Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης

Πως μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης;

Σημείωση: Το κείμενο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά με προσαρμογές του άρθρου: Daniel Hering, Christian Schürings, Franziska Wenskus, Kirsty Blackstock, Angel Borja, Sebastian Birk, Craig Bullock, Laurence Carvalho, Magda Bou Dagher-Kharrat, Sebastian Lakner, Nataša Lovrić, Shane McGuinness, Gert-Jan Nabuurs, Agustín Sánchez-Arcilla, Josef Settele, Guy Pe’er (2023). Securing success for the Nature...

Read more...