International Workshop for ‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 1995, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy.
 • 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 27-29 Απριλίου 1995, Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα, Ελλάδα.
 • Ημερίδα με θέμα ‘‘Natura 2000. Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα’’, 12 Οκτωβρίου 1995, WWF Ελλάδας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Γεωργίας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 5η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ARC/INFO, Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1995.
 • 5th International Workshop for ‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy, 22-25 Μαρτίου 1996.
 • 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο               6-11 Απριλίου 1996, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Κύπρος.
 • International Conference on Mediterranean Desertification. Research Results and Policy Implications, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1996, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κρήτη.
 • 6th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 13-16 Μαρτίου
  • 1997, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy.
 • 1st Balkan Botanical Congress, 19-22 Σεπτεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • 7th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 27-30 Μαρτίου
  • 1998, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy.
 • 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 1-4 Οκτωβρίου
  • 1998, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Αλεξανδρούπολη.
 • 8th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 18- 22 Μαρτίου
  • 1999, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy.
 • 9th International Conference on Mediterranean-Type Ecosystems (MEDECOS 2000): Mediterranean-Type Ecosystems: Past, Present and Future, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000, Stellenbosch, South Africa.
 • 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-8 Οκτωβρίου
 • 2000, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
 • 10th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 30 Μαρτίου–2 Απριλίου 2001, International Association for Vegetation Science, Rome,
 • Διεθνές Συμπόσιο με Τίτλο: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Η συμβολή των Πάρκων και των Προστατευόμενων Περιοχών, 13-15 Δεκεμβρίου 2001, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Γενική Γραμματεία Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος.
 • 2nd European Freiburger Geobotanischen Kolloquiums: “Landschaftsanalyse aus geobotanischer Sicht – Struktur und rezenter Wandel der Pflanzendecke in der landschaftlichen Dimension“, 24–27 Ιανουαρίου 2002
 • 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 9-12 Μαΐου 2002, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Αργοστόλι, Κεφαλληνία.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Δάση βαλανιδιάς: Παρελθόν, Παρών και Μέλλον, ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Λαμίας, 17 Μαΐου 2002.
 • 11th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 5–9 Σεπτεμβρίου
 • 2002, International Association for Vegetation Science, Rome, Italy.
 • International Symposium “State of the Art in Vegetation Monitoring Approaches”, 24- 26 Μαρτίου 2003, Swiss Federal Research Institute S.L., Birmensdorf, Switzerland.
 • Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τη Θαλάσσια Προστασία, 19-20 Μαΐου 2003, Bellagio Forum για τη Bιώσιμη Aνάπτυξη – Ecologic, Ινστιτούτο για τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική – Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
 • 11.         46th IAVS Symposium: Water resources and Vegetation, 8–14 Ιουνίου   2003,
 • International Association for Vegetation Science, Napoli (Naples) Italy.
 • Favourable conservation status for species and habitats, 1-3 Οκτωβρίου The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, the Austrian Federal, Environment Agency. Lower Austria, National Park Thayatal.
 • 13th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 15 -21 Απριλίου
 • 2004, International Association for Vegetation Science, Ιωάννινα, Ελλάδα.
 • 14.         International Meeting on Seeds and Ecology, Seed Ecology 2004, 29 April-4 May 2004,
 • Ρόδος, Ελλάδα.
 • 15.         14th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 10-14 Μαρτίου
 • 2005, International Association for Vegetation Science, Ρώμη, Ιταλία.
 • 16.         10Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 5-9 Μαΐου
 • 2005, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Ιωάννινα.
 • European Vegetation in the 21st Century: Gallway (Ireland), 20-25 June 2005.
 • International Conference BioScene: Ιωάννινα 2005 (20 – 24 /9 2005): Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: the challenge of interdisciplinary
 • 19.         15th International Workshop for ‘‘EUROPEAN VEGETATION SURVEY’’, 22-26 Μαρτίου
 • 2006, International Association for Vegetation Science (EVS), Catania-Sicily.
 • IV Balkan Botanical Congress, 20-26 Ιουνίου 2006, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Botany, Sofia-Bulgaria.
 • 21.         3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων με θέμα:
 • «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.
 • Οργάνωση: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.
 • 51st International Symposium of the International Association for Vegetation Science, 7-12 Σεπτεμβρίου 2008, Stellenbosch (Western Cape), Stellenbosch University, South
 • 4o Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με: Ελληνική Ζωολογική Εταιρία (ΕΖΕ), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ) και Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΦΕ). Βόλος 9-12 Οκτωβρίου 2008. Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΖΕ, ΕΒΕ, ΕΦΕ.
 • Scientific Workshop and MC Meeting of COST Action E52 “Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry”, Thessaloniki, Greece, 5-7 May
 • 25.         52nd International Symposium of the International Association for Vegetation Science,
 • 30 May – 4 June 2009, Chania, Crete (Greece).
 • 2nd European Congress of Conservation Biology: Conservation Biology and beyond: from Science to practice. Czech University of Life Sciences. Prague, 01-05 September
 • 20th International Workshop of European Vegetation Survey (EVS): A century of Phytosociology and 20 years of the new spirit in phytosociology. Rome, April 6th-9th
 • 21st International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Vienna (Austria), 24-27 May 2012.
 • 22nd International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 9-12 April
 • 30.         57th International Symposium of the International Association for Vegetation Science,
 • 1-5 September 2014, Perth (Australia).
 • 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-11 Οκτωβρίου 2015, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, Ελλάδα.
 • 24th International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rennes (France), 4-8 May
 • 25th International Workshop of European Vegetation Survey (EVS). Rome (Italy), 6-9 April

 • Journal of Vegetation Science (J. Veg. Sci.), Wiley-Blackwell, [Indexed in Biological Abstracts, Current Contents, Environmental Periodicals Bibliography, Absearch, Current Awareness in Biological Sciences]. {Impact factor (2014): 3,709}
 • Folia Geobotanica (Fol. ), published by Springer, the Netherlands [Indexed in

Current Contents]. {Impact factor (2014): 1,778}

 • Applied Vegetation Science (AVS), Wiley-Blackwell [Indexed in Biological Abstracts, Current Contents, Environmental Periodicals Bibliography, Absearch, Current Awareness in Biological Sciences]. {Impact factor (2014): 2,548}
 • Landscape and Urban Planning, {Impact factor (2014): 3,037}
 • Journal of Applied Ecology, Blackwell publishing {Impact factor (2014): 4,564}
 • Thaiszia Journal of Botany, published by the Royal Botanical Garden, Slovakia [Indexed/abstracted in BIOSIS, CAB International, Current Awareness in Biological Sciences, Experta Botanica, The Kew Record of Taxonomic Literature].
 • Willdenowia, Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Published by the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem Freie Universität Berlin, ISSN 0511-9618 {Impact factor (2014): 0,721}
 • Biologia (Bratislava), published by Versita, Poland [Indexed in Current Contents].

{Impact factor (2014): 0,827}

 • Plant Ecology, Springer, the Netherlands [Indexed in Current Contents]. {Impact factor (2014): 1,463}
 • Community Ecology, published by AKADEMIAI KIADO, Budapest, Hungary [Indexed in

Current Contents]. {Impact factor (2014): 1,214}

 • Botanica Chronica, published by the Institute of Botany, University of
 • Journal of Biological Research, published by School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, [Indexed in Science Citation Index, Current Contents]. {Impact factor (2014): 0,654}
 • Phytocoenologia, Journal of the International Association for Vegetation Science, Federation Internationale de Phytosociologie), [Indexed in Science Citation Index, SciSearch, and Current Contents.]. {Impact factor (2014): 1,742}
 • Fresenius Environmental Bulletin (FEB), [Indexed in Science Citation Index, Current Contents]. {Impact factor (2014): 0,378}
 • Annali di Botanica- Coenology and Plant Ecology, published by Sapienza Universita di
 • Plant Ecology and Evolution, National Botanic Garden of Belgium and Royal Botanical Society of Belgium [Indexed in Science Citation Index, Current Contents.]. {Impact factor (2014): 0,986}
 • Forests 2018 (ISI journal, open Access Journal by MDPI)
 • Plant Sociology 2012 (formerly Fitosociologia /since 2005) – (Italian Society of Phytosociology) [Indexed in Biological Abstracts, Biosis Previews]
 • Annali di Botanica 2009 2012 (Italian Society of Botany)
 • Phytocoenologia 2009 – (ISI journal, Journal of the International Association for Vegetation Science, Federation Internationale de Phytosociologie)
 • Advisory Editor of the Journal Research in Environment and Life Sciences 2009-
 • Honorary Editorial Board of Research and Reports in Biodiversity Studies 2011-
 • International Journal of Biodiversity 2011-
 • Journal of Ecosystems 2012 –

 • Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ), 1994-
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, 2006-
 • Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (2002-)
 • OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), 1987- (OPTIMA).
 • IALE (International Association for Landscape Ecology), 1993 – .
 • IAVS (International Association for Vegetation Science), 1994 – (IAVS)
 • European Vegetation Survey (EVS), 1995- .
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1993 – .
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 1989 – .
 • Société Internationale des Amis de BRAUN-BLANQUET et de la Bibliotheque de la I.G.M.A, 1995-
 • Society of Conservation Biology, 2008-
 • WWF- Ελλάς, 2010-.